OSVČ a příspěvek 25 000 korun: Kdo na něj dosáhne? Jak o příspěvek požádat?

Na příspěvek 25 000 korun bude mít nárok OSVČ na hlavní i vedlejší činnost

Na příspěvek 25 000 korun bude mít nárok OSVČ na hlavní i vedlejší činnost Zdroj: Profimedia

Ministerstvo financí upravilo program přímé podpory pro OSVČ. Na příspěvek 25 tisíc korun budou mít nárok ty OSVČ, které o něj požádají a současně splní několik základních požadavků.

Nárok na příspěvek 25 000 korun

Na kompenzační bonus, tedy příspěvek 25 000 bude mít nárok OSVČ na hlavní i vedlejší činnost. „Částka 25 000 korun je jednorázově, tj. 500 korun za každý den, kdy jsou splňovány podmínky pro přiznání bonusu. Pokud osoba po nějakou dobu nesplňuje uvedenou podmínku (například nebyla po celou dobu OSVČ), bonus se odpovídajícím způsobem krátí,“ vysvětluje Michal Žurovec, tiskový mluvčí Ministerstva financí.

Kdo je typický žadatel? OSVČ na hlavní činnost

V případě hlavní činnosti se jedná o OSVČ, která vykonává svou činnost jako hlavní podle zákona o důchodovém pojištění – typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce apod.

Příspěvek pro OSVČ na vedlejší činnost

Co se týče nároku na příspěvek u OSVČ na vedlejší činnost, získají jej ti živnostníci, kteří podnikají na vedlejší činnost, ale současně nejsou zaměstnaní. Jedná se tedy o OSVČ pobírající invalidní nebo starobní důchod, případně ty, které jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené, nebo pečující o zdravotně postiženou osobu.

O příspěvek budou moci žádat i podnikající studenti do 26 let. Vedle toho budou mít nárok na peníze spolupracující osoby nebo manželé a manželky, pokud nejsou zaměstnanci. Příspěvek nebude podléhat zdanění.

Kdo splní podmínky?

Nárok má živnostník aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání). „OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády,“ doplňuje Michal Žurovec s tím, že splnění daných podmínek doloží žadatel čestným prohlášením.

„Jsou to peníze napumpované do hybné síly naší ekonomiky, které pomohou udržet základní infrastrukturu služeb tak, jak jsme na ni všichni zvyklí. Peníze dostaneme k podnikatelům rychle a jednoduše, a to ve výši 500 Kč za den. V kombinaci s rozšířeným ošetřovným ve výši 424 korun denně a prázdninami na sociálním a zdravotním ve výši 4 896 korun měsíčně podáváme živnostníkům záchranný kruh, který jim pomůže překlenout nejtěžší období,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Jak požádat o příspěvek pro OSVČ? Stáhněte si interaktivní formulář

Žádat můžete na finančním úřadu, kde podávám daňové přiznání k dani z příjmů: ideálně elektronicky (přes Daňový portál – Elektronická podání pro Finanční správu či datovou schránkou), lze i v listinné podobě (zaslat poštou, zanést na úřad, kde jsou umístěny speciální sběrné boxy).

Žádost, resp. interaktivní formulář je dostupný na webu Finanční správy.

Žádost musí kromě vašich základních identifikačních údajů obsahovat i číslo bankovního účtu. Dále pak čestné prohlášení, že splňujete podmínky pro přiznání bonusu.

Požádat můžete, jakmile bude finální podoba úpravy schválena Parlamentem a zapsána ve Sbírce zákonů, což bude nejpozději do 15. dubna. Nejpozději naopak musíte požádat do 30. června 2020, jinak nárok na bonus zaniká.

Příspěvek pro DPP a DPČ

"Na kompenzační bonus v maximální výši 25 tisíc korun dosáhne i člověk, který pracuje na dohodu o provedení práce (DPP) s odměnou do 10 tisíc korun měsíčně a současně je aktivní OSVČ i na vedlejší činnost. V případě dohod o pracovní činnosti (DPČ) je tato hranice ve výši 3 tisíce Kč. Ti, co výše uvedené hranice překračují, na kompenzační bonus nedosáhnou, neboť se již jedná o zaměstnání zakládající účast na nemocenské pojištění. Tyto hranice jsou dány zákonem o nemocenském pojištění," uvádí Ministerstvo financí na svém webu mezi nejčastějšími otázkami k nároku na příspěvek.

Získají kompenzační bonus pro OSVČ i fotbalisté? >>>