Anglicky se učí už ve školce

Ve frýdeckomísteckých školkách se angličtinu učí děti už od svých tří let. Sedmička zjišťovala, jak jim to jde.

Sedmička navštívila lekci angličtiny v Mateřské škole U Splavu. Dochází sem, podobně jako do jiných školek, lektorka angličtiny. Schopnosti čtyřletých žáčků se domluvit byly překvapivé.
„Kdyby se v cizině ztratili, asi by brečeli, ale uměli by říct, jak se jmenují, odkud jsou a kolik jim je let. A to je důležité,“ říká majitelka jazykové školy Schaferschool Silvie Schäferová. Lekce trvá půl hodiny. Lektorka Pavla Ivánková děti navštěvuje dvakrát týdně. Na úvod si zazpívají, pak si učitelka udělá docházku. Své svěřence oslovuje anglickými jmény, které si sami vybrali. „Harry,“ zavolá nahlas. „A jem hír,“ hlásí se vehementně pětiletý Kryštof alias Harry.

Angličtina ano, ale jen s dobrým učitelem

Udržet pozornost tak malých dětí není snadné. Se svou skupinou právě probírají názvy ovoce. Lektorka řekne anglicky název a děti musí najít příslušný obrázek a rychle ho zvednout. To se jim líbí. Každé chce být první. „Banána, čery!“ křičí jedno přes druhé a vytahují kartičky s banánem a
třešněmi. Odborníci výuku cizího jazyka ve školce neodmítají. upozorňují ale na možná úskalí.
„Děti by měla učit jen dobrá učitelka. Jinak hrozí, že si děti osvojí špatnou výslovnost a bude velmi těžké je v budoucnu přeučit. Dítě, které začne s cizím jazykem ve školce, by mělo hned pokračovat na základní škole,“ říká Marta Šigutová z pedagogické fakulty Ostravské univerzity.Pavla Ivánková říká, že než půjdou její svěřenci do školy, budou umět anglicky napočítat do dvanácti, vyjmenovat barvy,
členy rodiny nebo zvládnout lehkou konverzaci. Rodiče to oceňují. „Když jedeme autem, dcera chce poslouchat anglické písničky. Některá slova zná ze školky, a tak je opakuje. Čeština je plná běžných anglických výrazů. A Heidi se ptá, co znamenají. Je dobře, že máme možnost ji do angličtiny posílat
už tak brzy. My jsme museli chodit ve třetí třídy do ruštiny,“ vítá anglické lekce otec pětileté Heidi. takar Choleva. Silvie Schäferová posílá své lektory do několika mateřských škol ve městě. „Počet
dětí je v každé školce jiný. Ne všichni rodiče si mohou dovolit zaplatit školné,“ vysvětluje Schäferová. Ceny jsou okolo patnácti set korun za pololetí. Jediná školka ve Frýdku-Místku, kde se angličtina neučí
vůbec, je na ulici K Hájku. „Rodičům jsme to nabízeli, ale už druhým rokem nejevili zájem,“ upřesňuje vedoucí učitelka Lenka Nakládalová.