Anketa | e15.cz

Anketa

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
1. Jaký podíl činnosti vaší firmy činí dopravní stavby, jak se ten podíl v posledních letech měnil? 2. Co pro vás znamená rozhodnutí státu v případě nedostatku finančních prostředků zastavit a odložit desítky dopravních staveb, jak byste na toto v případě, že by k tomu opravdu došlo, reagovali? 3. Co dnes nejvíce trápí stavební firmy při realizaci dopravních staveb?

1. Jaký podíl činnosti vaší firmy činí dopravní stavby, jak se ten podíl v posledních letech měnil?

2. Co pro vás znamená rozhodnutí státu v případě nedostatku finančních prostředků zastavit a odložit desítky dopravních staveb, jak byste na toto v případě, že by k tomu opravdu došlo, reagovali?

*Zdeněk Synáček, obchodní ředitel EUROVIA CS, a. s.*

[file:3657:small:left]

1. Dopravní stavby jsou základem činnosti společnosti EUROVIA CS. V roce 2008 činil podíl silničních, železničních staveb a mostních objektů společně s protihlukovými stěnami 91 procent objemu naší práce. Tento podíl je již několik let takřka neměnný.

2. Zastavení staveb vnímáme jako velmi nešťastné. Budování dopravní infrastruktury považujeme především v době krize za účinný nástroj rozvoje obchodních příležitostí. Nejen kvůli generování pracovních míst v jednotlivých regionech, ale také v lepší dostupnosti cestování za prací i za obchodem. Proto by její rozvoj měl zůstat jednou z priorit boje proti krizi. Vzhledem k tomu, že 64 procent objemu našich prací realizujeme pro Ředitelství silnic a dálnic a Správu železniční dopravní cesty, bychom případné zastavení či odložení staveb zcela jistě pocítili. V takovém případě by mohlo dojít k situaci, kdy nebudeme schopni najímat lokální subdodavatele v místech staveb, což zcela jistě v regionu pocítí. Zároveň se může stát, že sami budeme nuceni propouštět.

3. Když odhlédnu od možného zastavení a odložení staveb ze strany státu, považuji za jeden z nejzávažnějších problémů opožďující se přípravu staveb, kterou komplikují mimo jiné obtížné výkupy pozemků, dále pak složitější přístup k bankovním úvěrům nebo špatná platební morálka.

*František Polák, mluvčí společnosti Metrostav, a. s.*

[file:3658:small:left]

1. Pozemní dopravní stavby činily v roce 2008 asi 20 procent výkonů společnosti Metrostav a. s. S podzemními dopravními stavbami to činí takřka 40 procent. Podíl je v posledních několika letech zhruba stejný.

2. Pokud dojde k avizovanému zastavování rozestavěných staveb a zároveň k pozastavení investičního procesu vůbec (tedy zpomalení, či zastavení investiční přípravy a nevypisování nových výběrových řízení), tak logicky již v závěru letošního roku začnou velké stavební firmy propouštět zaměstnance. Letos ještě setrvačností dobíhají velké zakázky a krize se tak projevuje spíše v oboru pozemního stavitelství. Pokud ale dojde k zastavení rozestavěných staveb dopravní infrastruktury a zároveň nebudou vypisována nová výběrová řízení, tak stavební firmy nemohou postupovat tak jako dosud, tedy držet pracovní sílu i za cenu dočasné ztráty. Začnou masivně propouštět, protože nedostatek zakázky vyhodnotí jako dlouhodobý. Na pracovní trh tak vrhnou velké množství pracovníků, které ekonomika jen obtížně vstřebá - je notoricky známou skutečností, že stavebnictví absorbuje vysoké procento méně kvalifikovaných. Nastane zároveň dominový efekt, protože jedno místo ve stavebnictví evokuje 2-3 místa v průmyslu stavebních hmot a návazných strojírenských oborech.

3. Po volbách v roce 2006 se poměrně dlouho koncipovala vláda a nebyly vyhlašovány žádné veřejné obchodní soutěže. Aktivita ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic v minulém roce počet vysoutěžených staveb zvýšila pouze krátkodobě. Nyní opět nejsou žádné stavby k výstavbě připravovány a klesá tak připravenost oboru na období po krizi. Druhým problémem je zcela neuspokojivý stav legislativní přípravy staveb. Novela stavebního zákona očekávanou změnu nepřinesla a proces je těžkopádný, s neodhadnutelným výsledkem, vyvolává prodlužování lhůt výstavby a zvyšování ceny staveb.

*Michal Reiter, generální ředitel Skanska, DS a. s.*

[file:3659:small:left]

1. Na konci loňského roku se dopravní stavby podílely na celkových tržbách skupiny Skanska v České republice a na Slovensku zhruba 55 procenty.

2. Znamená to méně práce pro méně lidí. A bohužel i vlastních. Již nyní víme, že se kvůli očekávanému zastavení rozpracovaných nebo vysoutěžených staveb nevyhneme propouštění.

3. U realizovaných staveb je problematické například nerovnoměrné financování ze strany investora. Realizaci dále komplikují změny v projektech v průběhu stavby či dlouhotrvající špatné počasí, které mohou mít dopad především na termín dokončení realizace. Složitá je ale také koordinace jednotlivých činností a subdodavatelů. Trápí nás také nedodržování bezpečnostních předpisů na stavbách, zejména u subdodavatelů. To se snažíme hlídat velmi pečlivě a rozhodně v tom chceme být i v budoucnu velmi důslední.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video