Architekturu Zlína doplní nové kongresové centrum | e15.cz

Architekturu Zlína doplní nové kongresové centrum

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Firma PSG International finišuje na stavbě budovy Kongresového centra ve Zlíně, která se stane jednou z nejvýraznějších staveb města. Celý komplex Kulturního a univerzitního centra Zlín pak bude stát zhruba šest set milionů korun.

Celkové náklady na zlínské kongresové centrum se pohybují kolem 380 milionů korun a budova, jejíž architektonickou podobu ztvárnila kancelář AI Design architektky Evy Jiřičné, zaujme dominantní postavení v centru Zlína a naváže na nedávno dokončené Univerzitní centrum. Stavba má i historické vazby na původní předválečnou zástavbu, kdy v této části Zlína stávaly školní budovy Masarykových škol. Investorem projektu, který byl zahájen v roce 2006, je magistrát města Zlína a k jeho financování využívá kromě vlastních prostředků státní dotace a příspěvky z regionálních operačních programů.

#####Velká chvíle pro město

Konkrétně jde o peníze z Regionálního operačního programu Střední Morava, z nějž byla na financování individuálních projektů v zóně v centru města Zlína vyčleněna částka ve výši přibližně 450 milionů korun. V loňském roce město Zlín a Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava podepsaly smlouvu o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM), která uvedenou částku na rozvoj města zajišťuje. Po odčerpání 331 milionů korun na Kongresové a univerzitní centrum zůstane městu Zlín na financování dalších projektů ještě přibližně dalších 120 milionů korun. Primátorka Zlína Irena Ondrová uvedla, že se jedná o velkou chvíli pro město – jednak jde o velmi vysokou částku, jednak za ni má být postaven po pětatřiceti letech první koncertní sál v České republice.

#####Návaznost na Baťovy časy

Kongresové centrum Zlín bude po dokončení disponovat variabilním sálem s kapacitou 500 až 850 míst, který bude vybaven audiovizuální technikou pro potřeby kongresů a divadelních představení. Jeho akustika přitom bude splňovat i nejvyšší nároky koncertních produkcí. Budova nabídne i další menší prostory – malý sál, který bude mít v základním uspořádání 68 až 88 míst a bude využíván rovněž pro koncerty a kongresovou činnost. Kromě toho v Kongresovém centru najde místo restaurační provoz a na něj navazující venkovní terasa.

Objekt Kongresového centra Zlín má dvě podzemní a tři nadzemní podlaží. Hlavní vstup do objektu je na úrovni prvního nadzemního podlaží, z prostoru mezi objekty Kongresového a Univerzitního centra. Centrum podle záměru investorů nebude vytvářet pouze možnosti pro kongresovou turistiku, pro různá setkání, ale také bude v širších urbanistických souvislostech příležitostí pro konfrontaci meziválečného funkcionalismu a moderny. Není přitom náhodou, že se na architektonickém ztvárnění centra podílela známá architektka Eva Jiřičná se svým ateliérem AI Design. Ve Zlíně se narodila a její otec zde jako architekt působil v nejslavnějším zlínském období před druhou světovou válkou. Zlín podle Jiřičné nemůže žít jen z podstaty krátkého období první poloviny 20. století, ale musí zde vznikat i nové konkurenční věci.

„Stejně jako v Praze, Litomyšli, i ve Zlíně musíme být stejně odvážní jako Baťa a jeho kolegové, kteří šli do nových věcí. Kdyby Tomáš Baťa vycházel při výstavbě Zlína z toho, co bylo v kraji zvykem, byl by Zlín z malých chaloupek. Baťa ale šel do amerického typu výstavby, odvážných koncepcí a my bychom rádi, aby zde vznikaly další architektonické výzvy,“ řekla Eva Jiřičná o svém přístupu k novým architektonickým počinům ve Zlíně.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video