ARTN přispívá k racionalizaci daňové soustavy v oblasti nemovitostí | E15.cz

ARTN přispívá k racionalizaci daňové soustavy v oblasti nemovitostí

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Asociace pro rozvoj realitního trhu (ARTN) je neziskové občanské sdružení založené v roce 2001, které si klade za cíl mimo jiné přispívat k racionalizaci daňové soustavy v oblasti nemovitostí. Aktivity asociace vycházejí z rozsáhlých praktických zkušeností jejích členů, kteří navzájem úzce spolupracují a soustředí se především na oblast legislativy.

V minulosti probíhala jednání se zástupci Ministerstva financí, jejichž účelem bylo upřesnit výkladově nejasná ustanovení daňových zákonů a odstranit některé nelogické bariéry, které omezují trh s nemovitostmi. Díky konstruktivnímu přístupu ministerstva se podařilo dojednat následující změny, které již jsou do daňových předpisů včleněny nebo budou obsaženy v dalších novelách daňových předpisů:
a) úprava a jednoznačný výklad ustanovení o tzv. nízké kapitalizaci v zákoně o daních z příjmů,
b) technické zhodnocení cizího majetku bude moci daňově odpisovat nejenom nájemce (jak je tomu dosud), ale jakýkoli uživatel cizí věci,
c) výdaje na odstranění technického zhodnocení nájemcem jsou daňově uznatelné,
d) ztráta z podeje pozemků by neměla být daňově neuznatelná tak, jak je tomu dosud,
e) úprava osvobození při převodu staveb na dani z přidané hodnoty.

ARTN pod vedením Milana Skály předložila konkrétní návrhy paragrafovaného znění na úpravu zákona o daních z příjmů. Týkají se zejména odstranění nelogického stavu v případě ukončení nájmu, kdy nájemce provedl na najatém majetku technické zhodnocení, a odpisování technického zhodnocení. Emil Holub, partner advokátní kanceláře Clifford Chance a vedoucí člen pražského týmu pro oblast nemovitostí a zároveň člen legislativní pracovní skupiny ARTN, dodává: „Tyto změny jsou velice potřebné, neboť jsou často komplikovaně řešeny ve smluvní dokumentaci. Přijetí těchto změn by výrazně zlepšilo právní prostředí a zjednodušilo vyjednávání mezi smluvními stranami.“

Michal Kocián, předseda představenstva společnosti FINEP HOLDING, a dlouholetý člen ARTN, vyzdvihuje význam asociace z pohledu developera: „ARTN má tu výhodu, že zná velmi dobře praktické potřeby developerů a současně disponuje špičkovými odborníky, kteří mohou problémy definovat, projednat a navrhnout jejich řešení. Z tohoto pohledu je činnost ARTN nezastupitelná.“ „Kromě těchto aktivit pořádá ARTN také semináře k problematice zdaňování nemovitostí s ukázkami aplikace daňových předpisů do developerské praxe“ doplňuje Zdeňka Klapalová, prezidentka ARTN.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video