Asociace IFMA CZ rozdělovala své výroční ceny | E15.cz

Asociace IFMA CZ rozdělovala své výroční ceny

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
IFMA CZ (Česká pobočka mezinárodní asociace facility managementu) udělila v Nové budově Národního muzea prestižní ceny FM AWARDS 2011. Stalo se tak v rámci akce Týden Facility managementu. Mezi oceněnými jsou například zástupci ČSOB, jejíž hlavní sídlo v pražských Radlicích může být vzorem fungování pro ostatní administrativní centra. Letošní osobností FM je pak generální ředitel společnosti TESCO SW Josef Tesařík.

V rámci již IX. ročníku akce Týden Facility managementu 2011 konaném ve dnech 7. až 11. listopadu 2011, záštitu nad akcí převzal premiér Petr Nečas, byly tradičně na slavnostním galavečeru udělovány prestižní ceny FM Awards 2011 v kategorii projekt roku, osobnost roku, studentská práce roku a mimořádná cena poroty FM Awards.

Projekt roku

ČSOB za projekt rozvoje CAFM. Ideálem současného pojetí facility managementu je jeho začlenění do celkové filosofie vedení a řízení podniku. Facility management pak spočívá nejen v osvědčených systémech a postupech práce s movitými i nemovitými zdroji, ale i v denodenním ovlivňování chování a jednání všech organizačních útvarů společnosti. Výsledkem je společnost, která je vpravdě „dobrým hospodářem“. Popsaného stavu se podařilo dosáhnout týmu ČSOB. Proto komise doporučila tento tým jako příkladnou implementaci procesního CAFM systému.

Osobnost roku

RNDr. Josef Tesařík (generální ředitel společnosti TESCO SW a.s.).
Jeho působení v průběhu času přesáhlo hranice facility managementu samotného. Stal se mimo jiné zakladatelem Moravské vysoké školy Olomouc – aktivní a perspektivní součásti systému vysokoškolského vzdělávání v ČR.

Studentská práce

Ing. Tomáš Bukovský
za studentskou práci - Obecná metodika výběru strategického bytového fondu v rámci privatizace obecních bytů. Součástí strategického plánování majitelů či správců je znalost rentability bytového fondu – stávající i výhledové. Metody pro určení potenciálu fondu jsou však poměrně složité a časově náročné. Práce pana Bukovského přináší originální náhled na zpracovávanou problematiku, umožňující rychlou orientaci v potenciálu bytového fondu.

Mimořádná cena poroty

Společnost Centers Publishing, s.r.o. za projekt/odbornou práci Retail Book. Základem úspěchu retailového obchodníka je kvalitní přehled o trhu – zejména o klientele a možnostech vlastní expanze. V minulosti na trhu chyběl nezávislý zdroj, objektivně mapující síť retailových prostorů včetně jejich podrobné charakteristiky. Retail Book tuto mezeru plně pokryl. Publikace přináší celé obci facility managerů, developerů, majitelů budov i jejich klientů neocenitelné informace za zlomek její skutečné hodnoty.

IFMA CZ jako Česká pobočka mezinárodní asociace facility managementu IFMA se svou činností a zaměřením hlásí k činnosti International Facility Management Association. Hlavním cílem IFMA CZ je prosazování zásad facility managementu do činnosti subjektů podnikajících či jinak působících na území ČR. Dalším klíčovým cílem asociace je rozvoj vzdělávacích a popularizačních aktivit na poli facility managementu. Asociace se také podílí na mezinárodních aktivitách celosvětové asociace IFMA. Česká pobočka IFMA CZ působí na českém trhu od roku 2000. Členská základna činí k 30. 4.2011 celkem 40 členů.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video