Budíček pro tápající zemi. Kniha Jak probudit Česko je užitečným příspěvkem k racionální debatě

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Zetor

Andrej Babiš
Bohuslav Sobotka a Andrej Babiš
Andrej Babiš při jednání o jeho vydání v Poslanecké sněmovně
4
Fotogalerie

Na počátku stál Masarykův starý apel, na konci vznikla nepostradatelná součást každé politické knihovny.

Přijít v předvolebním období s knihou, která sama o sobě fakticky naplňuje znaky politického programu, aniž by se hlásila ke konkrétnímu politickému směru či straně, chce odvahu. Bývalý komentátor deníku E15, Hospodářských novin a dnes hlavní analytik týdeníku Ekonom David Klimeš tuto odvahu projevil. Na předvolební knižní trh vrhl útlý svazek s názvem Jak probudit Česko.

Klimeš sám se odvolává na starý Masarykův apel, aby ve chvíli, kdy společnost neví kam dál, všichni aktéři provedli „sumárku“ výchozích pozic a vyhlídek a nad ní se poctivě zamysleli. V závěru knihy autor poněkud sebevědomě hlásí, že za sebe má v tomto směru splněno, ale toto sebevědomí je zcela oprávněné.

Za výchozí bod svých úvah zvolil autor s letitými zkušenostmi rozpad nového polistopadového společensko-ekonomického modelu, jemuž sám říká Pax Bohemica. Ten se měl opírat o široký tichý souhlas českých zaměstnanců s relativně nižšími mzdami, jenž byl na druhé straně kompenzován relativní jistotou zaměstnání, tedy nízkou nezaměstnaností.

O růst ekonomiky se pak namísto domácí produktivity na prvním místě staraly zahraniční investice.

Jenže tato dosavadní rovnováha dostává na frak. Povrchním projevem je úpadek tradičních politických stran, které se na budování Pax Bohemica podílely. Klimeš ovšem vidí dál a chytře dovozuje, že příčina krize neleží primárně ve stranách, nýbrž v hlubší krizi sociálních a ekonomických subsystémů.

Za nejdůležitější vybírá tři – daňový, který obírá pracující o obrovský podíl jejich výdělku, penzijní, který jim za tuto cenu nedokáže nabídnout jasnou vyhlídku na stáří, a zdravotnický, který sice funguje efektivně, ale zjevně už mnoho let jede jen na vlastní rezervy.

V zásadě se jedná o to, co ekonomové dlouhá léta označují za „strukturální problémy“ české ekonomiky, ale Klimešův celospolečenský přesah dává jim i navrhovaným řešením punc skutečné naléhavosti.

Nepochybně existují věci, které je možné autorovi vytknout. V první řadě třeba zálibu v citování sebe samého. Z více než stovky zdrojů, pečlivě citovaných pod čarou a seřazených i na konci knihy, jich plná čtvrtina nese Klimešův autorský či spoluautorský podpis.

Nicméně to ani zdaleka nemůže zpochybnit fakt, že Klimešova kniha je extrémně užitečným příspěvkem k racionální veřejné debatě o zásadních problémech a že jde o nepostradatelnou součást každé politické knihovny.

David Klimeš:Jak probudit Česko

Vydal: Bizzbooks
Hodnocení: 90 %