Byl praděd řezník, či básník? Najít své předky je teď jednodušší | E15.cz

Byl praděd řezník, či básník? Najít své předky je teď jednodušší

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Deset let pracuje Milan Novotný ve státním archivu v Zámrsku. Za tu dobu pročetl desetitisíce stránek starých záznamů.

Nadšenci, kteří zasvětili svůj volný čas hledání rodinných kořenů, už nemusejí vážit dlouhé cesty do archivu. Stačí se posadit doma k počítači a pár kliknutí myší je vyšle na virtuální výlet do minulosti. „V některých východočeských matrikách už můžete listovat na internetu. V Zámrsku jich je uložených přes jedenáct tisíc a zdigitalizovaných v současné době máme více než čtyřicet procent. Návštěvník našich webových stránek se zatím dostane ke čtvrtině,“ říká Milan Novotný ze Státního oblastního archivu v Zámrsku.

Právě on posílá staleté knihy se záznamy narozených, oddaných a zemřelých z celých východních Čech do světa internetu. Ty pardubické se tam objeví do roku 2013, rok nato bude elektronická sbírka východočeských matrik kompletní.

Co všechno se dá z matrik vyčíst?

Záleží na době, čím je starší, tím méně informací. Zápis pak může vypadat: Pokřtěno dítě jménem Jan, syn Jana Syrovátky z Dolní Lhoty, matka Alžběta. Čím blíž k naší době, tím rozsáhlejší popis. Faktem je, že tím, co se dnes píše do matrik, se vracíme ke starším zápisům OE kvůli ochraně osobních údajů.

Dá se nad starými úředními záznamy i zasmát?

Třeba u nemanželských dětí se chybějící otec popisuje různě: otec - Pánbůh ví, nebo že otec zmrzl. Když to samé vidíte u několika dětí, tak vám začne vrtat hlavou, co to muselo být za mráz? Byly to nemanželské děti a nechtěli to tam napsat natvrdo. Někdy se také psalo, že matkou je Dorota zmrhalá.

Co by měl člověk udělat, než začne rodokmen sestavovat?

Nejdřív by se měl podívat po genealogických příručkách. Aby se seznámil s tím, co může od matrik čekat a jak v nich hledat. Pak je dobré poshánět si doma staré křestní listy, oddací a úmrtní listy. Většinou se najdou, protože za druhé světové války je lidé kvůli doložení arijského původu museli mít.

U starších matrik badatelé s češtinou asi nevystačí…

Až do poloviny devatenáctého století se dají matriky přečíst bez problémů. Kdo se chce dostat dál, měl by počítat s tím, že v českých oblastech jsou sice psané česky, ale písmem kurent. Měl by si stáhnout z internetu tabulky starého písma a zkusit si něco přečíst. Návodů je dost i v genealogických příručkách.

Obrací se na vás návštěvníci archivu, že nemohou nějaký zápis vyluštit?

Určitě. I archiváři občas nemohou něco přečíst a jdou se poradit s kolegy. Malá písmena se držela vesměs pořád stejná, horší je to s velkými. U matrik jsou tak problémy se jmény, příjmeními a názvy lokalit.

A co v pohraničí?

V německých oblastech se psalo kurentem až do druhé světové války. Hitler ho zrušil. Ten, kdo se učil německy ještě za první republiky, problémy s českým ani německým kurentem nemá. My se to musíme naučit podobně, jako jsme se ve škole učili azbuku.

Jakou nejstarší matriku uchováváte?

Je to matrika Moravské Třebové z roku 1575. V nejstarší době jsou matriky psané latinsky. Ale záleželo také na oblasti, jakým jazykem se v ní mluvilo, a na faráři. V latině potřebujete znát měsíce, kdo ovládá angličtinu, němčinu, nemá problém. A pár slovíček, jako filius - syn, filia - dcera, uxor - manželka a tak dále, se naučí.

Digitalizaci matrik v Zámrsku platí mormoni. Proč právě oni?

Vedou je k tomu náboženské důvody, hledají své předky. Matriky vkládají do mezinárodní databáze Family Search International. Dělají to po celém světě. V České republice navázali spolupráci se čtyřmi archivy. Dodali mašinu a platí člověka, který matriky snímá. Já je ke snímání připravuji. Zkontroluji časový a územní rozsah a opravím popis v inventáři.

Co se s ofocenými zápisy děje, než si je badatel přečte na internetu?

Jednou za týden se nahrají na externí disk. Ve vypolstrovaném kufříku a v krabici je potom odveze balíková služba. Reprodukce matrik se posílají do Ameriky do Salt Lake City, kde se kontroluje jejich kvalita. Jednou za čas přijde speciální balík nám. Jsou to kopie matrik na disku, které už zkonvertuji a dám na internet. Stáhnete si je bez hesla. Odkazy najdete v inventárním seznamu na stránkách archivu v Zámrsku.

Cestu do archivu si tak ušetří i cizinci. Jezdí do Zámrsku hodně?

Je jich tak sto za rok, hlavně Němci, pak Rakušané, Američané. Měli jsme tu návštěvu až z jižní Ameriky. Do České Třebové letos přijel celý autobus Italů. Sháněli se po zápisu svého dědečka, který se tam narodil. Za první světové války úřady vystěhovaly před postupující frontou italské rodiny do bezpečného zázemí. Některé do České Třebové. Narodily se jim tam děti. Po válce se vrátily zpátky do Itálie.

Také jste pátral po svých rodinných kořenech?

Ještě když jsem chodil do školy, rodokmen mám zpracovaný. Ale nikoho slavného ani šlechtice jsem v něm neobjevil. Občas někteří lidé na internetu tvrdí, že se dostali do patnáctého století nebo ještě dál. Já to po svých zkušenostech považuji za celkem vyloučené.

Jak daleko tedy člověk může dojít?

Když má štěstí, dostane se v matrikách do začátku sedmnáctého století, v pozemkových knihách do poloviny šestnáctého století. To je pro absolutní většinu lidí konečná. Dál než čtyři sta let se obyčejný člověk nemá šanci dostat. Jsou městské knihy, které sahají ještě o dvě stě let dál, ale v nich jsou většinou jen držitelé nemovitostí. Když umřeli, jejich majetek se rozděloval mezi děti. Tenkrát však byla velká dětská úmrtnost a hodně sňatků, takže vyznat se v tom není lehké. Natož aby se dohledalo nějaké přesné datum narození.

Dojde na digitalizaci dalších archiválií, jako pozemkových knih?

Je to možné. Ale ještě tři roky máme co dělat.

Co nejcennějšího opatruje archiv v Zámrsku?

Soubor třinácti nejstarších předbělohorských matrik, nejstarší pozemkovou knihu Pardubicka ze šestnáctého století, Urbář broumovského panství z roku 1676, listiny hrabat Šliků, Šlikovský horní řád pro Jáchymov z roku 1518, rodinný archiv Piccolominiů Náchod, dohodu o mzdách dělníků harrachovských skláren z konce osmnáctého století. Jsou to archivní kulturní památky.

Jaké znalosti by měl mít archivář?

Nejlepší je, když po gymnáziu vystuduje archivnictví a historii. Měl by se naučit hlavně čtení starého písma, něco o chronologii, něco z dějin práva, správy, trochu heraldiky, genealogie, nauky o pečetích, o písemnostech, je toho spousta. A samozřejmě jazyky Š němčinu, latinu, starou češtinu. V praxi do toho pronikne víc.

Po deseti letech práce v archivu v Zámrsku už můžete říct, jak taková praxe vypadá.

Badatelna je až konec celého řetězce. Na začátku jsou spisy, které k nám přicházejí. Musíme je probrat, dát do pořádku, zaevidovat do databáze a dát do depozitáře. Musí se také zapsat, kam se co dalo, protože najít něco v pětadvaceti kilometrech spisů už není o lidské paměti.

Je stále co třídit a zařazovat?

Archiválie pořád přicházejí a budou přicházet, dokud fungují úřady, školy. Dnes už se některé písemnosti ani netisknou, po vypršení určené lhůty se k nám jednou dostanou v elektronické podobě. I matriky stále přibývají, lidé se pořád rodí, uzavírají sňatky, umírají. I ty jednou přijdou do archivu.

SLOVNÍK POJMŮ

Genealogie - pomocná věda historická, výkladové slovníky ji definují jako „vědu o rodové posloupnosti“ nebo rodopis. Informace o genealogii přináší například web http://www.genea.cz/.
Matriky - knihy se záznamy o narozených, oddaných a zemřelých. Obsahují jména, data, bydliště, věk, příčiny úmrtí. Podrobnost zápisů záleží na době, kdy vznikly.
Rodokmen - nazývaný také strom života. Znázorňuje hlavní kmen a větve, z nichž vyrůstají další. Zdůrazňuje mužské členy rodu. Uvádí se délka života, přikládají se také osobní listy rodin a stručné životopisy jednotlivců.

SEDM RAD JAK HLEDAT SVÉ PŘEDKY

1. Zahrajte si na detektiva. Posbírejte infomace o své rodině z rodných, oddacích a úmrtních listů, které naleznete doma. Občas se vyplatí vyzpovídat příbuzné, třeba rodokmen sestavoval už někdo před vámi.
2. Lokalizujte. Zapište si místa, kde vaši předkové žili. Ve státním a oblastním archivu v Zámrsku jsou uložené matriky z Pardubického kraje, Havlíčkobrodska a Semilska.
3. Učte se. Sežeňte si příručku pro genealogy, německo-český slovník a naučte se pár základních slovíček používaných v latinsky psaných matrikách.
4. Sestavte si rodokmen alespoň pro svého pradědečka. Pokračovat můžete přímo v příslušném archivu nebo si stáhnout matriky z jeho webových stránek http://www.archivzamrsk.cz .
5. Počítejte s tím, že do státních oblastních archivů docházejí matriky narozených až po sto letech od posledního zápisu. U matrik oddaných a zemřelých je to pětasedmdesát let.
6. Obrňte se trpělivostí při luštění starého písma. Opatřete si tabulku s abecedou písma kurent. Najdete ji v genealogickýchpříručkách na internetu, kde své služby „bezradným“ nabízejí také profesionální genealogové.
7. Nevzdávejte to. Matrika chybí? Pomoci mohou i pozemkové knihy, údaje ze sčítání lidu a písemnosti uložené ve státních okresních archivech, jako snubní protokoly, seznamy obyvatel, poddaných podle víry, školní fondy ad.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video