Ceny bytů na Karlovarsku ovlivňují léčivé prameny | E15.cz

Ceny bytů na Karlovarsku ovlivňují léčivé prameny

Karlovarský kraj je nejzápadněji položeným a rozlohou druhým nejmenším krajem České republiky. Na východě hraničí s Ústeckým krajem, jižní hranici sdílí s Plzeňským krajem, severní a západní hranici tvoří státní hranice se Spolkovou republikou Německo. Kraj byl v minulosti známý těžbou hnědého uhlí a porcelánkami, v současné době je světoznámý především svým lázeňstvím.

Právě přítomnost léčivých pramenů činí vybraná města Karlovarského kraje atraktivními pro rekreaci a bydlení a ovlivňuje výši cen bytů. To způsobuje výrazné rozdíly v cenách bytů v rámci kraje. Nejvyšší ceny bytů najdeme tradičně v Karlových Varech, Mariánských Lázních a Františkových Lázních, ceny srovnatelných bytů v obcích a městech Ašského výběžku, Slavkovského lesa a Krušných hor jsou až o polovinu nižší. Pro vývoj cen starších bytů v Karlovarském kraji mezi IV. čtvrtletím 2008 a stejným obdobím roku 2010 je charakteristický značný pokles cen, který započal již koncem roku 2008.

Ve IV. čtvrtletí roku 2009 se průměrná cena standardního bytu v Karlovarském kraji snížila oproti stejnému období předchozího roku 2008 zhruba o tři procenta. Propad cen bytů o rok později byl ještě výraznější, průměrná cena standardního bytu v Karlovarském kraji klesla oproti stejnému kalendářnímu období předchozího roku o necelých osm procent a prozatím se ustálila na průměrné ceně 1 138 000 Kč za starší byt, tedy byt v běžné poloze o podlahové ploše 68 metrů čtverečních.

#####Pokles cen přišel téměř všude

Při pohledu na tabulku s vývojem cen bytů v jednotlivých městech Karlovarského kraje je zřejmé, že téměř všechna monitorovaná města v Karlovarském kraji postihl pokles cen, a to jak ve IV. čtvrtletí 2009, tak i ve shodném časovém období roku 2010. Nejvyšší propad cen bytů ve IV. čtvrtletí roku 2010 vůči shodnému období předchozího roku byl zaznamenán v Aši a Horním Slavkově, což vhledem k pohoze a zhoršené dopravní dostupnosti těchto měst není nijak překvapující.

#####Některé ceny spadly až o pětinu

Ve IV. čtvrtletí roku 2010 došlo v mnoha městech Karlovarského kraje k ještě výraznějšímu propadu cen bytů, ty ve městech Aš a Chodov klesly oproti shodnému období předchozího roku téměř o 20 procent. Přibližně 15procentní pokles ceny bytů byl zaznamenán i v Kraslicích a Kynšperku nad Ohří. Ceny bytů nepatrně vzrostly pouze ve Františkových Lázních a Ostrově nad Ohří, který těží ze své blízké polohy vůči Karlovým Varům. V ostatních městech Karlovarského kraje se ceny bytů propadly maximálně do 10 procent.

*

Institut regionálních informací, s. r. o. (IRI)

Dlouhodobě sleduje vývoj tržních cen bytů ve vybraných městech České republiky. Informace o realitním trhu jsou získávány z inzerce v tisku a na internetu. Celkové vyhodnocení cen je prováděno jednou ročně, vždy k 15. listopadu. Kromě tohoto vyhodnocení jsou zpracovávány dílčí závěrky vývoje cen v krajských a okresních městech za jednotlivá čtvrtletí. V Praze je vyhodnocení údajů prováděno každý měsíc. Pro sběr a vyhodnocení cen nemovitostí vypracoval Institut regionálních informací vlastní metodiku s využitím standardní jednotky, kterou je starší byt I. kategorie s podlahovou plochou 68 metrů čtverečních v běžné, nikoli okrajové poloze (standard IRI).

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!