Ceny bytů na Liberecku se vyvíjejí různě podle lokality | e15.cz

Ceny bytů na Liberecku se vyvíjejí různě podle lokality

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vývoj cen starších bytů v Libereckém kraji je zajímavý hned z několika důvodů. Především je to skutečnost, že v mnoha městech i v roce 2009, uprostřed ekonomické krize, ceny bytů setrvale rostly a to ve vybraných městech tempem vskutku vysokým.

Dalším důvodem je rozdílnost vývoje v jednotlivých regionech a městech, kdy můžeme najít jak pokračující růst, tak i propad cen. Nejvyšší ceny bytů zatím ještě najdeme v Liberci, nicméně během dvou let zde klesla průměrná cena o plných 200 tisíc korun. Při tak výrazném poklesu se Liberci začíná cenově přibližovat Turnov, který se svým okolím v současné době projevuje nejvýraznější růstové tendence v kraji.

Město těží ze své polohy na styku rychlostních silnic R10 a R35, které mu zajišťují výborné spojení s Prahou a Mladou Boleslaví na straně jedné a s krajským městem Libercem na straně druhé. Pro rozvoj města bude mít velký význam i nastartování výstavby rychlostní silnice R35 ve směru na Hradec Králové. Atraktivitu bydlení na Turnovsku doplňuje blízkost chráněné krajinné oblasti Český ráj.

#####Liberci konkurují zejména horská střediska

Dalším konkurentem Liberce je i jeho dvojče, Jablonec nad Nisou. Město a okolí se vyznačují nejvyšší mírou trvale udržitelného rozvoje v kraji. Nejlepší hospodářské podmínky v kraji spojené s kvalitním životním prostředím a velmi dobrou úrovní soudržnosti společenství obyvatel území dávají Jablonecku jedinečnou atraktivitu pro rozvoj bydlení i rekreace. Nejvýraznějšími konkurenty jsou však města v oblíbených rekreačních regionech Jizerských hor a Krkonoš. Například Rokytnice nad Jizerou, kde jsme ještě v roce 2009 mohli pozorovat velmi dynamický růst cen bytů.

Ten se sice v roce 2010 pozastavil, přesto je však Rokytnice cenově srovnatelná s podstatně větším Jabloncem. Vysoký růst cen je v rekreačně atraktivních sídlech spojen často s masivní výstavbou nových bytů, určených však pro rekreační využití. Tím dochází k vychýlení cen na trhu s byty v těchto lokalitách vzhledem k tomu, že starší i nové byty jsou primárně nabízené pro rekreaci a nikoliv ke stálému bydlení a cílí tak na jinou než místní klientelu. Nejvýraznějším představitelem těchto tendencí je Harrachov, který ovšem nebyl zařazen mezi sledovaná města.

#####Rozhoduje také míra nezaměstnanosti

Liberecký kraj se vyznačuje poměrně značnými rozdíly v úrovni vyváženosti všech pilířů udržitelného rozvoje. Nejvyšší míru vyváženosti najdeme především v centrální ose kraje podél rychlostních silnic, jedná se o Liberecko a Turnovsko. Na tuto osu navazuje osa rekreační, směřující pod Jizerskými horami přes Jablonec nad Nisou a Tanvald do Harrachova a Krkonoš. I zde je míra udržitelnosti velmi vysoká. Opačné výsledky najdeme především v regionech s vysokou nezaměstnaností, úbytkem a stárnutím obyvatelstva a se špatnou dopravní i technickou infrastrukturou. Již tradičně se jedná o Frýdlantsko a Českolipsko, v poslední době se k nim přidružuje i Semilsko, byť právě v tomto regionu ceny starších bytů i v roce 2010 mírně rostly nebo stagnovaly, obdobně jako na Frýdlantsku.

Zato na Českolipsku je výrazný pokles cen bytů patrný ve všech sledovaných městech, čemuž mimo jiné napomáhá i specifická situace v oblasti bývalého vojenského újezdu Ralsko a v navazujících sídlech, postižených jak dřívější těžbou uranu, tak jejími následnými ekologickými důsledky (např. Mimoň, která má z všech sledovaných měst v Libereckém kraji druhou nejnižší průměrnou cenu starších bytů). Nejnižší cenu pak najdeme v Novém Městě pod Smrkem - odlehlá poloha spolu s nízkou úrovní udržitelného rozvoje přispívají k tomu, že ceny bytů zde klesají již dva roky po sobě. A tomu odpovídá situace v celém kraji - v roce 2009 ještě stagnace, v I. čtvrtletí roku 2010 již osmiprocentní pokles.

*

Institut regionálních informací, s. r. o. (IRI)

Dlouhodobě sleduje vývoj tržních cen bytů ve vybraných městech České republiky. Informace o realitním trhu jsou získávány z inzerce v tisku a na internetu. Celkové vyhodnocení cen je prováděno jednou ročně, vždy k 15. listopadu. Kromě tohoto vyhodnocení jsou zpracovávány dílčí závěrky vývoje cen v krajských a okresních městech za jednotlivá čtvrtletí. V Praze je vyhodnocení údajů prováděno každý měsíc. Pro sběr a vyhodnocení cen nemovitostí vypracoval Institut regionálních informací vlastní metodiku s využitím standardní jednotky, kterou je starší byt I. kategorie s podlahovou plochou 68 metrů čtverečních v běžné, nikoli okrajové poloze (standard IRI).

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video