Ceny bytů na Plzeňsku ovlivňuje dálnice D5 | E15.cz

Ceny bytů na Plzeňsku ovlivňuje dálnice D5

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Z hlediska hospodářského rozvoje je úroveň krajského města Plzně a jeho blízkého okolí výrazně odlišná od zbytku území, nicméně dobrou úroveň hospodářského potenciálu vykazují i bývalá okresní města včetně Sušice.

Výraznou osou, která podněcuje hospodářský rozvoj, je dálnice D5, dobré dopravní napojení, především na silnice I. třídy, umocňuje ekonomický potenciál i některých dalších menších měst a obcí. Nízkou hodnotu ekonomického potenciálu najdeme především v odlehlých horských oblastech Šumavy a Českého lesa (s výjimkou turistických středisek, jako je Železná Ruda) a dále v menších obcích se špatným dopravním napojením, které leží ve výsečích, daných radiálním uspořádáním dopravní sítě v kraji. Na značné části území kraje se nacházejí poměrně malá sídla, která nemají úplnou základní vybavenost, především chybí základní školy. Tyto regiony se do značné míry překrývají s hospodářsky slabými regiony s vysokou úrovní nezaměstnanosti a s nízkou úrovní mezd. Nemalou roli hrají i historické faktory vyplývající zejména z transformace značné části osídlení po II. světové válce.

Významným faktorem u značné části území kraje je i jeho nízká dopravní dostupnost, do značné míry vylučující obyvatele odlehlých regionů z možnosti využití specifické vybavenosti koncentrované zejména ve větších městech. Jako nejhorší se jeví jihovýchod kraje od Nepomuku až po Kašperské Hory a trochu překvapivě i Radnicko a Holýšovsko. Nedostatky v ekonomickém rozvoji naopak ve značné části kraje vyvažuje příznivé životní prostředí, které najdeme především v oblastech, ve kterých převažují lesní plochy a které se nacházejí ve velkoplošných chráněných územích, především v Národním parku Šumava a chráněných krajinných oblastech.

#####Cenám bytů vévodí Plzeň

Nejvyšší ceny bytů v kraji nenajdeme na začátku roku 2011 v krajském městě Plzni, kde jejich úroveň spadla z hranice dvou milionů korun za standardní byt o rozloze 68 metrů čtverečních v roce 2008 na současný 1 557 000 korun, ale v rekreačně atraktivní Železné Rudě, kde bydlení v ani vlivem ekonomické krize neztratilo na přitažlivosti. Cena za starší byt se zde v I. čtvrtletí 2011 pohybovala kolem částky 1 665 000 korun. Trh s bydlením v Železné Rudě ovšem nemá běžnou strukturu, převládá zde nabídka apartmánových bytů a bytů sloužících k druhému bydlení. Kromě výše zmíněné Železné Rudy byl nárůst cen bytů vůči IV. čtvrtletí 2010 zaznamenán ve městech Staňkov, Starý Plzenec, Domažlice a Kdyně a v klatovském regionu, kde byl největší nárůst evidován v Klatovech (o 8,3 procenta) a Nýrsku (o 7,1 procenta).

*

Institut regionálních informací, s. r. o. (IRI)

Dlouhodobě sleduje vývoj tržních cen bytů ve vybraných městech České republiky. Informace o realitním trhu jsou získávány z inzerce v tisku a na internetu. Celkové vyhodnocení cen je prováděno jednou ročně, vždy 15. listopadu. Kromě tohoto vyhodnocení jsou zpracovávány dílčí závěrky vývoje cen v krajských a okresních městech za jednotlivá čtvrtletí. V Praze je vyhodnocení údajů prováděno každý měsíc. Pro sběr a vyhodnocení cen nemovitostí vypracoval Institut regionálních informací vlastní metodiku s využitím standardní jednotky, kterou je starší byt I. kategorie s podlahovou plochou 68 metrů čtverečních v běžné, nikoli okrajové poloze (standard IRI).

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video