Český trh má svou vlastní certifikaci | E15.cz

Český trh má svou vlastní certifikaci

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vloni byl české veřejnosti představen národní nástroj pro certifikaci staveb s názvem SBToolCZ. České stavebnictví tak získalo vedle již zavedených zahraničních systémů, jakými jsou LEED (USA) či Green Building (EU), vlastní nástroj reagující na místní podmínky.

Vloni byl české veřejnosti představen národní nástroj pro certifikaci staveb s názvem SBToolCZ. České stavebnictví tak získalo vedle již zavedených zahraničních systémů, jakými jsou LEED (USA) či Green Building (EU), vlastní nástroj reagující na místní podmínky.

SBToolCZ je národní český certifikační nástroj pro vyjádření úrovně kvality budov, a to v souladu s principy udržitelné výstavby. Autory českého nástroje jsou odborníci z ČVUT, kteří při jeho tvorbě vycházeli z mezinárodní metodiky SBTool vyvinuté mezinárodní neziskovou organizací International Initiative for Sustainable Built Environment (iiSBE). Metodika SBTool se používá v mnoha zemích světa, například ve Španělsku, Itálii a Portugalsku.

Zisk certifikátu dává developerům, architektům či stavitelům do rukou zejména marketingový nástroj, díky němuž lze lépe zhodnotit jejich úsilí vynaložené při stavbě budov s ohledem na trvale udržitelný rozvoj. Certifikát umožňuje odlišit jednotlivé stavby mezi sebou a poskytnout zpětnou vazbu jejím autorům. Transparentní a podrobná metodika pak umožňuje objektivní hodnocení a jeho případnou kontrolu nezávislými odborníky. Dnes lze tímto nástrojem hodnotit projekty bytových a administrativních staveb, do budoucna se plánuje nastavení kritérií pro veřejné budovy.

#####Kritéria kvality

[file:10317:small:right]

Certifikaci vykonávají auditoři proškolení certifikačním orgánem - pražským Technickým a zkušebním ústavem pro stavebnictví (TaZÚS). SBToolCZ je velmi přesný nástroj hodnocení budov z hlediska dopadu na životní prostředí, který umožňuje projektantům tento dopad optimalizovat. Cílem postupu je i poskytnout inspiraci k nalezení inovativních řešení, která minimalizují negativní vliv stavby na životní prostředí. Vedle nezbytného hodnocení budovy po stránce technického provedení se zabývá i posuzováním sociálních dopadů, hodnocením lokality a přínosu stavby lokalitě, dopravní dostupnosti a infrastruktuře místa.

Autoři si od nástroje slibují, že objektivní posouzení všech aspektů zároveň pomůže snížit provozní náklady a zlepšit uživatelský komfort. Důležité je, že certifikát se vystavuje na základě posouzení projektu a projektové dokumentace - ještě před provedením stavby. Hodnocení tak vyjadřuje kvalitativní potenciál budovy a umožňuje odborníkům, ale zejména široké veřejnosti - tedy budoucím možným klientům - posoudit opodstatněnost případné investice.

#####Základem je dobrá metodika

SBToolCZ obsahuje 33 kritérií z oblasti udržitelné výstavby. Každé kritérium má bodovací systém, který je podložen dlouholetým výzkumem a respektem k národním zvyklostem a české legislativě. Kromě toho projekt hodnotí skupina expertů prostřednictvím souboru hodnocení, v němž byla stanovena důležitost jednotlivých kritérií. Na základě obdrženého počtu bodů se pak stanovuje výsledná úroveň kvality budovy. Metodika SBToolCZ je rozdělena do tří základních skupin: environmentální (životní prostředí), sociální (neboli také sociálně-kulturní) a ekonomika a management. Čtvrtou skupinu tvoří hodnocení lokality, jelikož však kvality místa nelze v projektu ovlivnit, nezapočítává se do celkového výsledku.

Hodnocení je opravdu komplexní. Mezi environmentálními kritérii jsou i „globální“ hodnoty jako potenciál globálního oteplování či přispívání k ničení ozonové vrstvy; auditory však zajímá i struktura užitých materiálů, spotřeba vody a využití dešťové vody či zeleně na pozemku i v budově. Hodnotí se například provozní náklady nebo již zmíněné zacházení s domovním odpadem. Lokalita je hodnocena z hlediska biodiverzity místa či místní infrastruktury a dostupných služeb.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video