Chlouba Litoměřicka

Zahrada Čech je slavná čtyřicetiletá tradice zahrádkářských výstav. A také poetické označení Litoměřicka z roku 1887.

Okolí Litoměřic nazval poeticky Rajskou zahradou už Bohuslav Balbín v roce 1679. „Název Zahrada Čech je poprvé použitý ve vlastivědě okresu z roku 1887. Od dvacátých let dvacátého století převládlo jako poeticky laděné pojmenování blíže nevymezeného okolí Litoměřic,“ uvádí Jan Smetana v knize Dějiny města Litoměřic.

Do zahrady bránou

Podle Wikipedie označuje slovní spojení Zahrada Čech mimořádně úrodnou a teplotně nadprůměrnou oblast České republiky, která se nachází v dolním Polabí a dolním Poohří. V nejširším pojetí možná zahrnuje zhruba okresy Nymburk, Kolín, Mělník, Litoměřice a Louny. V nejužším pak samotné okolí města Litoměřice. Nemá ale přesně vymezené hranice. Zjednodušeně řečeno: za oblastí Porta Bohemica, tedy Bránou Čech, se rozprostírá pomyslná Zahrada Čech.
Stejně se ale jmenuje i po celé republice známá výstava určená hlavně pro zahrádkáře a hobbisty. Ta první se konala v roce 1969 a ovoce, zelenina a květiny se tehdy předváděly ve velkých stanech. Stejnojmenné výstaviště se začalo stavět v roce 1969 a během posledních let vyrostlo několik stálých pavilonů.
„První výstava se konala v souvislosti s oslavami sedmi set padesáti let města, byla oblastní a předváděla ovoce, zeleninu, víno, chmel a květiny,“ tvrdí litoměřický historik Jan Smetana. Byla tak úspěšná, že se v roce 1972 stala vládou uznanou celostátní výstavou.
Veletrh pro zahrádkáře se koná každý rok v září, na jaře pak také jeho menší obdoba pod názvem Tržnice Zahrady Čech.
Za čtyřicet uplynulých let se z oblastní výstavy stala výstava celostátního dosahu a výstaviště největším areálem na severu Čech. Letošní třiatřicátý ročník trval devět dnů a v areálu vystavovaly téměř čtyři stovky vystavovatelů. Expozici navštívilo bezmála sto tisíc návštěvníků, ze kterých největší část tradičně tvořili zahrádkáři.
„Škoda, že lidem cestu k nám komplikuje věčně ucpaná cesta přes Labe. Těšíme se, že nový most situaci vyřeší,“ shrnula novodobý problém Zahrady Čech ředitelka stejnojmenného výstaviště Jitka Matoušková.