Chybí objednávka vzdělávání makléřů | E15.cz

Chybí objednávka vzdělávání makléřů

Oblasti vzdělávání věnuje Asociace realitních kanceláří ČR (ARK ČR) od začátku své existence velkou pozornost. Je to jedno z jejích základních poslání. Průběžné vzdělávání považuje za nutnou součást výkonu služby, a to jak v zájmu makléře, tak i spotřebitele.

Oblasti vzdělávání věnuje Asociace realitních kanceláří ČR (ARK ČR) od začátku své existence velkou pozornost. Je to jedno z jejích základních poslání. Průběžné vzdělávání považuje za nutnou součást výkonu služby, a to jak v zájmu makléře, tak i spotřebitele.

[file:9351:small:right]

Asociace chce, mimo jiné, nahradit absenci nutnosti splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon této činnosti ze strany státu. ARK ČR od počátku své existence konfrontuje názory na tuto činnost se zahraničím. Významným pomocníkem v tomto ohledu byla a doposud je Národní asociace makléřů USA, která poskytla nejen ekonomickou podporu v organizování kurzů, ale formou různých seminářů se podílí na výměně zkušeností. Asociace je aktivní v různých spolkových aktivitách a především členství v CEPI a EPAG umožňuje podílet se na sjednocování standardů této profese v rámci EU.

Aktivita asociace byla oceněna i volbou ing. arch. Jana Borůvky, generálního sekretáře ARK ČR, do pozice prezidenta evropského společenství realitních makléřů EPAG. Ani v EU není zcela jednotná praxe k přístupu k živnosti realitního makléře a k jeho průběžnému vzdělávání. S využitím všech těchto zkušeností se asociace snaží alespoň na poli své členské základy postupovat se světovými a evropskými trendy.

#####Certifikovaný realitní makléř

Členství v ARK ČR předpokládá, že řádný člen musí absolvovat základní vzdělávací kurz, který má charakter rekvalifikačního kurzu, akreditovaného ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Členové ARK ČR si však schválili další pravidlo, které zajišťuje průběžné vzdělávání, ověřované pravidelnou certifikací, prováděnou ARK ČR. Tento systém by však mohl být i zpochybňován z důvodů jakési podjatosti samotné ARK ČR vůči svým členům. Aby asociace předešla spekulacím, tak začala spolupracovat s Certifikačním ústavem VŠE v Praze, který připravil obor – certifikovaný realitní makléř. Jde o personální certifikaci v duchu evropských norem ISO, tedy o znalosti a způsobilost osoby, která funkci makléře vykonává.

Členské kanceláře se zavázaly, že minimálně jeden makléř z každé firmy tuto certifikaci podstoupí a bude pravidelně certifikát obnovovat ověřováním svých znalostí u certifikačního orgánu. ARK ČR prostřednictvím dceřiné společnosti, Informačního centra ARK s. r. o., zajišťuje průběžně řadu kurzů, které mají stálý charakter a také reagují na nově vzniklé potřeby a legislativu. Věnuje se nejen vzdělávání makléřů, ale i správců nemovitostí, dražebníků, účetních v RK i dalším servisním profesím. Kurzy navštívilo přes 1500 makléřů a další účastníci z řad nečlenských kanceláří, úřadů, různých obchodních společností a také vlastníci nemovitostí.

#####Pomůže nový občanský zákoník?

Kvalifikovaná činnost realitního makléře vyžaduje znalosti mnoha oborů. Makléř musí být zdatným obchodníkem, psychologem, měl by mít jisté odborné znalosti ze stavařiny, obchodního a občanského práva… Důležitým faktorem v oblasti vzdělávání je chuť, vůle a potřeba se vzdělávat. Ne všichni, kteří v této branži podnikají, tuto potřebu mají. Nechtějí obětovat ani čas, ani peníze. Systém přístupu k tomuto podnikání to umožňuje a na změnu tohoto postoje ze strany státu neexistuje společenská objednávka. Asociace předpokládá, že klient si proces vzdělávání a kvalifikovanosti vynutí. Jedním z katalyzátorů tohoto procesu může být nový občanský zákoník. Náročnost klientů roste, a kdo nebude s tímto trendem držet krok, zřejmě dlouhodobě neobstojí.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!