Chytrá řešení a inovace. Takhle obce předběhnou města

JUDr. Stanislav Polčák europoslanec, člen EPP Group

JUDr. Stanislav Polčák europoslanec, člen EPP Group Zdroj: JUDr. Stanislav Polčák

Moderní technologie, levnější energie, čistší vzduch nebo více služeb pro občany. Přejí si to ve všech obcích a městech. Často k tomu pomohou chytrá řešení. Za nimi ale vždy musí být také chytrá starostka nebo starosta a jejich náročná práce.

„Ve Sdružení místních samospráv ČR jejich úsilí dlouhodobě podporujeme. Chceme ostatní inspirovat a ukazovat ty nejlepší projekty. Jako partneři platformy Obec 2030 se proto teď podílíme na soutěži, do které mohou obce své inovace přihlásit. Hledáme nejlepší inovace, které přinášejí energetickou soběstačnost, zefektivňují nakládání s odpady nebo zlepšují stav životního prostředí,“ říká Stanislav Polčák, předseda Sdružení místních samospráv a poslanec Evropského parlamentu

Obce mohou své projekty do soutěže přihlásit do konce srpna po vyplnění jednoduchého formuláře zde.

Vítězové získají ceny, které podpoří další obecní rozvoj, třeba zapůjčení elektromobilu na rok zdarma, bezplatné služby energetického manažera nebo vytvoření strategického plánu.

Předběhnout města

Do platformy Obec 2030 se už zapojilo přes 200 starostů. Cíl projektu je ambiciózní: Pomoci obcím předběhnout města. Experti z různých oborů radí obcím s přípravou energetických a enviromentálních projektů, zajištěním financování i samotnou realizací. Zároveň platforma propojuje starosty a umožňuje jim sdílet ty nejlepší příklady z praxe.

Příklad za všechny. Severomoravská obec Nemile, která instaluje na střechu čistírny odpadních vod fotovoltaickou elektrárnu, která zajistí třetinu její spotřeby. „Celková úspora na energiích by měla přesáhnout dva miliony korun a přírodě ušetříme 310 tun emisí oxidu uhličitého,“ říká starosta Nemile Petr Šimek.

Ve Zbraslavi na Brněnsku pořídili užitkový automobil na elektrický pohon pro potřeby technických služeb a správy obce. Vozidlo slouží mimo jiné na svoz komunálního odpadu a bioodpadu.

V Prosetíně na Pardubicku chce starosta postavit linku na zpracování vytříděného papíru tak, aby zpracovaný papír pak mohla obec prodávat dalším firmám, a vylepšila tak obecní rozpočet.

„Přesně tohle jsou příklady, které si zaslouží maximální podporu a pomohou nám i se skutečně efektivní změnou přístupu k životnímu prostředí, který bude mít pozitivní dopady nejen na přírodu, ale i životy lidí a v konečném důsledku i na ekonomiku. Chceme, aby se na podobné projekty účelně daly využít i prostředky, které nyní začnou v rámci evropských fondů pro nové programové období proudit do ČR,“ doplňuje Polčák.

Ten také připomíná, že obce v západních zemích nebo ve Skandinávii jsou ve využívání moderních technologií a hospodaření s energiemi mnohem dál.

„V Rakousku najdete fotovoltaický projekt skoro v každé obci. V severských zemích se běžně samosprávy a místní komunity zabývají energetickou výrobou, aby podpořily vlastní hospodaření," dodává Polčák.