Ctihodní občané | E15.cz

Ctihodní občané

Ctihodní občané

Mediálně atraktivní kauza, nebo just i ční omyl , z něj ž páchne cos i shni lého ze státu nikol i dánského? Jak se má cel á věc s J i ř ím Kaj ínkem?Fi lm Pet ra Jákla opět tuhle debatu oteví rá. Jaké odpovědi budou na jej ím konc i , těžko předvídat . J i sté však je to, že gambler, jenž zručně vládne planžetou a pat ř í k by tař ské el i tě, není právě c t ihodným občanem. Jenže tím není ani byznysmen, pol i c i sta č i pol i t ik, kter ý s i ho snad vybral jako nedobrovolného dubléra, jehož nechal namí sto sebe pos lat za mř í že. Spravedlnost má bý t s lepá, má měř i t všem stejně. Kdo ukradne v samoobs luze l í zátko, neměl by sedět za teroristický útok, zatímco teror i sta se opaluje na pláž i . Měl dostat l í skovkou na holou. A teror i st a dož ivot í s tvrdým ložem.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!

Tato stránka využívá služeb Google reCAPTCHA, na kterou se vztahují Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google.