Další rozvoj Průhonic podmiňuje okruh | E15.cz

Další rozvoj Průhonic podmiňuje okruh

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Obec Průhonice ležící jen několik kilometrů za jižní hranicí Prahy má zhruba 2150 obyvatel a je známá zejména zámkem s rozsáhlým krajinářským parkem v centru obce a dendrologickou zahradou v blízkosti dálnice D1.

Díky příhodným podmínkám se v posledních letech na tuto obec zaměřili developeři zejména bytových projektů. V severozápadní části katastru obce při dálnici D1 se nachází dosud nedotčená rozsáhlá rozvojová lokalita, jejíž zástavba je podmíněna dokončením dopravní infrastruktury v okolí Průhonic.

Ideální poloha kousek za Prahou, výborná dopravní dostupnost po dálnici D1 či hromadnou dopravou od stanice metra Opatov a rozsáhlé zelené plochy dané zejména existencí zámeckého parku a dendrologické zahrady. To jsou důvody, proč se počet obyvatel Průhonic v posledních letech výrazně zvýšil a proč nevyužívané pozemky nahradily desítky luxusních rodinných domů. Podle starostky Průhonic Hany Borovičkové ale nové obyvatele do Průhonic táhne i dobrá občanská vybavenost - mateřská škola, základní škola, zdravotní středisko a další.

Zapomínat se nesmí ani na přítomnost největší obchodní zóny v České republice hned tak zvaně za humny, kde je vedle desítek nákupních možností také nedávno otevřený největší aquapark ve střední Evropě. „Zájem o bydlení v Průhonicích je opravdu velký, bohužel v současné době nemáme žádné aktuálně využitelné rozvojové plochy pro další výstavbu,“ říká starostka Borovičková. To se ale brzy může změnit.

#####Čeká se na Vesteckou spojku

Většina bytové výstavby se v Průhonicích odehrávala na soukromých pozemcích, obec jich ale nikdy mnoho nevlastnila. Místní radnice se vždy snažila výstavbu korigovat tak, aby se Průhonice rozvíjely postupně od svého centra a aby všechny lokality byly napojené na infrastrukturu a dobře dopravně dostupné. „U nás to není tak, že by někde uprostřed pole vznikla zástavba rodinných domů bez napojení na běžnou občanskou vybavenost a centrum obce,“ pokračuje průhonická starostka. Jedna z posledních průhonických rozvojových lokalit se nachází v severozápadní části Průhonic kolem dálnice D1. V současné době ale není příliš aktuální hovořit o rozvoji této zóny, protože výstavba zde je podmíněna dokončením Vestecké spojky, která zároveň umožní dopravní napojení této lokality. „Nechceme jít tou cestou, že na stávající nedostatečnou dopravní síť budeme navěšovat další zástavbu. To prostě nejde,“ zdůrazňuje Hana Borovičková. Realizace Vestecké spojky je podmíněna dokončením části silničního okruhu kolem Prahy mezi dálnicemi D1 a D5, který se bude na dálnici D1 napojovat přibližně v kilometru 10. Po zprovoznění tohoto okruhu by měl podle průzkumů Ředitelství silnic a dálnic klesnout počet automobilů projíždějících po dálnici v těsném sousedství Průhonic z dnešních přibližně 100 tisíc na zhruba 70 tisíc, poklesnout by měla zejména těžká nákladní doprava.

Teprve pak bude možné uvést do provozu Vesteckou spojku.

#####Bytová i komerční výstavba

V průhonické severozápadní rozvojové zóně se plánuje výstavba jak bytových a sportovně rekreačních projektů ve směru ke stávající zástavbě obce, tak komerčních staveb podél dálnice D1, které oddělí zóna zeleně - zemní zelený val. „Územní plán nám stanovuje funkční a prostorové regulativy využití tohoto území (přípustné činnosti, výška objektů, maximální procento zastavění, povinné plochy zeleně apod.), další pak záleží na soukromých vlastnících pozemků a projektech jednotlivých developerů, kteří budou mít o tuto lokalitu zájem,“ pokračuje starostka Průhonic. Podle jejích slov ale dosud není jasně řečeno, kdy se tady bude moci začít stavět, protože není daný ani termín realizace Vestecké spojky.

„Ekonomickým zájmem majitelů pozemků v této zóně je, aby to bylo co nejdříve,“ míní Hana Borovičková. Na druhou stranu, pak zopakovala, že je nejprve nutné vybudovat silniční okruh kolem Prahy. „To je naprosto závazná podmínka pro výstavbu Vestecké spojky. Ani naše obec by nepřipustila postavení Vestecké spojky předtím, než se vybuduje okruh,“ zdůraznila.

#####Různé reakce starousedlíků

Bouřlivý rozvoj Průhonic v minulých letech rozdělil starousedlíky v obci na dvě skupiny. Majitelé pozemků zájem developerů realizovat v této obci bytové projekty samozřejmě přivítali. „Celá řada starousedlíků tady vlastnila nějaké políčko v zónách územním plánem obce určených k zástavbě. Ti využili možnosti prodat pozemky pro bytovou výstavbu,“ říká starostka. Na druhou stranu se samozřejmě našli i odpůrci rozšiřování zástavby.

Problémem obce je prý to, že starousedlíci a nově příchozí obyvatelé dosud žijí poněkud odděleně a bude ještě trvat léta, než se to změní. Radnice podporuje aktivity, v jejichž rámci se mohou obě skupiny obyvatel potkávat a plánuje investice do dostavby infrastruktury v obci a rozvoje občanské vybavenosti. Kapacita základní školy je ještě dostatečná, ale mateřská škola se již pohybuje na hraně svých možností. „Máme nyní kapacitu pro své občany, nemůžeme ale vyhovět žádostem lidí z jiných lokalit,“ upozorňuje Hana Borovičková na problém růstu „satelitních městeček“ v okolních obcích bez dostatečné občanské vybavenosti. Obec Průhonice vlastní potřebné pozemky a do budoucna připravuje projekt rozšíření stávající základní i mateřské školy.

#####Omezení znamená i rozsáhlá zeleň

Množství zeleně na území Průhonic, zejména pak zámecký park, přitahují do obce nové obyvatele, na druhou stranu znamenají i limity dalšího rozvoje. Radnice totiž v žádném případě nechce v blízkosti parku dovolit příliš hustou bytovou zástavbu, regulativy zastavěné plochy v blízkosti parku jsou velmi přísné - územní plán připouští pouze 12 procent zastavěné plochy. Změna územního plánu za účelem vytvoření nových ploch pro zástavbu je tabu. Ne všude je tomu ale stejně.

V některých sousedních obcích soubory nových bytových domů svými zahradami sahají až na hranici průhonické obory.

„Myslím si, že kdyby obce s dnešními zkušenostmi vytvářely znovu své územní plány, tak by v tomto smyslu byly mnohem opatrnější než na počátku 90. let 20. století, ale jak se říká po bitvě je každý generál,“ komentuje stávající situaci průhonická starostka. Vedení průhonické radnice musí také čelit fenoménu posledních let - doslova pár metrů za hranicemi obce v Čestlicích leží jedno z nejrozsáhlejších království obchodu a dalších komerčních aktivit v České republice. „Ač komerční zóna neleží na našem území, znamená pro nás spolu s nájezdem na dálnici D1 velké dopravní zatížení. Kromě návštěvníků průhonických parků projíždí obcí řada aut okolních rezidentů na dálnici nebo do komerční zóny, do které navíc směřují i Pražané, kteří nemají dálniční známku,“ upozorňuje Hana Borovičková. Průhonice se snažily z tohoto důvodu posunout nultý kilometr dálnice až za sjezd do této obce, ale neuspěly. O tomto řešení bude možné znovu jednat až po vybudování silničního okruhu kolem Prahy v dnešním 10. kilometru dálnice D1.

#####Nákupní příležitosti pro místní

Na druhou stranu má rozsáhlá komerční zóna pro průhonické občany i své výhody. Ti mají doslova za rohem nákupní možnosti, o kterých se mnohým jen sní, navíc dostupné i pěšky. Před několika týdny se také v čestlické obchodní zóně otevřel největší aquapark ve střední Evropě, který se rovněž výrazně zasazuje o to, že bydlet v Průhonicích je v dnešní době opravdu in.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video