Daň z převodu nemovitostí: nový záměr ministerstva financí | E15.cz

Daň z převodu nemovitostí: nový záměr ministerstva financí

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Na webu Ministerstva financí ČR (dále MF) byl zveřejněn Informační materiál k návrhu nového zákona o dani z převodu nemovitostí. Dle vyjádření MF materiál obsahuje základní témata nově navrhované právní úpravy. Nový zákon by měl nést název „daň z nabytí nemovitosti“ a jeho předpokládaná účinnost je 1. leden 2014.

Nabízíme Vám informace o základních tezích, protože nový zákon může v budoucnu ovlivnit některé plánované převody nemovitostí.

Jedním z důvodů pro vydání nového zákona o dani z převodu (nabytí) nemovitostí je transformace daně dědické a daně darovací pod režim daní z příjmů, kdy zahrnutím bezúplatných nabytí majetku a nabytí majetku děděním dojde k doplnění daně z příjmů. Daň z převodu nemovitostí zůstane zachována.

Základem nové právní úpravy je nejen přizpůsobení se právní úpravě daně z převodu nemovitostí ve vyspělých evropských státech, ale především přizpůsobení daně z převodu nemovitostí novým základním principům a změnám v oblasti občanského práva a práva obchodních korporací.

Nový občanský zákoník přináší podstatné změny kromě jiných i v oblasti nemovitostí, na které bude muset nová daň z převodu nemovitostí reagovat. Jde zejména o změny v pojetí nemovité věci oproti dosavadnímu stavu, neboť podle občanského zákoníku jsou nově mezi věci nemovité zahrnuta i některá práva (např. za nemovitou věc se prohlašuje právo stavby).

Jako jednu z nejvýznamnějších změn je možno uvést, že v návaznosti na novou právní úpravu obchodních korporací a v zájmu zabránění daňovým únikům se nově navrhuje zdanění převodů obchodních podílů u obchodních korporací vlastnících nemovitosti daní z převodu nemovitostí. Tato právní úprava je dle vyjádření MF obvyklá v evropských státech.

Shrnutí hlavních cílů a principů návrhu nového zákona:

- Nově bude vymezen předmět daně z převodu nemovitostí v návaznosti na nové vymezení nemovitých věcí v občanském zákoníku.

- Dojde ke změně v tom, kdo bude poplatníkem daně. Nově poplatníkem daně u smluvních úplatných převodů bude nabyvatel nemovitosti a v důsledku toho bude zrušen institut ručitele za daň.

- Dojde k aktualizaci systému osvobození od daně, odstranění překonaných nebo již neaplikovaných osvobození (např. osvobození v souvislosti s převody privatizovaného a restituovaného majetku, aj.).

- Budou zakotvena některá nová osvobození (např. osvobození převodů a přechodů vlastnictví k nemovitostem na základě dohody schválené soudem o přenechání předluženého dědictví věřitelům, úplatného vyčlenění nemovitosti z vlastnictví zakladatele do vlastnictví veřejně prospěšného svěřenského fondu, aj.).

- Základ daně bude stanoven ve výši ceny sjednané v nejčastějších případech smluvních převodů nemovitostí, např. bytů, nebytových prostorů, rodinných domků, rekreačních chat, rekreačních chalup, garáží, apod.

- Omezí se stanovení základu daně ve výši ceny zjištěné pouze na nezbytně nutné případy, kdy základ daně nelze stanovit jinak. Při stanovení základu daně z převodu nemovitostí dojde k postupnému odbourávání znaleckých posudků na cenu zjištěnou podle oceňovacích předpisů.

- Dojde ke zjednodušení daňového řízení, výběru daně i snížení administrativní náročnosti.

- Budou řešeny další problémy vyplývající z praxe jako např. způsob přepočtu cizí měny na českou měnu, je-li cena nebo náhrada za nemovitost stanovena v cizí měně, vymezení předmětu úpravy zákona ve vztahu k nemovitostem, které se nacházejí v zahraničí atd.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video