Daňová poradna | E15.cz

Daňová poradna

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
V roce 2009 jsem koupila byt. Vzhledem ke stěhování jsem tento byt v roce 2011 prodala, takže jsem v něm nebydlela po dobu dvou let před prodejem. Vím, že bych měla proinvestovat na bytovou potřebu částku příjmu z prodeje bytu. Protože jsem si koupila v novém místě menší byt, neproinvestovala jsem celou částku. Konkrétně místo 3,2 milionu korun příjmu z prodeje původního bytu jsem pořídila nový byt za 2,8 milionu korun. Jak mám postupovat u daně z příjmů?

#####Na dotazy odpovídá ing. Petr Kout, CSc. daňový poradce

?

Jak správně uvádíte, máte povinnost prokázat správci daně proinvestování částky 3,2 milionu korun na novou bytovou potřebu. Za rok 2011 je částka z prodeje bytu ve výši 3,2, milionu korun považována za příjem osvobozený od daně z příjmů fyzických osob. Pokud do konce roku 2012 neproinvestujete tuto částku na pořízení nového bytu (což se stalo ve výši 2,8 milionu korun) nebo třeba na změnu stavby, případně její údržbu ve smyslu stavebních předpisů, musíte přiznat za rok 2012 ke zdanění částku 400 tisíc korun. Bude se jednat o příjem podle § 10 - Ostatní příjmy. K tomuto zdanitelnému příjmu můžete uplatnit poměrnou část výdajů na dosažení příjmů, ve vašem případě 1/8 (0,4 milionu/3,2 milionu korun). Tedy 1/8 z pořizovací ceny původního bytu, 1/8 z daně z převodu nemovitostí atd.

[file:10914:small:right]

V naší společnosti jsme zjistili, že jsme v letech 2008 a 2009 chybně spočítali odpisy majetku. V celkové výši došlo k tomu, že jsme se „ošidili“, uplatnili jsme méně, než bylo možné. Můžeme opravit tyto chyby podáním dodatečného daňového přiznání? Někde jsme četli, že to možné není.

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, který je účinný od ledna 2011, skutečně omezuje možnost podání dodatečného daňového přiznání ve prospěch daňového subjektu pouze na nově zjištěné skutečnosti a důkazy. Specialisty v této oblasti je to vykládáno tak, že musí jít o nové právní skutečnosti. Chybný výpočet odpisů nebo například chybné posouzení nákladu (daňový/ nedaňový) touto novou právní skutečností není. Pokud jste ale uplatňovali rovnoměrný způsob odpisování hmotného majetku, nic se neděje, protože zákon o daních z příjmů považuje sazby rovnoměrných odpisů za sazby maximální, přičemž poplatník může uplatnit libovolně nižší částku. Doba odpisování se sice prodlouží, ale o nic nepřijdete. U zrychlených odpisů tento postup není možný. Postupem času se možná dočkáme judikatury i k této otázce.

Naše společnost spravuje nemovitosti. V současnosti došlo u jednoho bytového domu k tomu, že jsme se dohodli kvůli nekvalitní práci jednoho našeho bývalého zaměstnance na poskytnutí slevy z ceny vyúčtovaných služeb. Musíme jako plátce daně vystavit opravný daňový doklad?

Z dotazu není zřejmé, kdo je vaším odběratelem. Pokud poskytujete své služby plátci daně, tak budete vystavovat opravný daňový doklad podle § 42 zákona o DPH. Obdobně byste měli postupovat i u osoby povinné k dani (například podnikatel), která není plátcem daně. Pokud jste ale u původního vyúčtování neměli povinnost vystavovat daňový doklad, protože váš odběratel je osoba nepovinná k dani (nepodnikající fyzická osoba, neziskový subjekt typu společenství vlastníků jednotek, popřípadě družstvo), nemáte povinnost vystavovat opravný daňový doklad. Stačí, když vystavíte doklad na celkové snížení úplaty. Rozdělení tohoto snížení původní ceny na základ daně a DPH uvedete pouze v evidenci pro daňové účely podle § 100 zákona o DPH.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video