Daňová poradna | e15.cz

Daňová poradna

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Realitní kancelář, která není plátcem DPH, vlastní pozemek, který pořídila jako zboží. Jiná (sesterská) společnost si vyřídila povolení na výstavbu nemovitosti na tomto pozemku. Teď se pozemek i s projektem bude prodávat. Na pozemku dosud nic nestojí. Pokud realitní kancelář tento pozemek prodá, stane se plátcem DPH? V jakých případech by se nestala plátcem DPH?

#####Na dotazy odpovídá ing. Petr Kout, CSc. daňový poradce

Realitní kancelář, která není plátcem DPH, vlastní pozemek, který pořídila jako zboží. Jiná (sesterská) společnost si vyřídila povolení na výstavbu nemovitosti na tomto pozemku. Teď se pozemek i s projektem bude prodávat. Na pozemku dosud nic nestojí. Pokud realitní kancelář tento pozemek prodá, stane se plátcem DPH? V jakých případech by se nestala plátcem DPH?

Předpokládejme, že se jedná o pozemek na území České republiky. Místo plnění při prodeji pozemku tedy bude v ČR. V popsaném případě se prodává stavební pozemek. Stavebním pozemkem podle § 56 zákona o DPH je nezastavěný pozemek, na kterém může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby provedena stavba spojená se zemí pevným základem (nemovitá stavba).

Nezastavěným pozemkem se rozumí pozemek, na kterém není stavba jako věc. Tedy stavba, která je schopna být samostatně předmětem převodu. Převod stavebního pozemku je zdanitelné plnění a podléhá základní sazbě daně ve výši 20 procent. Při překročení prodejní ceny jednoho milionu korun se prodávající bude muset registrovat jako plátce DPH, a to do 15 dnů po skončení měsíce, ve kterém byl tento obrat překročen. Plátcem musí být minimálně 12 měsíců. V případě, že by na pozemku byla umístěna (v souladu s příslušnými předpisy) stavba - nemovitá, ale i movitá - nejednalo by se již o stavební pozemek, protože pozemek již není nezastavěný, a převod by byl osvobozen od daně z přidané hodnoty.

Realitní kancelář, která by uskutečňovala pouze převody nemovitostí osvobozené od daně, by se ani nemohla registrovat jako plátce DPH. Upozorňuji na to, že tento postup bude pravděpodobně přehodnocován podle nedávného rozsudku Evropského soudního dvora, podle něhož by osvobozeným plněním měly být převody těch pozemků, které nejsou určeny k zástavbě.

Přítelkyně, se kterou bydlím, mi chce darovat pozemek. Budu platit daň darovací?

Podle § 19 zákona č. 357/1992 Sb, o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, je od daně darovací osvobozeno bezúplatné nabytí majetku, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I.a II. skupině. Do II. skupiny patří mj. osoby, které s dárcem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele. Pokud tedy splníte časový test jednoho roku a současně společné péče o domácnost, pak bude bezúplatný převod pozemku od daně darovací osvobozen.

Tvoříme již několik let rezervy na opravy administrativní budovy. Musíme mít deponovány na účtu v bance peníze ve výši rezervy vytvořené v roce 2009?

Pokud byla tvorba rezervy na opravy hmotného majetku zahájena před rokem 2009, pak tato podmínka neplatí. Peníze ukládat na zvláštní účet v bance nemusíte. Povinnost ukládat peníze na zvláštní účet v bance se týká tvorby rezerv zahájených od zdaňovacího období započatého v roce 2009.

Manželka má ve výlučném vlastnictví rodinný dům. Jeho koupi financovala zčásti z hypotečního úvěru. Nyní je na mateřské a nemá příjem, od kterého by úroky z úvěru mohla odečíst. Může odečíst tyto úroky ve svém přiznání její manžel?

Je-li koupě rodinného domu bytovou potřebou, může základ daně snížit o úroky z hypotečního úvěru poplatník, který po celé zdaňovací období předmět bytové potřeby vlastnil a užíval ho k vlastnímu trvalému bydlení nebo trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů. V roce nabytí vlastnictví stačí, jestliže předmět bytové potřeby poplatník vlastnil k 31. 12. V dotazovaném případě ale manžel není vlastníkem rodinného domu, proto nemůže odpočet úroků z hypotečního úvěru uplatnit.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video