Daňová poradna | e15.cz

Daňová poradna

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
V naší realitní kanceláři chceme využít možnosti uplatnit výdaje na pohonné hmoty paušálem, abychom nemuseli vést knihy jízd. Je možné použít tento paušál na dopravu už za rok 2009? Jak se zaúčtuje? A je možné si při uplatnění tohoto paušálu nárokovat DPH z nakoupených pohonných hmot?

#####Na dotazy odpovídá ing. Petr Kout, CSc.

V naší realitní kanceláři chceme využít možnosti uplatnit výdaje na pohonné hmoty paušálem, abychom nemuseli vést knihy jízd. Je možné použít tento paušál na dopravu už za rok 2009? Jak se zaúčtuje? A je možné si při uplatnění tohoto paušálu nárokovat DPH z nakoupených pohonných hmot?

Takzvaný paušál na dopravu je možné uplatnit už za rok 2009. Paušál na dopravu je pouze daňová záležitost, nikoli účetní nebo daňové evidence. O paušálu na dopravu se proto neúčtuje ani se nezapisuje v daňové evidenci. Zaúčtované výdaje na pohonné hmoty (a parkovné) u maximálně 3 vozidel za zdaňovací období jsou nedaňovými náklady. Uplatnění paušálu jako daňového nákladu (výdaje) se provede až v tiskopisu přiznání – u právnických osob na ř. 112, u podnikajících fyzických osob buď v příloze 1, tabulka E, nebo u příjmů z pronájmu v příloze 2 na ř. 205.

Pokud jde o nárok na odpočet DPH na vstupu, platí, že pokud splníte podmínky zákona o DPH, je možné uplatnit odpočet DPH na vstupu z nákupu pohonných hmot a parkovného. Podmínkou je, že použijete nakoupené pohonné hmoty ke své ekonomické činnosti. Prokázat, že jste projezdili nakoupené pohonné hmoty plně pro ekonomickou činnost, můžete například knihou jízd. Takže je otázkou, jestli se vůbec evidence (knihy) jízd zbavíte. K odpočtu DPH zveřejnilo ministerstvo financí dne 22. září 2009 své sdělení – viz www.mfcr.cz.

V letošním roce jsem pořídil dva byty za účelem pronájmu. U obou jsem zařídil souhlas stavebního úřadu s dočasným užíváním bytu pro nebytové účely – kancelář. V daňovém přiznání jsem nárokoval odpočet DPH z obou bytů (9 procent) i z podílu na nebytovém prostoru – garáži, kde je ke každému bytu garážové stání. Nyní ale při daňové kontrole finanční úřad nechce uznat nárok na odpočet daně na vstupu. Má pravdu?

Nárok na odpočet DPH na vstupu při pořízení bytu vzniká jako u jiných přijatých zdanitelných plnění. Podle § 72 zákona o DPH platí, že pokud vy jako plátce daně použijete tato přijatá zdanitelná plnění (pořízení dvou bytů) od jiného plátce daně a prodejci vznikla povinnost přiznat daň (k datu předání bytu, nejpozději dnem doručení potvrzené kupní smlouvy od katastrálního úřadu), pak máte nárok na odpočet, jestliže použijete byty ke své ekonomické činnosti v podobě zdanitelných plnění. Například pokud byty, včetně garážových stání, budete pronajímat jinému plátci daně za účelem jeho ekonomické činnosti. Kanceláře pravděpodobně bude nájemce používat ke svému podnikání. Ověřte proto zejména skutečnost, že je nájemce registrovaným plátcem DPH. Nárok na odpočet daně samozřejmě musíte správci daně prokázat daňovým dokladem.

V roce 2007 jsme zahájili práce na výstavbě administrativní budovy. Zaplatili jsme projekční a související práce a nějaké konzultace a provedly se drobné přípravné práce. V roce 2008 jsme se rozhodli se zahájením stavby počkat. Nyní nám přišlo rozhodnutí, že nám správce daně ruší registraci k DPH, protože jsme 12 měsíců neuskutečnili žádné plnění. Jaké to bude mít pro nás finanční důsledky?

Správce daně použil postup podle § 106 odst. 7 písm. a) zákona o DPH. Podle něj je správce daně oprávněn zrušit registraci plátce, pokud mj. plátce neuskutečnil bez oznámení důvodu správci daně po dobu dvanácti po sobě následujících měsíců plnění. Zdůrazňuji „plnění“, nikoli „zdanitelné plnění“. Proti rozhodnutí se můžete v zákonné lhůtě odvolat a v odvolání uvést, jaká plnění jste v posledních 12 měsících uskutečnili (včetně plnění, která nejsou předmětem daně nebo mají místo plnění mimo ČR). Odvolání proti uvedenému rozhodnutí má odkladný účinek.

Účinnost zrušení registrace nastává dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení registrace. Pokud dojde k nabytí právní moci rozhodnutí, je vaší povinností za poslední zdaňovací období vrátit uplatnění odpočtu daně (snížit dosud uplatněný nárok na odpočet daně) u majetku, který je k datu zrušení registrace obchodním majetkem (zde nedokončený hmotný majetek, popřípadě i další v dotaze neuvedený majetek).

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video