Dějiny Žižkova náměstí

Když loni Žižkovo náměstí v Chomutově před plánovanou stavbou obchodního střediska ovládli archeologové, snažili se podchytit všechna důležitá svědectví o historii skrytá v zemi.

Chomutov / „Při bourání téměř všech starobylých předměstí Chomutova v padesátých a šedesátých letech minulého století tehdejší režim zapomněl na péči o památky a systematický průzkum,“ říka kadaňský historik Petr Rak. A tak všechny archeologické nálezy, nacházející se na těchto místech, nevratně zničila nová výstavba.

Současné náměstí, nesoucí jméno husitského vojevůdce, působí dojmem uceleného prostoru. Ve skutečnosti je ale podle složené z původně nesourodých částí. Z vnitřního města v úseku u radnice a mezi Táboritskou a Puchmajerovou ulicí, z předměstí podél Chomutovky a ulice dr. Farského. Důležitým bodem města se stalo ve druhé polovině 19. století, kdy na místě původního brodu přes Chomutovku vyrostl masivní železný most, spojující centrum s ulicemi Palackého a 28. října. Na konci 19. století se mu nepříliš honosně říkalo „náměstí U Železného mostu“. Teprve v květnu 1913 pro ně městská rada vybrala jméno „náměstí Německých rytířů“.

Na jeho severovýchodním konci u ulice dr. Farského si bohatí měšťané na přelomu 19. a 20. století postavili několik honosných domů. Kolem roku 1970 padly za oběť nové výstavbě.

Do jihozápadní části náměstí zasahovala od konce 13. století opevnění, na jehož místě v první polovině 16. století vznikla Táboritská ulice a hospodářský dvůr chomutovského zámku s panským pivovarem.
V roce 1605 se pivovar stal majetkem města, které jej v únoru 1783 prodalo sdružení majitelů právovárečných domů v Chomutově. Sdružení získalo i další volné místo pro rozšíření pivovaru, u hradeb u Chomutovky.

K němu došlo v druhé polovině 19. století. „Stísněné prostory ve středu města ale nedovolovaly další zvyšování výroby. Začátkem minulého století si proto právováreční měšťané postavili nový a moderní pivovar na svahu Vinohradského kopce v Mostecké ulici. Pivovar u Žižkova náměstí se pak nějakou dobu používal ještě pro výrobu sladu,“ vysvětluje Rak.

Jihozápadní část Žižkova náměstí se od základu změnila po druhé světové válce. V roce 1947 začalo město s demolicí asi deseti domů, tvořících levou stranu Táboritské ulice, která zasahuje až na náměstí. Na řadu přišlo i stržení starého pivovaru. Na uvolněném prostranství náměstí zahájilo v roce 1951 provoz autobusové ho nádraží, které už také neexistuje.