Desítky zvonů z věží zmizely nadobro

Říká se, že na jeden den všechny zvony odlétají do Říma. V opavských věžích však zvony chybí už téměř sedmdesát let. A nevrátí se

Více než 450 let starý zvon svatého Petra a Pavla z věže jaktařského kostela svatého Petra a Pavla má za sebou dlouhou cestu. V roce 1942 jej úředníci nechali odvézt do Německa. Tam měl sloužit jako materiál pro zbraně a střelivo. Nestačili jej však roztavit, na konci války se našel v Hamburku a dostal se zpátky do své věže. Mezi opavskými zvony je výjimkou. Většina z nich je pryč.
„V Opavě Němci zrekvírovali pětadvacet zvonů o celkové váze přes devatenáct tun a mnohdy se jednalo o velmi vzácné a stovky let staré kusy. Snímali z kostelů zvony hlavně z bronzu a stříbra,“ popisuje Jana Pagáčová z ostravsko-opavského biskupství. Zvony začaly z věží mizet v letech 1941 a 1942. Zůstávaly jen malé umíráčky.

Jeden ze tří

Ani již zmiňovaný svatý Petr a Pavel nezvonil sám. Věřící z Jaktaře k bohoslužbám volal spolu se zvonem Cyrila a Metoděje a mariánským zvonem. Ty podle místní farní kroniky Němci odvezli v lednu 1942. Žádné další zprávy o nich neexistují. O měsíc později musel jako válečný materiál dolů i poslední, největší a nejstarší zvon. Když jej po válce našli v Hamburku, byla to pro jaktařskou farnost velká událost. Svůj zvon slavnostně přivítali. „Ženy jej ozdobily, byl ve statku Emanuela Kuče na ulici Přemysla Oráče. Průvodem jsme šli z kostela pro něj. Hrála hudba, Orli nesli věnec, který položili u pomníku padlých. Tesaři jej hned vytáhli a zavěsili. První zvonění bylo za padlé a umučené ve válce,“ vylíčil v kronice návrat zvonu farář Ludvík Červenák. Podobně se stovky let staré zvony vrátily i do nedalekého Slavkova.
Dnes jaktařský kostel vyzvání několikrát denně. Ráno v šest, v poledne a v šest večer. A také před každou mší.
Naopak věž hlavního opavského kostela, konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie, mlčí. Zvony nelákají ke mším ani nezvoní svatebčanům. Věž je prázdná a po zvonech tam zbyla jen ocelová konstrukce, na níž visely.
„Ten největší měl přes čtyři tuny. Další zhruba tunu a zbylé dva okolo sedmi set kilo. Zůstal jen umíráček z poloviny 19. století. Umíráčky ve věžích nechávali, protože sloužily podobně jako dnešní sirény. K upozornění, že hoří, nebo při jiném nebezpečí,“ říká Pavel Solnický z opavského děkanství.
Farní kronika o zvonech mlčí. Za války ji místní faráři nepsali, pro léta 1938 až 1945 si v ní nechávali volné stránky, že je později doplní. Prázdné strany zůstaly. Ztracené zvony ve věži příliš dlouho nebyly, visely tam jen od roku 1925. Ty předchozí padly na válečné účely už za první světové války.
Zvony z Opavy však nemusely skončit jako střelivo, možná zvoní dodneška, ale jinde. Největší zvon z konkatedrály podle některých zpráv visel v dómu v německé Fuldě. Ukázalo se však, že jde o omyl, fuldský zvon sice pocházel z Opavy, ale nejednalo se o ten z chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Další zvon z Opavy dnes prokazatelně visí v kostele svatého Pavla v německém Göttingenu.
Staré zvony konkatedrály už ale mají i svého nástupce. Před šesti lety pro ni nechal udělat nový zvon řád německých rytířů. Zatím však nevisí. „Čeká na zavěšení někdy v budoucnosti. Nemá smysl věšet jeden zvon, jsou potřeba aspoň tři akordy,“ vysvětluje Solnický (na snímku je s novým zvonem).
Čtyři zvony podle údajů z biskupství za války zmizely z kostela svatého Ducha, tři z kateřinského kostela a tři z kostela v Kylešovicích.

Zvony bez srdce

V centru města lidé slyší především zvonění z radniční věže Hlásky. Dva menší bronzové zvony z počátku 17. století a jeden velký ocelolitinový z konce století 19. na věži přečkaly i válku. Dolů z Hlásky putovaly až před čtyřmi lety, kvůli opravám věže. Než je jeřáby vytáhly znovu nahoru, slavnostně je vysvětil opavský děkan Pavel Cieslar.
„Zvony přes den pravidelně odbíjejí čas. Kvůli nočnímu klidu ale mají přestávku. Končí v deset hodin večer a začínají opět od šesti ráno,“ vysvětluje mluvčí radnice Jan Šindler.
Od klasických kostelních zvonů se ty radniční liší. Chybí jim srdce, jehož údery zvon rozeznívají. Čas na Hlásce odbíjejí mechanická kladiva, která bijí do pláště jednotlivých zvonů. Ovádá je drátové táhlo, které vede z věžních hodin.