Do Karlových Varů. Branou současnosti

Přední český architekt Petr Franta pokládá k nohám největších českých lázní nové nádraží.

Unaveným karlovarským uším to zní jako pohádka se šťastným koncem. České dráhy zbaví město nádoru v podobě nejošklivějšího nádraží v zemi, a to již brzy. Na jeho místě vyroste zbrusu nová dvoupodlažní budova. „Zasadili jsme ji do svažitého terénu se vzrostlou zelení. Směrem k centru města má organický tvar,“ říká Petr Franta. Muž, který stvořil nové Horní nádraží. „Ústřední veřejná část je prosklená dvorana s horním světlem přes obě patra. Úroveň přízemí navazuje na prostor přednádraží. V patře je hala s pokladnami a s přístupem na první nástupiště,“ dodává.

Ovlivnila vás při projektování nového Horního nádraží historie města? Nechal jste se něčím z jeho minulosti inspirovat?

Vezměte si původní budovu karlovarského nádraží, kterou na konci války zničil spojenecký nálet. Bylo to nádraží, které Vary reprezentovalo. Skutečná brána do významného lázeňského města. A tak jsme k tomu přistupovali. Jako k bráně do města. Řešíme ji samozřejmě současným jazykem, stejně jako ji v předminulém století řešili architekti původní budovy.

Hovoříte o reprezentativnosti nádraží?

Ano.

Co přesně se vám na původním karlovarském nádraží z konce 19. století líbilo?

Symbolizovalo svou dobu. Bylo reprezentantem tehdy nejmodernějšího dopravního prostředku do důležitého lázeňského města. Po válce vybudované provizorní nádraží již tato kritéria rozhodně nesplňuje. S rozvojem letecké a automobilové dopravy je zcela nezbytné změnit též požadavky na dopravu železniční. Návrh nového nádraží v Karlových Varech je výrazem současných požadavků na drážní dopravu a odbavení cestujících. Svým současným výrazem přispěje ke zpříjemnění, a tím i ke konkurenceschopnosti železniční dopravy.

Zarazilo mě, že tak krásná budova bude stát pouze šestačtyřicet a půl milionu korun.

Je to jen cena stavby. Nezahrnuje vybavení interiérů, technologické vybavení objektu nebo okolí s lávkou přes koleje. Součástí návrhu je ale řešení zeleně.

Budete kácet?

Stávající stromy zrekultivujeme. Zeleň v okolí, která bude součástí celého designu této brány do města, upravíme.

Podle čeho jste vybral tvar budovy? Zaslechl jsem tady přirovnání k fazoli nebo také k toustovači.

(smích) Tak na rozdíl od některých architektů jsem se v zemědělství skutečně neinspiroval. Inspirace v přírodě je ale na místě. Navržená stavba má aerodynamický tvar, který je mimo jiné příhodný k odvádění vody či sněhu. Využívá terénní vlny k dosažení účinku jak funkčního, tak výtvarného. Plášť je koncipovaný k místním povětrnostním a klimatickým podmínkám, které jsme brali v potaz. Technické řešení pláště včetně izolací a statiky konstrukcí pak odpovídá své době. Tedy jedenadvacátému století.

Střed nového nádraží tvoří výrazná prosklená dvorana. Můžete jen tak pro zajímavost říct, kolik procent z celé budovy tvoří sklo?

Procento prosklení není důležité. Spíš je to otázka pozitivních změn pro cestující. Prosklená dvorana je jejich součástí. Rozhodně si myslím, že dvoupodlažní prostor, kompletně prosklený v pásu dvanácti metrů denním horním světlem, je v podstatě luxus, který si moderní cestující zaslouží. Je to vzdušný veřejný prostor, nádražní budova bude plná denního světla. Rozhodně bude prostor uvnitř nádraží současný a zároveň reprezentativní. Nejen před lázeňskými hosty se už Karlovy Vary nebudou muset stydět.

Jaký pocit máte z přijetí svého projektu místními politiky, kteří novou podobu Horního nádraží viděli poprvé stejně jako novináři?

Velmi dobrý. Samozřejmě mě těší, že se jim podoba budovy velmi líbí. Snad to teď rozhýbe i další věci. Že to třeba vyprovokuje dialog k řešení širšího okolí, nejen nádražní budovy.

Jak moc vás mrzí, že vedle krásné nové budovy zůstane kaz v podobě starých perónu a neupraveného kolejiště, které spadá pod Správu železniční a dopravní cesty?

Výstavbu nové výpravní budovy chápu jako jednu z fází revitalizace železnice a jejího okolí, včetně pozemků SŽDC i městských. Chci věřit, že teď dojde na všech úrovních ke koordinaci časů a činností.

Hovoříte o podchodech k nástupištím?

Také. Naplánovali jsme podchod k budoucímu 1. a 2. perónu, přímé propojení z dvorany nádraží. V tuto chvíli je to výhled, který budeme koordinovat se Správou železniční a dopravní cesty.

Co bude v době výstavby nového nádraží asi nejsložitější?

Stavební činnosti budou prováděny po fázích. Hlavním technickým úkolem bude přemístit dopravní kancelář, která nádraží řídí, její provoz nesmí být přerušen, k tomu je nyní prováděn konkrétní technologický postup.