Do prestižního ratingu TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA 2019 je možné se hlásit do 31. července

Edita Šilhánová

Edita Šilhánová Zdroj: Byznys pro společnost

Lenka Mašková
Adriana Dergam
4
Fotogalerie

TOP Odpovědná firma 2019 - nejprestižnější ocenění v oblasti udržitelného podnikání a odpovědného chování firem bude letos uděleno již pošestnácté. Ocenění je určeno všem firmám bez rozdílu velikosti – malým, středním i velkým firmám. Šanci získat ocenění mají tedy všechny společnosti. Firmy mohou hlásit své projekty a strategie udržitelnosti do ocenění TOP Odpovědná firma 2019 až do 31. července. Registrace probíhá bezplatně na webu www.odpovednefirmy.cz.

TOP Odpovědná firma oceňuje malé, střední i velké firmy, které se dlouhodobě a strategicky věnují rozvoji udržitelnosti v podnikání, mají pozitivní přínos pro zaměstnance a společnost, snižují svůj dopad na životní prostředí a přinášejí inovativní řešení.

Co přihlášením do ocenění firmy získávají:

  •          titul TOP Odpovědná firma, který je udělován společnostem, které splní nejméně 75% hranici v celkovém přístupu k odpovědnému a udržitelnému podnikání 
  •          benchmarking s ostatními účastníky ocenění, jak v celkovém přístupu, tak v jednotlivých oblastech (strategie, přístup k životnímu prostředí, odpovědné HR a diverzita, dodavatelský řetězec a podpora komunit)
  •          titul vítěze ve vybraných projektových kategoriích

 

Organizátorem ocenění je aliance odpovědných firem Byznys pro společnost. Každoročně velký zájem o cenu ukazuje, že firmám na odpovědném přístupu záleží, a to nejen ve vztahu ke společnosti a životnímu prostředí, ale i směrem ke svým zaměstnancům, zákazníkům a dodavatelům.

 „Oceněním se snažíme již šestnáct let pomoci vytvářet prostředí, ve kterém i v Česku působící firmy uvažují dlouhodobě, chovají se eticky, váží si svých zaměstnanců a chtějí pozitivně ovlivňovat své okolí. Chceme, aby firmy samy přijaly udržitelnost za vlastní přístup k byznysu, podporovaly prospěšné inovace a dokázaly přizpůsobit své fungování změnám v prostředí, kde podnikají. Neplýtvání je naší klíčovou hodnotou. Plýtvat by se nemělo s lidským potenciálem a zkušenostmi, ani s přírodními zdroji,“ říká Pavlína Kalousová, předsedkyně aliance Byznys pro společnost, která rating sestavuje.

TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA:

Nezávislý rating pro firmy všech velikostí a oborů podnikání

Zdroj unikátních dat pro rozvoj firemních strategií a projektů

Nenahraditelná inspirace a příklady dobré praxe v udržitelnosti a CSR ve firmách

 

Udržitelnost je stále důležitější

Co je vlastně udržitelnost? Jaké místo má nebo by měla mít v podnikání firem? Zeptali jsme se zástupkyň firem, které v této oblasti patří k leadrům trhu:

 „Odpovědné a udržitelné podnikání zahrnuje dlouhodobou strategickou změnu ve všech aspektech podnikání tak, aby fungování firmy mělo co nejpozitivnější dopad na společnost a životní prostředí a přitom stále vydělávalo. Vidíme to jako propojení ekonomických výsledků, environmentální uvědomělosti a sociální odpovědnosti, které je ale chápáno jako součást DNA podniku, ne jako něco navíc, co dostává podporu vedení jen v době blahobytu,“ řekla Adriana Dergam, ředitelka korporátní komunikace a udržitelného podnikání Vodafonu.

„Otázka udržitelnosti je v posledních letech bezesporu velké téma. Ať už se bavíme o klimatických změnách, situaci kolem plastů nebo podpoře lokálních podnikatelů a zemědělců, tyto diskuse mají smysl. Otevírají nové možnosti spolupráce napříč sektory, protože výrobní společnosti v zásadě čelí podobným výzvám a je tedy nasnadě využít určitých synergií a společně posouvat věci k lepšímu,“ řekla Edita Šilhánová, ředitelka právního oddělení a firemních záležitostí, Pivovary Staropramen.

„V České republice nabývá odpovědné chování firem v posledních letech na významu. Ruku v ruce s tím roste zájem spotřebitelů o udržitelné produkty i chování firem v této oblasti, což nás samozřejmě velmi těší. Kupříkladu prodej certifikované Fairtrade kávy na českém trhu vzrostl od roku 2014 téměř čtyřnásobně. Velký podíl na tom má právě Tchibo, které patří mezi největší prodejce fairtradové kávy v ČR,“ řekla Lenka Mašková, Corporate Responsibility Manager CZ/SK, Tchibo.

Velké i malé firmy se do ocenění mohou hlásit do 31. července 2019 prostřednictvím webových stránek www.odpovednefirmy.cz.

Ocenění TOP Odpovědná firma 2019 podporují: 

Záštita: MPSV ČR, Poslanecká sněmovna PČR, Senát ČR, Zastoupení Evropské komise v ČR

Hlavní partneři: Pivovary Staropramen, Vodafone Czech Republic, Tchibo Praha

Partneři: Hilton Prague Old Town, ING Bank, Plzeňský Prazdroj, Pojišťovna Kooperativa (Vienna Insurance Group), Skupina ČEZ

Hlavní mediální partner: E15

Byznys pro společnost