Dražební poradna | e15.cz

Dražební poradna

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Tato rubrika vzniká ve spolupráci s RNDr. Jiřím Burešem, Ph. D., předsedou České asociace dražebníků...

Mám zájem se zúčastnit dražby nemovitostí. Doslechl jsem se, že budu muset při zápisu do dražby doložit, že nejsem osobou vyloučenou z dražby. Nevím, jakým způsobem to mám dražebníkovi prokázat.

Zájemce o účast v dražbě konané dle zákona o veřejných dražbách (zák. č. 26/2000 Sb., v aktuálním znění - ZVD) musí jak v případě dobrovolné dražby (viz § 23 odst. 2 ZVD), tak i dražby nedobrovolné (viz § 47 odst. 2 ZVD) doložit, že není osobou vyloučenou z dražby, a to formou čestného prohlášení. Běžnou praxí je, že dražebník má připraven příslušný formulář (někteří dražebníci tento formulář zveřejňují i na svých webových stránkách) a dokonce často dražebníkem pověřený pracovník při prezentaci na dražbě tento formulář vyplní a nechá podepsat účastníkem dražby. Pokud takovýto formulář dražebník nemá pro zájemce o účast v dražbě k dispozici, je třeba se mít velmi na pozoru, protože buď tento dražebník nemá potřebnou kvalifikaci, či naopak se může jednat o účelové chování vedoucí k pletichám. Osobně jsem se setkal s případem, kdy „striktní lpění“ na předložení tohoto prohlášení mělo za cíl zabránit příchozímu účastnit se dražby. V tomto případě stačí na obyčejný list papíru napsat text s nadpisem Čestné prohlášení, kde písemnou formou prohlásíte, že nejste osobou vyloučenou z dražby dle ZVD, připojit datum a (neověřený) podpis. Osobně doporučuji, pokud již nejste „ostříleným“ dražitelem, se účastnit dražby s osobou, která má s dražbami zkušenost, popř. aby mohla být v případě následného soudního sporu důvěryhodným svědkem a mít samozřejmě s sebou i psací potřeby a papír a na místě takovéto prohlášení přímo před dražebníkem vlastnoručně sepsat. Protože výkon státního dozoru v této oblasti provádí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - odbor veřejných dražeb, je možné podat stížnost na dražebníka v této věci i informovat příslušný živnostenský úřad. Tyto orgány potom zahájí s dražebníkem správní řízení.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video