„Facebook“ pro odborníky v oblasti facility managementu | e15.cz

„Facebook“ pro odborníky v oblasti facility managementu

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Náklady na údržbu domu si nyní každý spočítá předem sám. Olomoucká společnost TESCO SW vyvinula ve spolupráci s odborníky z katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fakulty stavební ČVUT informační systém Buildpass, který navrhuje a optimalizuje náklady na obnovu a údržbu objektů po dobu jejich životnosti.

Jde o sofistikovaný matematický aparát, který provádí kvalifikované odhady nákladů obnovy pro bytové domy, administrativní budovy a inženýrské stavby. „Na počátku našeho úsilí byla snaha pomoci veřejné správě s úsporami nákladů na výstavbu a údržbu škol, nemocnic či mostů, dnes je to dobrý příklad aplikovaného výzkumu, který by mohl státu ušetřit miliardy,“ tvrdí Daniel Macek z katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fakulty stavební ČVUT, který se na vývoji systému Buildpass podílel.

#####Již od variant projektu

Aplikaci přitom lze využít již ve fázi vyhodnocování projektových variant, kdy dalším kritériem při výběru nejlepší varianty jsou předpokládané náklady na obnovu objektu. Koncepce aplikace Buildpass vychází ze základních referenčních databází objektů a konstrukčních prvků, které umožní rychle získat cenné výsledky i uživatelům, kteří nejsou v této oblasti odborníky. Programátoři z TESCO SW plánují rozšířit aplikaci o další funkcionality, zrychlit zpracování velkého množství dat a zjednodušit práci s nimi, aby se vylepšil uživatelský komfort.

„Buildpass, který rozvíjíme společně s odborníky z ČVUT, navrhuje a optimalizuje náklady na obnovu a údržbu objektů po dobu jejich životnosti. Tento nástroj je tedy možné využít jak pro stávající objekty, tak i při zvažování klíčových parametrů nové stavby z pohledu jejích budoucích provozních nákladů,“ říká k aplikaci Buildpass Jitka Škrabalová, vedoucí marketingu TESCO SW.

Systém Buildpass se podle jejích slov v rámci firmy stal součástí široce rozšířeného produktu FaMa+ a směrem k široké odborné veřejnosti se připravuje jeho zařazení do portálu FaMa Services, kde bude k dispozici i řada dalších služeb užitečných pro komplexní správu nemovitostí.

#####Nástroj pro úspory

Dosavadní zkušenosti s provozováním systému Buildpass vycházejí z ohlasů od vzdělávacích institucí v rámci jejich výuky a v současné době se ověřuje využití systému Buildpass v prostředí veřejné správy, konkrétně na Krajském úřadě Pardubického kraje. „V této oblasti vidíme velký potenciál zejména u centrálních orgánů veřejné správy ve vazbě na Centrální registr administrativních budov budovaný ze zdrojů Evropské unie. V době tlaku na snižování nákladů může využití systému Buildpass přinést velmi efektivní úspory,“ vysvětluje Jitka Škrabalová. Zájmem firmy přitom je, aby Buildpass mohl přinést užitek všem typům uživatelů. Od státu, veřejné správy, velkých firem až po malé a střední podniky. V budoucnu se bude proto Buildpass nabízet na portálu FaMa Services i majitelům rodinných domků.

Aplikace Buildpass klade na uživatele vysoké nároky a její využití v rámci produktu FaMa Services, který je založen na bázi tzv. cloud computingu, nevyžaduje žádné speciální školení. Jeho ovládání je intuitivní a pro běžného uživatele internetu snadno vstřebatelné. Podle Jitky Škrabalové je to jakýsi „Facebook“ pro odbornou komunitu v oblasti facility managementu. „Je však potřeba mít po ruce alespoň základní údaje týkající se předmětné nemovitosti. Bez vstupních dat nelze očekávat výstup v podobě kvalifikovaného odhadu provozních nákladů,“ doplňuje Jitka Škrabalová.

Pokud jde o reference aplikace Buildpass v rámci produktu FaMa+, je kromě výše uvedeného pilotního projektu v Pardubickém kraji připraveno jeho nasazení i u dalších projektů, které jsou nyní ve fázi předsmluvních jednání. V rámci FaMa Services se nyní jedná o asi deset pilotních organizací, které na ladění pracují s vývojovým týmem TESCO SW. Do roka lze počítat řádově se stovkami uživatelů.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery