Fakta o prvenství ztracená v překladu | e15.cz

Fakta o prvenství ztracená v překladu

Fakta o prvenství ztracená v překladu
Fakta o prvenství ztracená v překladu
• 
Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
(VIDEO) Ukradl americký astronom Edwin Hubble objev rozpínajícího se vesmíru belgickému knězi?

Slavný americký astronom Edwin Hubble publikoval studii dokazující rozpínání vesmíru v roce 1929. Dva roky před ním zveřejnil stejný objev belgický kněz a kosmolog Georges Lemaitre. Proč tedy máme Hubbleův zákon a Hubbleovu konstantu a nikoli zákon a konstantu Lemaitrovy?

Dva roky před Hubblem

V roce 1922 změřil americký astronom Vesto Slipher rychlost pohybu čtyř desítek galaxií a mnozí vědci si povšimli, že se galaxie k Zemi nepřibližují, ale vzdalují se od ní. Teprve Georges Lemaitre působící na universitě v belgickém Louvain v roce 1927 vyslovil teorii, podle které se vesmír trvale rozpíná. Lemaitre dokonce odhalil zákonitost, že rychlost rozpínání vesmíru stoupá směrem k jeho okrajům. To je princip, který je páteří tzv. Hubbleova zákona. Belgický učenec také provizorně určil tempo rozpínání vesmíru, jež vyjadřuje tzv. Hubbleova konstanta.

Georges LemaitreAutor:
Georges Lemaitre

Pravda, Lemaitre hodnotu konstanty zhruba desetinásobně přecenil, ale to padalo do značné míry na vrub nepřesnosti tehdejších měření. Lemaitrova převratná studie vyšla v nevýznamném francouzsky psaném vědeckém časopise a anglicky mluvící svět o ní nevěděl. Její existenci netušil ani Edwin Hubble, když v roce 1929 spolu s Miltonem Humasonem zveřejnil stať o rozpínání vesmíru, která mu zajistila nesmrtelnou slávu a později i Nobelovu cenu. Konstantu charakterizující rozpínání vesmíru určil zhruba se stejnou chybou jako Lemaitre.

Hubbleovo spiknutí?

V roce 1931 vyšel anglický překlad Lemaitrovy práce. Ani pak se však neprozradilo, že Belgičan americké astronomy o dva roky předběhl. Z překladu vypadly některé odstavce. Jako naschvál to byly právě ty pasáže, které by připravily Hubblea o jeho prvenství. Byla to pouhá náhoda? Mnozí za tím vidí jasný úmysl a podle některých fyziků a historiků stál v pozadí škrtů v překladu samotný Edwin Hubble.

Edwin HubbleAutor:
Edwin Hubble

Archiv Lemaitrových písemností v Louvain nyní vydal dva dopisy, které vnášejí do celé kauzy „ukradené expanze vesmíru“ definitivní jasno. Šéfredaktor anglicky psaného časopisu nabídl Lamaitrovi, aby svou původní práci pro anglické vydání klidně rozšířil. Z toho je jasné, že škrty neprovedla redakce časopisu. Ale kdo tedy? Kdo překládal francouzský text do angličtiny a měl příležitost ke krácení textu? To jasně ukazuje druhý dopis. Lemaitre v něm píše redakci, že přeložil svou práci do angličtiny a vynechal některé její pasáže. Nepřipadaly mu dostatečně přesvědčivé, protože ani čtyři roky po prvním zveřejnění se pro jejich potvrzení nepodařilo získat nezvratné důkazy.

Hubbelova teorie expanze vesmíru

Pachatel je jasný. Lemaitre se o svůj primát připravil sám. Hubble mu nic neukradl a už vůbec nezosnoval proti belgickému kolegovi podraz.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video