Fasáda roku 2011 zná své vítěze | E15.cz

Fasáda roku 2011 zná své vítěze

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Dne 19. dubna 2012 proběhlo v Hudebním divadle Karlín slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Fasáda roku 2011. Toto prestižní klání, pořádané předním evropským výrobcem komplexních fasádních systémů, společností Baumit, se letos dočkalo již dvanáctého ročníku. Organizátoři oproti minulým letům rozšířili počet soutěžních kategorií, přičemž se v každé z nich určoval pouze vítěz. Osm ocenění rozdělila odborná porota, jedno zástupci mediálních partnerů soutěže, a čestné uznání také ředitel společnosti Baumit. Vavříny absolutního vítězství si odnesla rekonstrukce panelového domu v Sudoměřské ulici v Praze 3 díky citlivě řešené „otevřené“ fasádě s novým členěním okenních otvorů. Základními kritérii soutěže byly již tradičně inovativnost fasády, architektonické ztvárnění a kvalita realizace.

O tom, že prestiž soutěže rok od roku stoupá, svědčí i vzrůstající počet soutěžících objektů. Do 12. ročníku Fasády roku bylo přihlášeno rekordních 256 prací z celé České republiky. Struktura oceňování prošla letos zásadními změnami. Zatímco Fasáda roku 2010 měla pouze dvě hlavní kategorie a dvě zvláštní ocenění, letos byly práce posuzovány v kategoriích Rodinný dům – novostavba, Rodinný dům – rekonstrukce, Bytový dům – novostavba, Bytový dům – rekonstrukce, Panelový dům, Veřejně prospěšná stavba, Komerční stavba a Historický objekt. Dvě speciální ocenění, tedy Cena mediálních partnerů a Čestné uznání ředitele společnosti Baumit, zůstala zachována. Úplnou novinkou pak bylo vyhlášení absolutního vítěze, který byl odbornou porotou vybrán z vítězů jednotlivých soutěžních kategorií.

Soutěžní práce v osmi základních kategoriích hodnotila odborná porota ve složení Prof. Ing. Miroslav Pavlík, CSc., předseda poroty (prorektor ČVUT), Doc. Pavel Svoboda, CSc. (Stavební fakulta ČVUT), Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D. (Fakulta architektury VUT Brno), Ing. Tomáš Chromý (ČKAIT), Ing. Pavel Štěpán (ČSSI), Doc. Ing. arch. Václav Aulický (Fakulta architektury ČVUT) a Ing. Pavel Med, jednatel společnosti Baumit, spol. s r. o.

O Ceně mediální poroty rozhodovali Mgr. Jitka Korčeková (Economia), Mgr. Antonín Gottwald (BusinessMedia), Mgr. Jan Táborský (Expo Data), Ing. arch. Věra Konečná (iq-bydleni.cz) a PhDr. Matěj Šišolák (Jaga Media).

Kategorie Panelový dům a Absolutní vítěz Fasády roku 2011

První příčku v kategorii Panelový dům, ale také absolutní vítězství v soutěži Fasáda roku 2011 získal panelový dům v ulici Sudoměřská v Praze 3. Odborní porotci vyzdvihli především jednoduché a střízlivé řešení, potvrzující komplexní koncepční přístup autora, projektanta, dodavatele i investora revitalizace. Inovativní a odvážné řešení všech zúčastněných se projevilo hlavně v novém členění okenních otvorů, zejména prosklených lodžií. Zvolený rastr dává objektu sympatický výraz „otevřené“ fasády.

Kategorie Rodinný dům – novostavba V kategorii Rodinný dům – novostavba vybrala porota objekt rodinného domu ve Zlíně – Kudlově. Odborné porotce zaujalo především hmotové řešení zdůrazněné barevností fasády a jednoduchostí vzhledem k dramatickému svažitému terénu. Kompozice fasád zvyšuje komfort uživatele při vstupu do objektu, akcentuje a zároveň respektuje atraktivitu lokality. Celkový dojem umocňuje jednoduchost barevného a materiálového řešení.

Kategorie Rodinný dům – rekonstrukce

Cenu v této kategorii přiřkla odborná porota rekonstrukci zemské usedlosti v areálu Rozhled v Jiřetíně pod Jedlovou. Revitalizovaný objekt venkovského bydlení byl na počátku rekonstrukčních prací pouhou ruinou. Autor návrhu se inspiroval regionální architekturou včetně řešení doplňkových prvků a kvalitního řemeslného zpracování dvou materiálových technologií ve fasádě. Rekonstrukce hlavní budovy i doplňkových objektů učinila z celého areálu harmonickou součást hory Tolštejn, jíž vévodí zřícenina stejnojmenného hradu.

Kategorie Bytový dům – novostavba

Součástí obytného souboru Milíčovský háj v Praze 4 je komplex energeticky efektivních staveb, které přesvědčily odbornou porotu Fasády roku 2011 a odnesly si vítězství v kategorii Bytový dům – novostavba. Porotci zdůvodnili své rozhodnutí tím, že tato stavba, na níž byl použit nejtenčí tepelně izolační systém na trhu Baumit XS 022, představuje velmi dobrý příklad zvládnutí současných trendů nízkoenergetického a pasivního bydlení.

Kategorie Bytový dům – rekonstrukce

Vítězem této kategorie se stal bytový dům na Kladenské ulici v Praze 6. Porota ocenila provedení fasády jako citlivé a respektující vzhledem k původnímu vzhledu a okolní zástavbě. Nově zakomponované fasádní prvky jsou přínosem pro ukončení uliční fronty.

Kategorie Veřejně prospěšná stavba

Objekt sloučené mateřské školky a jeslí při nemocnici v Jablonci nad Nisou měl mít původně podobu buněk na bázi montovaných plechových kontejnerů. Nakonec se nechal investor přesvědčit k realizaci ambicióznější novostavby a výsledkem je první místo v kategorii Veřejně prospěšná stavba. Objekt podle názoru odborné poroty představuje velmi zdařilou realizaci příznivého měřítka zejména v členění hmot, podtržených zvolenými materiály a barevností fasád, adekvátní svým celkovým pojetím pro stavbu tohoto druhu a účelu.

Kategorie Komerční stavba

Stavební úpravy administrativní budovy EGÚ v Brně – Medlánkách byly primárně motivovány nevyhovujícími podmínkami pro práci v interiérech, kde příliš intenzivní sluneční svit ztěžoval práci na počítačích. Nakonec byla revitalizace tak úspěšná, že objekt zastínil další nominované komerční stavby a vyhrál celou svou kategorii. Odbornou porotu zaujal razantní přístup k řešení fasády a nahrazení pásových oken meziokenními vložkami a jednotlivými okenními otvory. Tím se podařilo vytvořit objekt moderního charakteru působící jednoznačně svým jednoduchým výrazem při současném zjemnění hmotového měřítka.

Kategorie Historický objekt

Rekonstrukce Rohlovského mlýna v Rohlovské ulici v Praze 5 – Holyni na rodinné bydlení, při níž byly použity některé netradiční a novátorské posupy, byla natolik úspěšná, že revitalizovaná stavba byla odbornou porotou vyhodnocena jako nejlepší v kategorii Historický objekt. Velmi zdařilá rekonstrukce neruší charakter, výraz a strukturu komplexu s velmi citlivým přístupem k použití zvolených materiálů, barevnosti i řešení detailů. Na příznivý verdikt porotců mělo vliv také příjemné působení celého areálu včetně komplexního řešení vnějších úprav.

Cena mediálních partnerů

Mediální porota přisoudila vítězství novostavbě rodinného domu v Písku. Porotce přesvědčila kultivovaně jednoduchá kompozice, vyvážená kombinace materiálů i barev a nadčasový vzhled budovy.

Čestné uznání ředitele společnosti Baumit

Rekonstrukce panelového domu v Hrabákově ulici v Praze 3 získala tradiční Čestné uznání ředitele společnosti Baumit. Ing. Pavel Med ocenil bytový dům, který se odlišuje od mnoha jiných objektů na pražském Jižním Městě originálně pojatým grafickým řešením fasády. Strohou geometrii panelové stavby rozbíjí namalované padající listí na slepém štítu domu, graficky jsou akcentována tradiční čísla popisná a je zachováno orientační značení zóny, kterým je logo země. Motiv padajících javorových listů je promítnut také na čelní fasádu. Objekt zvítězil již v loňském roce v soutěži Miss Sympatie, kterou vyhlásila městská část Prahy 11 a jejímž cílem bylo vybrat nejlépe regenerovaný panelový dům.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video