Firma, která si udělá domácí úkoly z ESG, získá konkurenční výhodu, říká Serge Damian z CSG

Dávno se to děje, z hlediska ESG u nás probíhá tichá evoluce, říká Serge Damian, chief sustainability officer Holdingu Czechoslovak Group.

Dávno se to děje, z hlediska ESG u nás probíhá tichá evoluce, říká Serge Damian, chief sustainability officer Holdingu Czechoslovak Group. Zdroj: e15 Michaela Szkanderová

Plnění ESG kritérií je úkol, se kterým se musejí popasovat všechny větší společnosti. Nejde přitom o pouhou formalitu nařizovanou shora, protože na otázky ESG u dané společnosti se ptají banky, její zákazníci, její současní i budoucí zaměstnanci nebo investoři. Holding Czechoslovak Group (CSG) chce být v otázkách ESG špičkou v oboru, prozrazuje Serge Damian, který ve společnosti pracuje jako chief sustainability officer.

Kde by měla firma začít, pokud se chce držet ESG principů?

Pojem ESG může být pro některé firmy matoucí, pokud s tím nemají zkušenost. Lidé si pod tím typicky představí jen téma životního prostředí. Nicméně za termínem ESG je toho mnohem více. Jak už název napovídá, jde nejen o otázky ve vztahu k životnímu prostředí, ale také k sociální oblasti a o principy řízení firmy. Jsem toho názoru, že pokud firma chce toto téma pojmout komplexně, musí začít na jeho základech. Každá společnost stojí na nějakých pilířích, na nějaké „governance“, musí splňovat zákonné požadavky, vytvořit bezpečné prostředí pro své zaměstnance. Teprve po vybudování těchto pevných základů může přemýšlet v tom nejširším kontextu, jak ovlivňuje nejen své bezprostřední okolí, ale celou planetu.

Jde tedy o jakousi pyramidu, v jejích základech jsou dobře nastavené procesy řízení firmy a její soulad s legislativou a otázky životního prostředí přicházejí na řadu až poté?

Ano, moje standardní doporučení je podívat se v první řadě na to, jakým způsobem je firma řízená. Pochopit procesy rozhodovací, schvalovací a samozřejmě naprosto kritická je otázka splňování zákonných požadavků. Ve chvíli, kdy firma nastaví s tím související procesy, teprve může začít propagovat myšlenku udržitelnosti ve všech podobách.

Připravují vysoké školy mladé odborníky, kteří jsou firmám při zavádění principů ESG užiteční?

Souhlasím s tím, že by se lidé v této oblasti měli vzdělávat, ale komplexně, aby rozuměli nikoli jen těm ekologickým dopadům, ale především těm ekonomickým. A druhý pohled je vzdělání nejen mladé generace, ale i starších lidí. Tady je však v první řadě naprosto férové říci, že se dnes těšíme z výsledků práce našich rodičů a nejsme tady od toho, abychom jen kritizovali, ale abychom přispěli k dalšímu pokroku naší společnosti. Je jednoduché ukazovat generacím před námi, že postupovaly špatně, nicméně jsem přesvědčen, že za dané situace, ve které působily, volily ta nejrozumnější řešení.

Co má ve společnosti CSG vaše oddělení udržitelnosti na starosti?

V rámci našeho holdingu jako nejvyššího řídícího orgánu jsme si na té nejvyšší úrovni managementu vybudovali samostatný tým pro udržitelnost. Je zatím poměrně malý, tvoří ho jen tři lidé. Musím podotknout, že naší rolí není žádné objímání stromů, ale systematické budování procesních základů, které nám umožní dojít ke konečnému cíli v podobě větší konkurenceschopnosti našeho holdingu a ideálně stavu, v němž pozitivně přispějeme ke snížení environmentálních dopadů na životní prostředí. Primárně se tedy momentálně díváme na pilíř „governance“ – hledání optimálního systému řízení – a na „compliance“ – soulad s pravidly. Jako evropská firma působíme v komplexním legislativním prostředí a musíme splňovat celou řadu požadavků a očekávání.

V tématu ESG se to hemží záhadnými zkratkami a pojmy, jako jsou CSRD, ESRS, taxonomie, TCFD, SBTi…

Ano. Naším úkolem je z tohoto chaosu udělat pořádek a přiblížit téma lidem v čele společnosti v ucelené podobě s konkrétním plánem a konkrétními cíli. Proto komunikujeme s našimi stakeholdery, ať už to jsou banky, investoři, auditoři, místní komunity, zaměstnanci, a představujeme jim plán a prioritizaci témat, která chceme řešit. Ve chvíli, kdy identifikujeme například to, že je pro nás materiální téma spotřeba vody, budeme schopni v této oblasti alokovat prostředky, určit příslušné kapitálové investice, odhadnout provozní náklady. Pak najednou celý příběh začne dávat smysl.

Proč by měly firmy plnit ESG požadavky?

Jsou tady dva rozměry. První rozměr je spíše negativní motivace, jíž je legislativa, protože všechny firmy budou muset časem vykazovat svoje nefinanční data, která ve finále budou auditovaná a už to nepůjde skrýt za nějakou roušku CSR (corporate social responsibility, společenská odpovědnost firem – pozn. red.) nebo veřejně prospěšných projektů. A pak je tady pozitivní motivace, jež na první pohled není zřejmá, a tou je konkurenční výhoda. Když si firma skutečně udělá ten domácí úkol, pochopí, jak sama funguje zevnitř ven, ale i zvenku dovnitř, tedy co všechno vstupuje do výroby a co všechno ovlivňuje její výroba. Díky tomu bude vedení schopné identifikovat nedokonalosti, neefektivní procesy a ve finále za pomoci dat, která posbírá, firmu přivést do lepšího stavu.

Důsledkem ESG tedy může být lepší chod firmy?

Pokud to řeknu čistě pragmaticky, tak i přes veškerou související administrativní zátěž vnímám ESG jako velice účinný nástroj pro zefektivnění celého fungování firmy. Poměrně chybný je předpoklad, že vnější regulátor nařizuje, jak máme ty věci dělat, tady jde spíše o interní motivaci firmy, aby ukázala světu, jak chce dospět ke konkrétnímu stavu.

Jak přistupovat k firmám, které necítí soulad svého byznysu s ESG principy?

Nemyslím si, že takový postoj je legitimní. Musíme si uvědomit, že pojem udržitelnost může být aplikován na jakýkoli aspekt našich životů a na jakoukoli firmu. Všechny firmy mají řízení, zaměstnávají lidi a všechny firmy chtě nechtě produkují uhlíkovou stopu. Budu mluvit o nás. Obranný průmysl dnes není vnímán jako nejzelenější v tom pravém slova smyslu. My se k tomu však stavíme čelem, uvědomujeme si, jaké environmentální dopady má naše výroba, ale vedle těch environmentálních dopadů jsou tady i další aspekty. Jsme významným zaměstnavatelem, přinášíme obrovské prostředky do státních rozpočtů, ovlivňujeme velké množství lidí – naše zaměstnance, jejich rodiny a ve finále i konkrétní komunity. A zohledňovat je třeba i hledisko etických zásad, které se týká například řízení společnosti, nebo širší sociální dopady, jako je bezpečnost. Hůře se to kvantifikuje, nicméně věřím, že firma v obranném průmyslu může být z hlediska udržitelnosti velmi úspěšná.

Serge Damian

Ve skupině Czechoslovak Group začínal jako zástupce generálního ředitele. Později zastával pozici manažera speciálních projektů. V roce 2023 převzal roli chief sustainability officera, jeho úlohou je prohloubení podílu skupiny na odpovědném podnikání.

Rozumím-li tomu správně, jde o celkový pohled na firmu a její dopady?

Ano. Jsem přesvědčen o tom, že je vždy potřeba rozumět celému kontextu a aplikovat jistou míru kritického myšlení. Já osobně jsem nějakou dobu působil v oboru letectví, kde se hodně diskutuje otázka, zda by letecká přeprava neměla být výrazněji omezena s ohledem na to, že se použitím fosilních leteckých paliv produkuje významná uhlíková stopa. Ale jsou to dvě stránky jedné mince. Dostupná letecká přeprava na druhou stranu zvyšuje mobilitu pracovní síly a má pozitivní dopad na socioekonomický rozvoj, globální propojení společnosti a hospodářství. Máme ji tedy omezovat?

CSG už dnes podniká v osmi zemích, mimo Česko a Slovensko je to Velká Británie, Itálie, USA, Španělsko, Srbsko a Indie. Každý region je z pohledu ESG někde jinde – dá se to nějak sjednotit?

My nastavujeme stejná pravidla hry pro všechny firmy v našem holdingu, a to tak, aby byla aplikovatelná po celém světě. Zkrátka rozdíly neděláme. Principy ESG tedy zavádíte v rámci celého holdingu… SD Ano. Ty procesy na pozadí chodu naší společnosti skutečně provádíme. V CSG vlastně probíhá taková tichá evoluce, o níž není příliš slyšet, ale která se děje každým dnem. Opravdu se těm otázkám věnujeme, komunikujeme s našimi stakeholdery, se zaměstnanci, zjišťujeme, jaké jsou jejich potřeby a jak bychom měli nastavit strategii firmy tak, aby odpovídala požadavkům budoucnosti. Chceme být špičkou v oboru ESG a inspirovat lidi v České republice i za jejími hranicemi, protože jsme již nyní globálním hráčem. Pokud se nám to povede, bude to pro nás mít obrovský smysl.