Firmy preferují stále více volbu dobrého pracovního prostředí

Společnost Skanska již potřetí provedla v České republice, Polsku a Maďarsku svůj průzkum Skanska Office Index. Jeho výsledky ukázaly, že většina českých firem (83 procent respondentů) počítá s tím, že v horizontu roku 2010 bude využívat zhruba stejně velké kancelářské prostory.

Společnost Skanska již potřetí provedla v České republice, Polsku a Maďarsku svůj průzkum Skanska Office Index. Jeho výsledky ukázaly, že většina českých firem (83 procent respondentů) počítá s tím, že v horizontu roku 2010 bude využívat zhruba stejně velké kancelářské prostory.

Při vyhledávání nových kancelářských prostor jsou pro české firmy nejdůležitější následující faktory: podpora spokojenosti zaměstnanců a dobré pracovní prostředí, dostupnost parkovacích míst a blízkost hlavních komunikací. Co se týče úspory nákladů v kancelářských prostorách, nejdůležitější jsou pro české firmy úspory nákladů za energie (58 procent respondentů). Plných 79 procent respondentů uvedlo, že přijímají opatření na snížení ekologického dopadu svého provozu, přičemž hlavní ekologickou aktivitou společností je podle průzkumu „třídění odpadu“.

„Výsledky průzkumu Skanska Office Index jasně ukazují, že snížení nákladů za energie je pro české firmy nejvýznamnějším faktorem při hledání a pronajímání nových kancelářských prostor. Plných 77 procent českých respondentů rovněž uvedlo, že úspora energií je podle nich nedílnou součástí každé ekologicky odpovědné budovy,“ říká ředitel Skanska Property Czech Republic Rikard Henriksson.

#####Velikost kancelářských prostor zůstane většinou stejná

#####Při stěhování rozhoduje spokojenost zaměstnanců

Při hledání nových kancelářských prostor uvádějí české i polské firmy shodně jako nejdůležitější faktory podporu spokojenosti zaměstnanců a vytvoření dobrého pracovního prostředí. Maďarští respondenti průzkumu uvedli, že je pro ně nejdůležitější výše nájmu a finanční podmínky. Dalšími významnými faktory jsou náklady na energie a dostupnost parkovacích míst. Pro české respondenty byly třemi nejdůležitějšími faktory následující: podpora spokojenosti zaměstnanců a vytvoření dobrého pracovního prostředí, dostupnost parkovacích míst a blízkost hlavních komunikací.

#####Ekologická odpovědnost zatím příliš netáhne

Maďarští respondenti byli nejaktivnější v přijímání opatření na snížení ekologického dopadu svého působení. Zhruba 80 procent respondentů nikdy neslyšelo o ekologickém programu pro budovy, ačkoli zhruba čtvrtina respondentů uvádí, že by jim taková nabídka připadala lákavá. S ekologicky odpovědnou budovou si respondenti spojují zejména nižší spotřebu energií a použití ekologických materiálů. Dále pak považují za ekologické efektivní využití zdrojů, recyklace a využití odpadu a v neposlední řadě i zdravější pracovní prostředí.

*

Office Index je každoroční průzkum, který od roku 2007 probíhá v České republice, Polsku a Maďarsku. Cílem průzkumu je získat informace o potřebách a názorech firem na současná i budoucí pracoviště. Průzkum provedla v průběhu října 2009 výzkumná agentura GfK Group pro společnost Skanska Commercial Development Europe. Průzkum oslovil 600 respondentů v Polsku, Maďarsku a České republice; v každé zemi bylo osloveno 200 firem.

Respondenti průzkumu jsou zodpovědní za pronájem kancelářských prostor a řeší strategické záležitosti týkající se kancelářského prostoru. Společnosti oslovené v průzkumu podnikají zejména v následujících odvětvích: bankovnictví, finanční pojištění, doprava/ komunikace, informační technologie, poskytování služeb a výroba. Oslovené společnosti mají nejméně 20 administrativních zaměstnanců a 200 čtverečních metrů kancelářského prostoru. V roce 2008 to bylo 50 zaměstnanců a 500 metrů čtverečních kancelářského prostoru.