FM AWARDS 2011 | E15.cz

FM AWARDS 2011

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Na slavnostním galavečeru dne 8. listopadu 2011 v nové budově Národního muzea v Praze předala IFMA CZ (česká pobočka mezinárodní asociace facility managementu) prestižní ceny FM AWARDS 2011, udělované v rámci akce Týden facility managementu, a to ve čtyřech kategoriích: Projekt roku, Osobnost roku, Studentská práce roku a Mimořádná cena poroty FM AWARDS.

Na slavnostním galavečeru dne 8. listopadu 2011 v nové budově Národního muzea v Praze předala IFMA CZ (česká pobočka mezinárodní asociace facility managementu) prestižní ceny FM AWARDS 2011, udělované v rámci akce Týden facility managementu, a to ve čtyřech kategoriích: Projekt roku, Osobnost roku, Studentská práce roku a Mimořádná cena poroty FM AWARDS.

#####Projekt roku

Československá obchodní banka za projekt Rozvoj CAFM v ČSOB

Porota ocenila: Ideálem současného pojetí facility managementu je jeho začlenění do celkové filozofie vedení a řízení podniku. Facility management pak spočívá nejen v osvědčených systémech a postupech práce s movitými i nemovitými zdroji, ale i v dennodenním ovlivňování chování a jednání všech organizačních útvarů společnosti. Výsledkem je společnost, která je vpravdě „dobrým hospodářem“. Popsaného stavu se podařilo dosáhnout týmu ČSOB. Proto komise doporučuje tento tým jako příkladnou implementaci procesního CAFM systému.

Cenu předával Tony Kean, prezident IFMA.

#####Osobnost roku

RNDr. Josef Tesařík (generální ředitel společnosti TESCO SW)

Porota ocenila: Dlouholeté angažmá pana Tesaříka v rozvoji vzdělávání facility manažerů.

Jeho působení v průběhu času přesáhlo hranice facility managementu samotného. Stal se mimo jiné zakladatelem Moravské vysoké školy Olomouc - aktivní a perspektivní součásti systému vysokoškolského vzdělávání v ČR.

Cenu předával Fred Kloet, viceprezident EuroFM a hlavní vyjednávač FM v Evropském parlamentu a Radě EU.

#####Studentská práce

Ing. Tomáš Bukovský za studentskou práci Obecná metodika výběru strategického bytového fondu v rámci privatizace obecních bytů

Porota ocenila: Součástí strategického plánování majitelů či správců je znalost rentability bytového fondu - stávající i výhledové. Metody pro určení potenciálu fondu jsou však poměrně složité a časově náročné. Práce pana Bukovského přináší originální náhled na zpracovávanou problematiku, umožňující rychlou orientaci v potenciálu bytového fondu.

Cenu předával Arnošt Wagner, zástupce hlavního mediálního partnera pro rok 2011 - společnosti Wagner Press a časopisu Facility Manager.

#####Mimořádná cena poroty

Společnost Centers Publishing za projekt/odbornou práci Retail Book

Porota ocenila: Základem úspěchu retailového obchodníka je kvalitní přehled o trhu - zejména o klientele a možnostech vlastní expanze. V minulosti na trhu chyběl nezávislý zdroj, objektivně mapující síť retailových prostorů včetně jejich podrobné charakteristiky. Retail Book tuto mezeru plně pokryl. Publikace přináší celé obci facility manažerů, developerů, majitelů budov i jejich klientů neocenitelné informace za zlomek její skutečné hodnoty.

Cenu předávala Kathy Roperová - chairman IFMA.

*

#####Odborná porota rozhodovala ve složení:

Předseda poroty:
* Ing. Daniel Štys (GrandiStazioni ČR)

Členové poroty:
* Mgr. Petr Konečný, MBA (Sanek)
* Ing. Arch & Ing. Filip Endal (Deloitte)
* Klára Vincentová (Microsoft)

####IFMA CZ

Jako česká pobočka mezinárodní asociace facility managementu IFMA se svou činností a zaměřením hlásí k činnosti International Facility Management Association. Hlavním cílem IFMA CZ je prosazování zásad facility managementu do činnosti subjektů působících na území ČR. Dalším klíčovým cílem asociace je rozvoj vzdělávacích a popularizačních aktivit na poli facility managementu. Asociace se také podílí na mezinárodních aktivitách IFMA. Česká pobočka IFMA CZ působí na českém trhu od roku 2000.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video