Francouzi budou restaurovat da Vinciho Jana Křtitele | E15.cz

Francouzi budou restaurovat da Vinciho Jana Křtitele

Louvre
Louvre
• 

ČTK, AFP

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Se svými bohatými kučerami jako by byl ztracen v temnotách. Jen jeho poněkud ironický úsměv a jeho ruka směřující k nebi ještě vystupují ze začernalého laku. Svatý Jan Křtitel Leonarda da Vinciho vystavený v Louvru bude restaurován, aby se mu navrátila hra světla a stínu.

„Je třeba odlehčit lakový nátěr, aby byl obraz opět čitelný,“ vysvětluje Sébastien Allard, který zodpovídá za oddělení malířství v pařížském muzeu. „Nyní jsou už vidět jen světlé části,“ dodává. Zvířecí kůže, do níž je svatý Jan Křtitel oděn, a kříž, který drží v ruce, jsou prakticky neviditelné, stejně jako některé jeho kadeře.

Důvodem tohoto ztmavnutí obrazu je zhoršování četných vrstev laku, které byly nanášeny od posledního významného zákroku restaurátorů v roce 1802. „Jde o nejvíce lakem natíraný obraz ve sbírkách Louvru,“ zdůrazňuje konzervátor muzea Vincent Delieuvin. Proč se lak na Jana Křtitele tolik nanášel? „Zpočátku to dodává obrazu lesk, hloubku, viditelnost, ale pak to černá,“ vysvětluje Vincent Delieuvin.

Spolu se Svatou Annou a Portrétem dámy nazývaným La Belle Ferronnière, kterému se vrátila jeho barva loni, jde o třetí da Vinciho obraz restaurovaný v posledních pět letech.

Obraz Jana Křtitele od Leonarda da Vinci Autor:

A kdy přijde řada na Monu Lisu? To není zatím aktuální, odpovídá Sébastien Allard.

Nicméně volba obrazů Leonarda da Vinciho určených k restaurování není náhodná. Mýtus tohoto génia renesance je stále živý a o jeho osobě i o příbězích jeho děl se toho ví jen málo.

Restaurování bylo svěřeno pokud jde o dřevěný podklad expertu Patricku Mandronovi a malba Regině Moreirové, která rovněž restaurovala Rembrandtovu Betsabé v lázni.

Obraz byl již po všech stránkách prozkoumán experty z laboratoře francouzských muzeí a má být sňat do konce ledna. Nikdo však neví, na jak dlouho. „Při testech se nezjistil žádný větší nedostatek. Obraz je, dá se říci, zdravý, ale nikdy nelze říci, kdy restaurování skončí. Každý obraz je jedinečný,“ uvádí Sébastien Allard. Práce bude sledovat poradní výbor mezinárodních expertů.

Jan Křtitel byl namalován v prvním desetiletí 16. století a inspiruje se jiným da Vinciho dílem, Zvěstováním z let 1503-1504. Dílo je vynikajícím příkladem techniky sfumato, která umožňuje vytvořit mlžný efekt. Obraz je namalován s velmi omezenou škálou barev.

Obraz Jana Křtitele od Leonarda da Vinci Autor:

Jan Křtitel je spolu s Monou Lisou a Svatou Annou s Pannou Marií a malým Kristem jedním z obrazů, které Leonardo da Vinci v roce 1517 ukázal aragonskému kardinálovi, renesančnímu velmoži, který cestoval po Evropě a stýkal se s mocnými tohoto světa, jako byl budoucí španělský král Karel V. nebo francouzský král František I. Podle některých historiků tyto tři obrazy zakoupil František I. a začlenil je do královské sbírky.

Historie Jana Křtitele je málo známá, ale bylo mu zasvěceno mnoho literatury. „Je to obraz, který budil zájem, a jeho autorství bylo často zpochybňováno,“ říká Vincent Delieuvin. A stejně jako u jiných da Vinciho obrazů tu vystupuje zásadní otázka, zda byl obraz dokončen, dodává. Podobné otázky vznikaly kolem Svaté Anny Samotřetí, kde se zdá být tvář Panny Marie příliš světlá, a dokonce i kolem Mony Lisy. Zde někteří historici poukazovali na rozdíl mezi tváří a rukama. Restaurování by mohlo pomoci tajemství Jana Křtitele rozřešit.

Autor: ČTK, AFP

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video