Grand Prix architektů 2009 má své vítěze | e15.cz

Grand Prix architektů 2009 má své vítěze

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Každý rok se vedou polemiky o tom, jak vlastně hodnotit současnou architekturu a jak podporovat soutěže, které ji představují. Letos již pošestnácté proběhla Grand Prix architektů, jedna ze dvou každoročních přehlídek, o nichž se dá říci, že poskytují alespoň zčásti ucelený obraz o stavu současné české tvorby.

Cena Grand Prix architektů 2009, tedy nejvyšší ocenění odborné poroty, letos získala stavba Fakulty chemicko-technologické Univerzity v Pardubicích (autoři: Ladislav Kuba, Tomáš Pilař; Spoluautoři: Martin Klimecký, Vít Košťál, Radka Paštěková). Při slavnostním vyhlášení vítězů soutěže Grand Prix architektů v polovině června byla jako každoročně předána také cena českému architektovi za významné celoživotní dílo. Laureáta navrhla Rada Obce architektů a stal se jím prof. ing. arch. Jan Bočan (*1937). Představujeme výběr z letos oceněných staveb, které v jednotlivých kategoriích vybírala odborná porota.

#####Cena v kategorii Novostavba - Městský dům v Brně

Současný městský polyfunkční dům s garážemi, obchodem, kancelářskými prostory a dvěma mezonetovými byty je zasazený do uliční fronty s ornamentálními fasádami z přelomu 19. a 20. století. Svým pojetím sousedním historickým domům nijak nekonkuruje, ale naopak s nimi přirozeně srůstá.

Architektonické a urbanistické řešení vychází z daností technicky poměrně komplikované parcely. Dvorní fasáda je navržena v podobném stylu jako fasáda uliční, je to černobílá, abstraktně geometrická hra na první pohled náhodně rozmístěných oken, hliník, omítka a sklo.

Autoři: Helena Boráková, Dalibor Borák, Martin Příhoda / Dobrý dům Investor: soukromá osoba

#####Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Prázdná plocha ve významné městské poloze mezi vnitřním a vnějším Gočárovým okruhem na břehu řeky Orlice. V sousedství je směs staveb (škola, hasiči, menza…), jimž chybí pevný urbanistický koncept. Geometrie objektu přeškrtnutím pozemku toto místo neruší, ale zviditelňuje a něco začíná. Budova je pevného tvaru a jasného postoje. Dává okolí smysl a bod. Otevírá se uživatelům ze tří stran. Průchozí parter umožňuje účast na životě okolí, jeho podporu a ovlivňování. Nepřevyšuje - nedominuje. Otevřené parkoviště na jižní straně pozemku mizí pod popínavou zelení.

Autoři: Roman Brychta, Adam Halíř, Ondrej Hofmeister, Petr Lešek / Projektil Architekti Lokalita: Hradec Králové

#####Rekonstrukce pobočky České spořitelny

Hlavním tématem tří etap v období 2005-2008 byla celková renovace fasád a nasvětlení paláce. V rámci toho došlo k obnově kamenného pláště budovy z hořického pískovce, restaurátorským prácím na bohaté sochařské výzdobě, k repasi historických oken a zámečnických prvků.

Autor: Gabriela Kaprálová, ASGK Design Lokalita: Rytířská 29, Praha 1

#####Atrium D na pražské ČVUT

Cílem bylo vytvořit prostor pro novou náplň původního, v posledních letech nevyužívaného západního hospodářského dvora - atria budovy D Fakulty stavební ČVUT, a tím funkčně i výrazově oživit provoz školy, stejně jako doplnit chybějící učební prostory. Vestavba obsahuje prostor pro výuku ateliérů oboru pozemní stavby a architektura, konzultační místnosti, dílnu pro výrobu modelů a odpočinkovou zónu navazující na hlavní halu.

Autoři: Jiří Smolík, Zdeněk Rychtařík, Jiří Mašek, Štěpán Martinovský, Radka Machotková, Michal Tutter, Vojtěch Lstibůrek, Pavel Marek, Martin Šafránek / VYŠEHRAD ateliér Lokalita: Fakulta stavební ČVUT v Praze 6

*

#####Grand Prix architektů 2009 - Národní cena za architekturu

Pořadatelé: Obec architektů a Česká komora architektů

www.grandprix-architektu.cz

*
#####Profil - architekt Jan Bočan

[file:3789:small:left]

Architekt Jan Bočan začal svoji profesionální dráhu v roce 1962, kdy absolvoval na FA ČVUT.

Pracoval nejprve v projektovém ateliéru Konstruktiva. V šedesátých letech spoluzakládal s architektem Janem Šrámkem v rámci progresivního Sdružení projektových ateliérů architektonický ateliér Beta. Tehdy to byl pokus o vytvoření kvalitních týmových architektonických ateliérů a narušení hegemonie státních projektových ústavů. Vedoucími osobnostmi dalších ateliérů v tomto sdružení byly názorově spříznění špičkoví architekti té doby: Karel Filsak, manželé Machoninovi, Karel Prager s Jiřím Kadeřábkem a další. K nejbližším spolupracovníkům Jana Bočana patřili vedle zmíněného Jana Šrámka i Alena Šrámková, Zdeněk Rothbauer a Oldřich Novotný, kteří jsou také často spoluautory Bočanových prací. V devadesátých letech založil Jan Bočan vlastní architektonický ateliér Bočan & Partners, který provozuje dodnes.

V posledním desetiletí se věnuje velmi intenzivně i pedagogické činnosti na Fakultě architektury ČVUT, kde je vedoucím Ústavu navrhování. „Pracoval jsem vždy v autorském týmu, který jsem se snažil ovlivňovat určitým směrem. Každý jeho člen však byl pro mne osobností. Stejný vztah mám dnes i se studenty. Jsem součástí jejich týmu, společně s nimi nesu kůži na trh. Na tomto vztahu je nejdůležitější důvěra. V okamžiku, kdy ji jedna strana ztratí, nelze pokračovat. Jsem starší, zkušenější kolega svých studentů a vedu je k týmové spolupráci. Tak cítím svou roli pedagoga. Architektura je pro mne tvorbou prostoru. Měřítkem prostoru je člověk a jeho vjemy. Pro mne není rozdíl mezi urbanismem a architekturou. Jsou jen úkoly rozměrově a podobnostně rozdílné. Architektura je prostor, který je vymezován hmotou. Prioritou je komponovat prostor. Hmota domu je prostředek - materiál k vymezování prostoru. Myslím, že toto je podstata architektonické tvorby,“ říká Jan Bočan.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video