Happening za svobodu a demokracii, proti islamizaci Evropy

Vážený pane zastupiteli, vážený pane Plassi, děkuji za Vaši veřejnou reakci na mnou svolaný „Happening za svobodu a demokracii, proti islamizaci Evropy“.

Dovolte mi vyjádřit nesouhlas s Vaším závěrem, že tato moje občanská aktivita je skutkem „laciného xenofobního populismu“. Nepotřebuji dosáhnout popularity. Snažím se pouze otevřít k tomuto potenciálně vážnému problému našeho města, regionu i celé země seriózní diskusi. Nečekám, že všichni budeme mít stejný názor. Co ale naopak očekávám, jsou pravdivé a věcné argumenty. Za takovou diskusi budu upřímně vděčný. To je totiž to nejcennější – svobodná a demokratická diskuse, i když je předem jasné, že jednoduché a rychlé řešení nebude nalezeno. Ta hledali a stále hledají pouze fašisté.

V tiskové zprávě k této akci jsem vycházel ze zkušeností z míst, kde je muslimská komunita početnější než u nás. Například v Anglii surově zbily spolužačky dvanáctiletou školačku, protože měla ke svačině vepřovou šunku. Tamtéž byl zbit mladík kvůli pití piva na ulici během ramadánu. Například.

Právě tyto a podobné skutky náboženské nesnášenlivosti mám na mysli, když říkám, že se nebráním spolužití s občany jiných národností, ale že se musí přizpůsobit našemu právnímu řádu, respektovat naše svobody a ctít demokracii. A rovněž že nesmí utiskovat občany jiného vyznání, tedy ani ateisty. Pokud je to pro ně nepřijatelné, nechť si svobodně zvolí jiné místo k pobytu.

Ve zveřejněném textu jste mi položil otázku: „Je vybudování kulturního centra jakékoli náboženské komunity pošlapání demokracie, nerespektování svobody, kultury a hodnot? Jedná se opravdu o utiskování občanů jiného vyznání?“ Moje odpověď zní: samo vybudování centra náboženské komunity samozřejmě není nebezpečné. Nebezpečné pro svobodu a demokracii jsou teprve činy směřující proti jejich podstatě. A ty se žel dějí se zřetelně větší intenzitou právě tam, kde muslimská komunita již své kořeny zapustila.
Jsem přesvědčen, že ukazovat otevřeně na problémy, které s sebou etablování muslimské komunity v evropských městech přináší, je nejen demokratické, ale také správné. Abychom „nekupovali zajíce v pytli“, neopakovali chyby druhých. Islám totiž není mírumilovné náboženství, jak se nás vyznavači této ideologie snaží přesvědčit. To je jen jejich taktika boje.

Slovní spojení „mírumilovný islám“ je zdařilý marketingový tah, který je však zcela založen na lži. Víme, že základem islámu je Korán. Ten však obsahuje mnoho veršů, které podněcují nenávist k „nevěřícím“. Tedy i k Vám, ke mně, k našim rodinám. Nejznámější z nich je asi 2:191: „Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití. Avšak nebojujte s nimi poblíže Mešity posvátné, dokud oni s vámi zde nezačnou bojovat. Jestliže však vás tam napadnou, zabte je - taková je odměna nevěřících!“

Jak vidno, problém je složitý a žádá si zodpovědnou celospolečenskou diskusi. Tato již například probíhá na plné obrátky v Německu, kdy premiérka Angela Merkelová prohlásila, že „Multikultirní koncept selhal“ (viz: http://www.ct24.cz/svet/104503-merkelova-nase-snaha-o-multi-kulti-spolecnost-totalne-selhala/). Jak jsem uvedl shora, očekávám podobnou diskusi i u nás.
S úctou