Hauptmann: Jsem hrdý, že jsem mohl být primátorem

Ve funkci primátora byl Werner Hauptmann dva roky. V polovině volebního období vystřídal odstoupivší Veroniku Vlkovou a stal se tak osmým polistopadovým primátorem Karlových Varů.

Zastupitelé jej zvolili 18. listopadu 2008. Voliči nyní rozhodli, že ve funkci primátora skončil.

Co říkáte výsledkům voleb?

I přes méně madátů to hodnotím tak, že ODS má pořád silnou roli. Teď bude záležet na jednáních a výsledné podobě koalice. Chci poděkovat našim voličům, dali nám poměrně silný mandát. Celkové výsledky sice vypovídají o nějaké změně, ale je tady velká skupina lidí, kteří stále chtějí, abychom je reprezentovali.

Jakou zkušenost si po dvou letech ve funkci primátora odnášíte?

Je to velká osobní zkušenost ze setkávání se s lidmi. Na jedné straně v rovině politiky, druhá rovina byla setkávání se s veřejností. Politika je nesmírně těžká. Jsem člověk, který je diplomat a snažím se vždycky lidi vyslyšet a konstruktivně řešit věci. Za období dvou let jsem se v politice samozřejmě setkával i s lidmi, kterým to příliš nevyhovovalo a kteří řadu věcí chtěli řešit po svém, i z pohledu třeba soukromých zájmů. To mi ne vždycky sedělo a několikrát jsem se i od některých věcí distancoval, ne vždycky bylo všechno ve shodě. Setkávání se s lidmi, s veřejností, to mě velice bavilo a věnoval jsem tomu maximální úsilí. To byla přesně práce primátora – reprezentace, vyslyšení potřeb lidí a snaha řešit je. Podařilo se udělat spoustu věcí, i když z určitého pohledu se mohou jevit jako maličkosti. To, že člověk vidí, že může pro lidi něco udělat, si odnáším jako velké pozitivum.

Jak vnímáte to, že jste byl primátorem Varů?

Jsem hrdý na to, že jsem tuto možnost měl. Pracovat pro město a hlavně být primátorem Karlových Varů, které jsou v republice po Praze druhé nejnavštěvovanější v republice, je obrovská prestiž. Karlovy Vary jsou pořád ve světě lázeňství a cestovního ruchu vnímané jako číslo jedna. Ze styku s lidmi z okolí i mimo Karlovy Vary vím, že toto město vnímají vesměs pozitivně. I přes negativní mediální kampaně, které proběhly na základě některých zdejších kauz. Připadá mi, že stejně si škodíme nejvíc sami sobě, protože nejvíc se těmi věcmi zabýváme tady vevnitř směrem ven. I přesto ale mají Karlovy Vary svůj kredit a svou prestiž.

Co je na práci primátora nejtěžší?

Je to časově a fyzicky dost náročná práce. Časový plán téhle práce je někdy skoro nonstop, včetně víkendů. Snažil jsem se maximálně vyhovět všem pozvánkám a příležitostem, na řadu akcí jsem poskytl záštitu. A je to samozřejmě hodně těžká práce z hlediska politiky.

Jaký je váš názor na přímou volbu primátora?

Myslím, že by to hodně vyřešilo. V tomto volebním systému, kdy primátora volí zastupitelstvo města, je primátor vlastně určitým rukojmím nějaké politické skupiny. Vždycky může být odvolaný. Musí přijímat více kompromisů a záleží na tom, jakou pozici si vytvoří v koaliční skupině, jak je schopen prosazovat některé věci. Pokud budou primátora volit přímo lidé, musí mít starostové a primátoři také větší kompetence. Třeba v Německu jsou volení na šest až osm let a mají v zastupitelstvu právo veta. Starosta a primátor je tam přímo odpovědný svým voličům, čili práci musí vykonávat pro lidi, pokud jimi nechce být odvolán. A i když i tady existují kompromisy mezi zastupitelstvem a starostou či primátorem, který to ale dělá pro lidi, dají se tak věci řešit trochu pružněji a lépe. To je v našem systému těžké. /ln/