Hradecká atletika bojuje o své místo

Lehká atletika měla v Jindřichově Hradci tradici i výsledky. Před několika lety klub zanikl a svou činnost obnovil až letos.

Na vajgarském stadionu v Jindřichově Hradci se od září prohání desítky malých i větších dětí při tréninku v lehkoatletických disciplínách. Vede je trenér Václav Tampír.
„Chtěli bychom zase dostat atletiku do podvědomí veřejnosti a mládeže,“ říká osmačtyřicetiletý Tampír.
Co vedlo v minulosti k ukončení činnosti atletického oddílu?
Byly to katastrofální technické podmínky pro tento sport. V Hradci nebyla dráha s umělým povrchem a škvára na Tyršově stadionu přestala plnit funkci atletické dráhy. Projevil se i nezájem dětí pravidelně trénovat a překonávat překážky. A tak jsme atletický oddíl odpískali.

Proč jste trenérské aktivity oživil?

Hned od vzniku umělého povrchu na stadionu na Vajgaru jsme plánovali možnost obnovy atletického oddílu při SKOK Jindřichův Hradec. Na jaře letošního roku jsme se rozhodli pro zkušební provoz. Od září jsme posílili trenérské vedení a lehkoatletický oddíl funguje s pravidelnými tréninky dvakrát týdně.

Cítím, že ne všechno vás naplňuje optimismem.

Hledám opravdu nějaká mírná slova pro kritiku technického provedení nového atletického areálu na sídlišti Vajgar. I při investování značného množství finančních prostředků zde chybí zázemí pro sportující atlety. Podmínky pro rozhodčí jsou prehistorické.

A rýsuje se zlepšení?

Padají sliby, že se to časem zlepší. Chybí vržiště na kouli a disk, není vymezen sektor na hod míčkem. Nejatraktivnější disciplína, skok daleký, je utopena až někde v koutku stadionu. U tribuny ale máme krásný prostor, vydlážděný zámkovou dlažbou, o jehož významu a smyslu nikdo nic neví.

Jaké máte plány a co byste chtěl v atletickém oddílu podniknout v nejbližší době?

V příštím roce plánujeme uspořádání atletického trojboje ve dvou termínech - v květnu a září. Chtěli bychom zase dostat atletiku do podvědomí veřejnosti a mládeže. Budeme se snažit o přidělení některých krajských závodů. Ale vzhledem k možnostem areálu budeme muset vyvinout značné diplomatické úsilí, abychom uspěli.