Informační systém AMI pomůže se správou majetku a podporou FM | E15.cz

Informační systém AMI pomůže se správou majetku a podporou FM

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
CAFM systémů existuje na českém trhu velká řada. Málokdo si však uvědomuje, že informační systémy pro správu majetku a podporu činností facility managementu vycházejí z GIS. Ing. Ladislav Bečvařík, jeden ze zakladatelů společnosti HSI, která se v oblasti geografických informačních systémů pohybuje již od roku 1992, nám představil ryze český systém pro oblast FM, který tato společnost vyvíjí – AMI.

Společnost HSI je známá spíše v oboru geografických informačních systémů než facility managementu, můžete nám na úvod vysvětlit, kam se tedy firma HSI orientuje?

Ano, to je určitě pravda, také se od roku 2002, kdy vzniklo ve firmě první softwarové řešení pro podporu facility managementu, snažíme tento obraz změnit. Společnost HSI, spol. s r. o., je ryze česká firma, která se na českém trhu dlouhodobě řadí mezi nejúspěšnější firmy nabízející komplexní IT systémy s výrazným podílem grafiky ve svých řešeních. Orientuje se na provozně technické informační systémy (PTIS), informační systémy pro správu majetku (ISSM/angl. CAFM) a geografické informační systémy (GIS). Zjednodušeně řečeno by se dalo říci, že ISSM se stará o procesní a organizační rámec sledovaných objektů, předmětů a zařízení. Takže jak říkají klasikové: vše souvisí se vším a i naše orientace souvisela s potřebami našich zákazníků a možnostmi informačních technologií.

Jako příklad bych uvedl společnost Chemopetrol Litvínov, dnes UNIPETROL RPA. V 90. letech minulého století byl tehdejší státní podnik transformován do řady společností a bylo potřeba hlavně vědět, kde to je, co to je a koho to je. Vznikl tak systém ISÚ – Informační systém o území (areálu), tj. GIS. Později bylo potřeba znát, k čemu a jak to slouží, takže se k sledovaným, zejména liniovým, zařízením dotvářel technický a provozní pasport. A v roce 2002 vznikl zárodek našeho systému AMI – systému pro podporu činností facility managementu, tj. začaly se sledovat i místnosti v budovách, jejich vybavení, jejich vytížení, možnosti nájmu, energetická vybavenost a jejich organizace správy atd.

Co je podle vás rozhodujícím faktorem pro uživatele, který stojí před výběrem vhodného systému pro podporu činností facility managementu?

Domnívám se, že doba, kdy rozhodovala zejména značka distributora grafické (a nejen grafické) platformy, je pryč. Dnes rozhodují jiné fenomény: maximální plnění potřeb zákazníka, přidaná hodnota nabízeného řešení, uživatelská přívětivost a intuitivnost, návratnost investic a v neposlední řadě možnost integrace do celkového informačního zabezpečení společnosti. S naší vlajkovou lodí z oblasti facility managementu – systémem AMI – máme velice slušnou bilanci například ve školství, a tam skutečně na platformě nezáleží. Diskusi k platformě zažíváme u správců inženýrských sítí. Mimochodem málokdo ví, že akronym AMI má jak české, tak anglické vyjádření – Aktiva, Majetek, Informace, resp. Asset, Management, Information.

Můžete tedy shrnout, co všechno systém AMI umí?

[file:10245:small:right]

AMI je ale hlavně komplexní modulární systém, který poskytuje podporu správy majetku a provozovaných služeb. Je tvořen moduly, které lze skládat jako stavebnici. Umožňuje propojené vedení popisných, grafických a multimediálních dat, práci s výkresy a dokumenty, podporu dokumentovaných pracovních postupů (workflow). AMI pracuje s prostorovou lokalizací objektů (nemovitostí, místností, zařízení, zaměstnanců atd.). Grafická prezentace výstupů je přehledná a intuitivní. Komplexní přístup AMI pomáhá uživatelům vytvořit jednotné a transparentní informační prostředí, ve kterém jsou data správy majetku a data údržby, dokumenty, technické informace a další podniková data o majetku operativně k dispozici v celém podniku, po celou dobu životnosti majetku.

AMI tak dokáže poskytnout indicie k řadě relevantních otázek typu: Jak co nejefektivněji spravovat firemní majetek? Proč jsou informace o majetku a jeho aktuálním stavu neaktuální, neúplné a nepřesné? Jsou náklady na údržbu majetku vynaloženy efektivně? Jaký je vztah zaměstnanců a nájemců k majetku společnosti? Jak efektivně řídit provoz majetku? Jaké konkrétní oblasti lze tedy se systémem AMI řešit? Jak už jsem říkal, základní vlastnost systému je jeho modularita, v zásadě nasazujeme tři varianty systému.

AMI-Pasport, ta obsahuje moduly Pasport staveb, Areály a pozemky, Majetkoprávní vztahy, Osoby a zaměstnanci a Správa dokumentů. Druhou variantou je AMI-Správa, ta kromě AMI-Pasport obsahuje navíc moduly Nábytek a vybavení, Bezpečnost a Údržba. Poslední variantou je AMI-Řízení, ta kromě předešlého obsahuje ještě moduly Stěhování a přesuny, Rezervace prostor a Nájmy a pronájmy.

Můžete jmenovat vaše zákazníky, kteří využívají tento systém?

Modulární flexibilitu oceňují především naši významní zákazníci, kteří mají již některé okruhy ze správy majetku zajištěny jiným způsobem, takže pouze doplní své systémy o vybrané úlohy. Mezi takové společnosti můžeme zařadit již zmíněný UNIPETROL RPA, dále Czech Coal Group, Severočeské doly, Pražskou energetiku, Pražskou teplárenskou, Teplárnu Strakonice či Teplárnu České Budějovice. Z akademické půdy pak Univerzitu Pardubice, Jihočeskou univerzitu, Akademii múzických umění a čerstvě Veterinární a farmaceutickou univerzitu Brno.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video