Interlovu zdar! | E15.cz

Interlovu zdar!

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Významné změny čekají severozápadní část pražských Roztyl. Společnost Passerinvest Group představila svůj záměr na revitalizaci opuštěného areálu Interlov, kde byla v minulosti jatka.

Na dlouhodobě zdevastovaném území, kde se dnes nachází množství náletových dřevin, vyroste nová administrativní budova s řadou obchodů a služeb pro místní obyvatele a přilehlé okolí se změní v parkovou zeleň s pestrou nabídkou volnočasových aktivit. Až do 30. listopadu mohou občané hlasovat na webových stránkách projektu (www.areal-interlovu.cz

#####Historie území

Před druhou světovou válkou zde byl v podstatě venkov: velmi řídké osídlení, žádná rušná silnice, v okolí zemědělsky využívané plochy. V severovýchodní části řešeného území se nacházelo betonové koupaliště zvané Plivátko, v severozápadní části objekt vily. Mezi poklidným prostorem Roztyl a Spořilovem, které dnes přetíná dálnice D1, existovala přímá vazba. Ortomapa z roku 1953 prozrazuje, že koupaliště Plivátko je stále funkční. Osídlení mírně zhoustlo, ale okolí je nadále využíváno k zemědělským účelům. Objevují se první budovy společnosti Interlov.

Přelomovým obdobím se stává rok 1966: je zahájena výstavba dálnice D1 (ulice 5. května), která vytvořila bariéru mezi Spořilovem a Roztyly. V polovině 70. let se zde navíc přidává další zátěž – hloubení pražského metra na trase C. Koupaliště je v té době již zlikvidováno, zato areál Interlovu kompletně dokončen. Urbanistický vývoj území pak 7. listopadu 1980 (na počest VŘSR) završí slavnostní otevření stanice metra (původně Primátora Vacka, dnes Roztyly).

#####Současný stav a vize

Na ploše s výraznou ekologickou zátěží se nachází kromě bývalých jatek také skládka stavebních odpadů z doby výstavby Jižní spojky a trasy metra C.

„Naším záměrem je komplexní revitalizace, ale pouze na území bývalého areálu Interlov a jeho přilehlého okolí, které je dlouhodobě zdevastované. Administrativní budova bude mít jen šest nadzemních podlaží a díky terénu, do kterého objekt umisťujeme, nebude zasahovat do horizontu Michelského lesa ani vzdálenější Pankrácké pláně,“ říká k projektu člen představenstva Passerinvest Group Martin Unger.

Objekt však bude polyfunkční: vedle administrativních ploch nabídne stravovací zařízení, mateřskou školku a doplňkové obchodní plochy. Jeho celková velikost bude 55 000 m2, vytvoří nové pracovní prostředí pro zhruba 2500 osob a také 750 nových parkovacích stání ve čtyřech podlažích zapuštěných do terénu.

#####Volnočasový park

Architektonické studio A 8000 zároveň připravilo dva návrhy na pojetí parku, který bude od hluku rušných komunikací (Jižní spojka a magistrála) odstíněn právě administrativním areálem a poslouží obyvatelům jako přirozené nárazníkové pásmo navazující na Michelský les.

„Oba návrhy areálu volného času plně respektují jak ráz krajiny, tak ekologické studie i požadavky vodohospodářů a dendrologů. Možnosti, které bude nabízet oddechový park, odpovídají představě, aby byl vhodný pro všechny věkové skupiny obyvatel a aby v největší možné míře vyhovoval místním občanům,“ říká architekt studia A 8000 Martin Krupauer. „V žádném případě se nebudou kácet stromy. Odstranit musíme jen nevhodné náletové dřeviny,“ ujišťuje.

Přírodní park bude kromě možností pro odpočinek obsahovat také atrakce pro aktivní trávení volného času, jako jsou lanová dráha, hřiště pro děti nebo k míčovým hrám. Celé území bude navíc protkáno systémem pěších tras s moderním parkovým mobiliářem.

#####Dvě varianty

Multifunkční oddechový park přímo naváže na nejrozsáhlejší plochu zeleně v Praze – historický Kunratický les (resp. na jeho součást, Michelský les). V obou variantách je koncipován tak, že si klade za cíl zapojit všechny stávající možnosti (vodní toky, stromy a keře) a vytvořit systém jezírek, skupin stromů, alejí a travnatých ploch (květnaté louky, pobytové trávníky). Významnou roli zde sehraje voda: nejen Kunratický potok, ale i Roztylský potok, který byl až dosud veden pod povrchem v potrubí. Oba potoky i další zdroje povrchové vody budou v plné míře zapojeny do vodní soustavy s jezírky a přírodním koupalištěm.

V čem se zmíněné dvě varianty liší? Varianta A (přírodní park) je založena na principu plynulého přechodu mezi Michelským lesem a městskou zelení v okolí plánované zástavby. Varianta B (městský park) je založena na striktním urbanizovaném řešení přechodu mezi Michelským lesem a prostředím nové zástavby. Areál by tedy obsahoval v podstatě totéž, ale v jednom případě byste vyráželi do decentně kultivovaného lesního porostu, ve druhém do zeleně, která má pravidelnou urbanizovanou formu (systém rovných cestiček, alejí). Až do konce listopadu to svým hlasem můžete ovlivnit.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video