Investice do bezpečnějšího výtahu je nezbytnou nutností | E15.cz

Investice do bezpečnějšího výtahu je nezbytnou nutností

Trvalým trendem posledních let je modernizace starších obytných budov týkající se jak zástavby z let padesátých či předválečných, tak i četně zastoupených panelových domů. Každým takovým krokem neměníme jen vzhled budov, ale i jejich vlastnosti.

Nedílnou součástí rekonstrukcí obytných budov je i modernizace výtahové technologie. V mnoha případech jsme svědky špatného technického stavu výtahů, někdy i opláštění šachet, a to hlavně u starší zástavby. Podle statistiky Unie výtahového průmyslu je v České republice přibližně 50 tisíc výtahů, které nevyhovují bezpečnostním normám. Přitom je hlavně na majiteli objektu, jak k modernizaci nebo odstranění bezpečnostních a provozních rizik přistoupí. Za bezpečnost a bezpečný provoz výtahu odpovídá právě majitel objektu.

Čas od času se ze sdělovacích prostředků dovídáme o vážných a často bohužel i smrtelných úrazech, které jsou způsobeny z dnešního pohledu nevyhovujícím technickým stavem výtahů. Jistě budete souhlasit, že investice do zvýšení bezpečnosti provozu technologického zařízení, kterým výtah je, nejsou zbytečně vynaložené finanční prostředky.

#####Provozní a bezpečnostní rizika

Výchozím bodem pro zjištění technického stavu výtahové technologie je inspekční zpráva, kterou na žádost vlastníka objektu vypracuje autorizovaná osoba. Z této zprávy je pak jasně patrné, které požadavky kladené na bezpečnost a provoz výtahová
technologie nesplňuje. Mezi hlavní rizika patří zejména zastaralý brzdný systém, hlučnost, nepřesné zastavování, špatná ochrana výtahového pohonu či nevyhovující konstrukce kabiny – pozor na hořlavé materiály a chybějící kabinové dveře!

#####Několik možností řešení

Existuje několik způsobů, jak k odstranění bezpečnostních a provozních rizik přistoupit. Jednou z možností je částečná modernizace výtahového zařízení. Jedná se například o doplnění kabinových dveří nebo úpravu elektroinstalace. Tento typ modernizace je však velmi neefektivní z pohledu vynaložených finančních prostředků. Rizika jsou totiž odstraněna pouze částečně a výsledná cena je v poměru k jejich redukci relativně vysoká. Nejlepším a nejefektivnějším způsobem je proto komplexní řešení v podobě výměny celé technologie.

Majitel objektu tak získá úplné odstranění všech rizik a mnoho dalších výhod, mezi které patří zejména zvýšení přepravní kapacity a dostupnosti výtahu, celkové zvýšení bezpečnosti provozu a komfortu, snížení hlučnosti a provozních nákladů, a to především v podobě jednodušší údržby a nižších energetických nároků. Navíc získává majitel objektu novou dominantu budovy. Výtah dnes nepředstavuje pouze technologii a dopravní prostředek, ale i nedílnou součást domu, která dotváří estetický celek a je zajímavým designovým prvkem.

#####Ve znamení nejmodernějších technologií

Samozřejmostí našich technologií je bezpřevodový pohon s mikroprocesorovým řízením. Právě tato technologie ve spojení s frekvenčním řízením otáček motoru je srdcem celého výtahu a zajišťuje plynulou jízdu s přesným zastavením ve stanicích. Design kabiny je velmi variabilní a záleží jen na představách majitele objektu, jaký styl si zvolí. Lze si vybírat ze širokého spektra materiálů a vzorů pro interiér kabiny včetně podlah, tlačítkových sestav a dalších součástí. „Jsme schopni vyhovět i nejnáročnějším požadavkům
našich zákazníků, ať už se jedná o technologii výtahu, design, či úpravu šachty,“ říká obchodní ředitel pro modernizace společnosti
ThyssenKrupp Výtahy Robert Inneman.

#####Výhodou je nabídka komplexních služeb

Kromě těchto nákladů nelze opomenout také náklady na následný provoz a servis výtahu. Je proto důležité najít takového poskytovatele služeb, který je schopen zajistit zákazníkovi komplexní servisní služby jakékoli výtahové technologie. Společnost
ThyssenKrupp Výtahy takovým poskytovatelem bezesporu je. Během mnoha let působení na českém trhu získala rozsáhlé zkušenosti
s výtahy všech značek a to jak s nejstaršími typy, tak i s nejmodernějšími technologiemi.

Tým vyškolených servisních pracovníků je díky zázemí mezinárodní společnosti schopen poskytnout služby na vysoké úrovni. Mnoho majitelů budov stojí před otázkou, jak vyřešit modernizaci výtahu, zvětšení kabiny, zvýšení přepravní kapacity nebo rychlosti výtahu. ThyssenKrupp Výtahy zná řešení a odpověď na všechny tyto otázky.

 

Hlavní zprávy

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!