Jak LSD působí na mozek? Osvobodí jej od diktátu anatomie

Simulace lidského mozku

Simulace lidského mozku Zdroj: passtheknowledge.wordpress.com

Vizualizace procesů v mozku
Vpravo mozková aktivita člověka po požití LSD, vlevo po podání placeba
3
Fotogalerie

Když v roce 1943 doktor Albert Hofmann náhodně objevil účinky diethylamidu kyseliny lysergové – známějšího jako LSD – na lidskou mysl, netušil, že je bude vyhledávát široká škála uživatelů. Umělci, hippies či léčení pacienti po požití LSD takřka shodně v případě pozitivního účinku popisují jakési rozšíření stavu mysli, splynutí s vesmírem či rozklad ega.

Výzkumníkům z University of Cambridge se nyní podařilo tento stav popsat na fyziologické úrovni. „Požití psychedelik, specificky pak LSD, umožňuje lidskému mozku fungovat zcela nezávisle na tradičním diktátu jeho anatomie – mění stavy jeho dynamické integrace a dělení činností,“ píší vědci ve studii, kterou publikoval časopis NeuroImage.

Zjednodušeně řečeno tak nastane rozvolnění striktního dělení činností, které mají na starosti jednotlivé části mozku. Například zrakové vjemy tak mohou být odesílány ke zpracování do oblastí, které mají obvykle na starost třeba sluch či hmat, nebo výstupy sluchového nervu mohou proudit třeba do chuťového centra. Tyto výstupy jsou pak mozkem integrovány volněji než obvykle.

„Onen pocit rozložení ega navozený LSD přímo koreluje s dočasnou reorganizací mozkových drah a jejich všeobecně vysokou integrací,“ uvedl autor studie Andrea Luppi. Kombinací těchto vjemů a jejich netradičním zpracováním pak vznikají oblíbené halucinogenní stavy a změny stavu mysli.

Lékaři experimentovali se dvěma desítkami dobrovolníků, které „na tripu“ podrobili funkční magnetické rezonanci. Výzkum zapadá do koncepce dynamické funkční mozkové konektivity – teorie, která předpokládá vzájemnou aktivitu různých částí mozku při určité činnosti vedoucí ke komplexnímu zpracování informace. Obdobně je popisována také lidská mysl, neustále plynoucí série více či méně odděleného souběžného zpracovávání informací a vjemů a jejich slučování.