Jak se získává certifikát systému SBToolCZ | E15.cz

Jak se získává certifikát systému SBToolCZ

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
V oblasti certifikace zelených budov mají u nás investoři a developeři k dispozici český certifikační nástroj SBToolCZ, který odpovídá českým podmínkám jak v oblasti přírodních podmínek, tak v případě legislativy. Jak proces probíhá, ukazuje příklad pasivního domu ve Frýdku-Místku, který letos získal stříbrný certifikát.

Pasivní dům ve FrýdkuMístku od architekta Michaela Kocycha se stal první dřevostavbou u nás, která získala certifikát kvality SBToolCZ. Certifikát vydaný nezávislým certifikačním orgánem - Technickým a zkušebním ústavem stavebním v Praze - je důkazem, že stavba splňuje náročná kritéria kvality v souladu s principy udržitelného rozvoje. Pro architekta a investora Michaela Kocycha bylo rozhodnutí stavět pasivní dům jen přirozeným vyústěním jeho dosavadní architektonické praxe: „Pro mne je to v dnešní době rozumné řešení, vzhledem k neustále rostoucím cenám energií i vzhledem k životnímu prostředí: Proč nestavět šetrně a ekologicky, když to jde? Z důvodů, které jsou mi blízké, jsem se rozhodl pro pasivní dům. A to i přesto, že investiční náklady jsou trochu vyšší a celá stavba je mírně komplikovanější.“

#####Certifikace v českých podmínkách

Dispozice, použité materiály i technologie výstavby byly základem pro úspěšnou certifikaci systémem SBToolCZ. Výhodou této certifikace je, že zohledňuje specifika českého stavebnictví a umožňuje přesněji a důkladněji vyhodnotit projekt z hlediska kritérií udržitelné výstavby i předpokládaného využívání stavby po dokončení. Stavba byla v procesu certifikace hodnocena v 33 kritériích udržitelné výstavby a auditoři Technického a zkušebního ústavu stavebního v Praze posuzovali projekt na základě přesně stanovených postupů v environmentální oblasti, z hlediska sociálního a technického, ekonomického a z hlediska managementu a lokality. Proces certifikace SBToolCZ obecně sestává z šesti kroků:

* 1 - registrace projektu u certifikačního orgánu ve fázi konceptu,
* 2 - stanovení požadavku na dosažení úrovně kvality budovy (bronz, stříbro, zlato),
* 3 - optimalizace projektu,
* 4 - precertifikace,
* 5 - finální certifikace,
* 6 - ověření skutečného stavu provedení stavby.

#####Cesta k certifikátu je poměrně trnitá

Dům ve Frýdku-Místku posuzovali odborníci TZÚS Praha. Při registraci je pro žadatele nejsnazší cestou obrátit se na nejbližší pobočku TZÚS Praha, která jej přesměruje na konkrétního auditora SBToolCZ. „Druhou možností je kontaktovat přímo pobočku České Budějovice, která v rámci TZÚS Praha certifikaci systémem SBToolCZ zastřešuje. Kontaktní údaje k certifikaci SBToolCZ je možné najít na internetových stránkách TZÚS Praha, s. p., www.tzus.cz,“ uvádí k postupu zahájení certifikace Martin Vonka z Fakulty stavební ČVUT v Praze. Pokud jde o další krok v procesu certifikace, optimalizaci projektu, nebyl v případě pasivního rodinného domu ve Frýdku-Místku použit, protože šlo již o téměř dokončené dílo. Kdyby k němu došlo, doporučili by auditoři některé změny. „V případě využití optimalizace by byla navržena náhrada tepelné izolace podlahy na terénu, kde namísto EPS by bylo doporučeno použití izolantů z MW nebo alespoň XPS, jež dosahují lepších environmentálních parametrů.

Dalším bodem optimalizace by byla změna poměru využitých zdrojů energie (energetické potřeby objektu jsou ze 65 procent kryty elektrickou energií) a doporučena instalace obnovitelných zdrojů energie (TČ, fotovoltaika),“ uvádí Jan Tripes z TZÚS, který projekt posuzoval. Krok precertifikace se také týká ještě nepostavených objektů a jde de facto o certifikaci projektu, výsledný certifikát tak nereprezentuje stav budovy, ale projektu. Ve fázi certifikace se naopak hodnotí již postavená budova. „Osobně vidím v precertifikaci zásadní výhodu před certifikací. Precertifikaci lze využít totiž k optimalizaci projektu budovy tak, aby naplňoval v co nejvyšší míře principy udržitelné výstavby. Naopak certifikace pouze hodnotí, či potvrzuje dosažené parametry,“ vysvětluje Jan Tripes.

#####Projekt dosáhl na stříbro

Následná finální certifikace rodinného domu ve Frýdku-Místku ukázala, že stavba dosáhla celkového skóre 7,2 bodu a dům získal stříbrný certifikát SBToolCZ. Vzhledem k nastavení bodové úrovně metodiky SBToolCZ lze toto hodnocení považovat za vysoké a tomu odpovídá i celková kvalita objektu. „K dosažení takového hodnocení významně přispělo využití přírodních (obnovitelných) a energeticky efektivních materiálů, důraz na provedení detailů a zabudování jednotlivých materiálů do stavby, pasivní koncepce objektu, snaha o využití obnovitelné energie (solární systém pro TV) a další aspekty, jako jsou systém zachycení dešťové vody a její využití (úspora pitné vody), existence ozeleněné střechy apod. Pokud by byly provedeny výše uvedené optimalizační úpravy, objekt by pravděpodobně dosáhl na nejvyšší zlaté ocenění, pro jehož udělení je potřeba získat minimálně osm bodů,“ říká o konkrétním hodnocení stavby Jan Tripes.

Proces certifikace ve Frýdku-Místku od prvního kontaktu zadavatele trval zhruba čtyři měsíce, přičemž vlastní hodnocení probíhalo po dobu asi dvou měsíců (od dokončení jednání a předání podkladů pro hodnocení. Přibližné finanční náklady na certifikaci přitom obecně činí u rodinných domů 60 až 80 tisíc korun, v případě bytových domů cena vychází na přibližně osm až 10 tisíc korun na bytovou jednotku, u administrativních budov pak jde o zhruba jedno procento z investičních nákladů. Při stanovení ceny za certifikaci je přitom vždy nutné vycházet z konkrétních podmínek posuzovaného projektu, respektive posuzovaného stavebního objektu a kvality předaných podkladů.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video