Jaké byly jarní stavební veletrhy? | e15.cz

Jaké byly jarní stavební veletrhy?

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Stavební veletrhy Brno společně se souběžně konanými veletrhy MOBITEX, URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO přinesly komplexní informace ze světa stavebnictví, technického zařízení budov a vybavení interiéru.

Tato problematika byla letos navíc doplněna o prezentaci investičních a inovačních příležitostí, komunální technologie a stále aktuální aspekty ochrany životního prostředí.

Veletrhu se zúčastnilo celkem 809 vystavovatelů z 19 zemí světa, a exponáty si prohlédlo na 60 000 návštěvníků z 31 zemí světa i přesto, že se letos neprezentoval obor stavebních strojů.

Přes 70 % návštěvníků přitom plánuje v následujícím roce rekonstrukci či stavbu rodinného domu, nebo změnu ve vybavení interiéru. „Stavební veletrhy Brno pomáhají rozvoji stavebnictví, i letošní ročník splnil tento účel a byl velmi úspěšný,“ řekl ing. Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR.

#####Úspory nejen peněz, ale i energií

Stavební veletrhy Brno přinesly ucelený přehled o možných úsporách nejen peněz, ale i energií při stavbě či provozu budovy. Tato stále aktuální problematika se prolínala výstavními expozicemi, doprovodným programem a byla jedním z hlavních bodů nezávislého odborného poradenství.

#####Konference a semináře

Letošní zahajovací konference se věnovala problematice obnovy historických a církevních staveb. O tuto konferenci byl velký zájem, neboť obnova církevních staveb je v centru pozornosti měst, obcí, ale i stavbařů. V teoretické rovině se řešila především právní problematika, možnosti financování anebo správa církevního majetku, v praktické části pak stavebně technická problematika a samotná realizace rekonstrukce.

Tradiční součástí Stavebních veletrhů Brno byl odborný doprovodný program, kde se všichni zájemci mohli dozvědět aktuální informace ze všech oborů stavebnictví a technického zařízení budov. Za všechny lze jmenovat například seminář Systémy TZB pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie, konferenci Energie v budovách a komplexech budov, Bezbariérové užívání staveb z pohledu právních předpisů a technických norem. O nejnovějších poznatcích souvisejících s mosty se hovořilo na tradičním mezinárodním sympoziu Mosty 2012. Již tradiční praktické ukázky protipovodňových opatření probíhaly v bazénu před pavilonem Z.

#####Podpora malého a středního podnikání

Už 9. ročník salonu obchodních příležitostí malých a středních firem Kontakt-Kontrakt se uskutečnil v expozici Regionální hospodářské komory Brno v pavilonu A2. Na dvoudenní akci se zaregistrovalo 68 firem, z nichž byla jedna třetina zahraničních. Organizátoři pro ně připravili celkem 478 jednání. Tato iniciativa podpořila především malé a střední podniky i výzkumné instituce při hledání obchodních partnerů, zákazníků a dodavatelů, a při transferu technologií.

#####Soutěž Stavba Jihomoravského kraje 2011

V rámci veletrhů byly vyhlášeny výsledky soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2011. Posláním této soutěže je prezentace a propagace kvalitních výstupových projektů v Jihomoravském kraji a přiblížení nejlepších stavebních děl a jejich tvůrců širší laické i odborné veřejnosti. Současně si soutěž klade za cíl propagovat projekční dodavatelské a investorské subjekty mající sídlo v Jihomoravském kraji, které realizují zajímavé stavby na území kraje.

#####Stavba pasivního domu krok za krokem

Letošní novinkou Centra pasivního domu byla možnost sledovat stavbu plně funkčního pasivního mobilního domu. Klíčovými momenty stavby domu návštěvníky provedli zkušení odborníci, kteří navrhují, staví nebo dodávají komponenty pro stavbu budov v pasivním standardu. Samotnou stavbu doplnil seminář Pasivní domy v teorii, praxi a životě.

#####Srážková voda v územním plánování

Seminář se konal pod záštitou Asociace pro vodu ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Hlavním cílem semináře bylo seznámit odbornou veřejnost i další zájemce s problematikou udržitelného nakládání se srážkovou vodou v urbanizovaných územích a provázání této problematiky do územního plánování.

#####Zlaté medaile IBF a SHK

V rámci slavnostního večera Stavebních veletrhů Brno 2012 byly v Rotundě pavilonu A vyhlášeny vítězné exponáty, které obdržely ocenění Zlaté medaile IBF a SHK 2012. Zlaté medaile IBF získali vystavovatelé: HELUZ cihlářský průmysl, Promat, FAKRO CZECH, Bramac střešní systémy. Zlaté medaile SHK dostali vystavovatelé: ATTACK, ATREA, RAVAK a USSPA.

#####Kulatý stůl na téma energetické náročnosti budov

Diskusní kulatý stůl s názvem „Časovaná bomba z Bruselu, nebo naděje pro české stavebnictví?“ se zamýšlel nad přijetím evropské směrnice 20-20-20 o energetické náročnosti budov. Zástupci architektů projektantů, akademické sféry i firem se za účasti médií shodli na přínosnosti energetické politiky směrnice. Konstatovali však, že má nedostatečnou podporu ze strany politiků i širší veřejnosti.

#####Koupelna snů 2012

Tradiční součástí doprovodného programu Stavebních veletrhů Brno byla návštěvníky oblíbená anketa Koupelna snů, kde každý mohl dát svůj hlas jednomu z přihlášených exponátů. Koupelnou snů se stal sprchový kout Brilliant BSDPS od firmy RAVAK.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery