James A. Cusumano: Žena a povaha světa | E15.cz

James A. Cusumano: Žena a povaha světa

Žena a povaha světa
Žena a povaha světa
• 
ZDROJ: shutterstock

James A. Cusumano

Investor, spisovatel a hoteliér James A. Cusumano se v textu pro ZEN tentokrát zabývá proměnlivým rozložením sil mezi ženy a muže. A proč posílení ženské energie vede k udržitelnému rozvoji lidstva.

Skleněný strop je problém!“ Závěr, k němuž dospěl nespočet článků, knih, debat a mediálních komentářů, které se zabývaly nerovností mezi muži a ženami. V odstraňování tohoto problému je vidět posun, ale zatím ne moc velký. Důvodem je, že většina našeho úsilí se soustředila pouze na strategii, založenou na společenské nerovnosti, a hlavně na přístup: „Musíme být k ženám spravedliví!“ Myslím, že za zvážení stojí jiná, stejně důležitá strategie, která by mohla mobilizovat globální síly nezbytné k tomu, aby se věci skutečně změnily. Tvrdím, že významnější uplatnění ženské energie, které by vyrovnalo naši historickou predispozici k mužské energii, je jedinou cestou k udržitelnému rozvoji lidstva. Proč tomu tak je?

Od narození si, muži i ženy, neseme jedinečnou kombinaci mužského a ženského principu. Mužský princip je spojován s logikou, touhou po činech, matematickým uvažováním a vědeckým myšlením; ženský princip se spojuje s kreativitou, soucitem, péčí a intuicí. Oba jsou pro vývoj člověka a jeho fungování zásadní. Všichni do tohoto světa přicházíme s jistou kombinací mužské a ženské energie. Optimální poměr těchto dvou druhů energie záleží na povaze světa, v němž člověk musí fungovat.

Například v prehistorických dobách vyžadovaly lov, ochrana a boj o přežití větší dávku mužské energie, zatímco ženská energie byla potřebná při výchově a péči o zdraví a bezpečí dětí. Jak se sociální struktura společnosti po tisíciletí stále zesložiťovala, stoupala i potřeba většího podílu ženské energie. Soucit vůči druhým, efektivní jednání mezi lidmi, citlivost vůči mnohostranným osobním požadavkům a rychlé intuitivní vyhodnocení složitých situací velkou dávku ženské energie vyžadují. Na vývoj člověka můžeme nahlížet tak, že se děje současně ve dvou rovinách: ve fyzické rovině, jak to popsal Charles Darwin, a v rovině vědomí, jak o tom uvažují moderní psychologové a filozofové. Otázkou je, zda jsou tyto dvě roviny v současnosti v rovnováze, aby pokryly potřeby naší globální společnosti. Mám za to, že nikoli.

Zřejmě největší zásah do funkce ženské energie spustilo organizované náboženství. Eckhart Tolle, duchovní učitel a autor několika knih, ve své knize Nová země píše, že „nikdo nezná přesný počet, protože záznamy pořizovány nebyly, ale je pravděpodobné, že během tří set let svatá inkvizice, instituce založená římskokatolickou církví k potírání hereze, umučila a zabila mezi třemi a pěti miliony žen“. Tato nepochopitelná tragédie se dá srovnat s holocaustem. Co do té doby bylo nazýváno posvátným ženstvím, stalo se najednou démonické, a jak Tolle zdůrazňuje, z lidské zkušenosti byla odstraněna celá jedna zásadní dimenze.

Eckhart Tolle: „...je pravděpodobné, že během tří set let svatá inkvizice, instituce založená římskokatolickou církví k potírání hereze, umučila a zabila mezi třemi a pěti miliony žen.“ (rytina z roku 1883) Autor: Profimedia.cz

Strach z ženské energie

Jiné kultury a náboženství, například judaismus, buddhismus a islám, také potlačovaly posvátné ženství. Výsledkem toho je, že během podstatné části dějin člověka byla úloha ženy degradována na plození dětí a v podstatě na to, aby byla „majetkem“ muže. V některých oblastech světa tomu tak je dodnes, často se všemi strašnými důsledky. Muži, vystrašeni silami ženské energie, oslepeni tímto strachem a v touze po bohatství a síle ztratili, nebo spíše asi zavrhli zásadní princip, že úspěšný vývoj fyzické roviny i roviny vědomí celého lidstva vyžaduje dynamickou a proměnlivou rovnováhu mezi mužskou a ženskou energií.

K tomuto problému zásadně přispívá způsob, jakým definujeme úspěch, neboť od dob průmyslové revoluce se úspěch téměř výhradně definuje podle mužské energie. Z toho důvodu jsme se ocitli na cestě, která k řešení hlavních problémů, jimž naše globální komunita čelí, nevede. Mužská část našeho myšlení se, zdá se, nějak zasekla v modelu zastávajícím názor, že úspěch se definuje pouze na rovině peněžního a hmotného bohatství a z pohledu podílu na moci.

Bez třetí složky, za kterou považuji službu, tedy součást lidské psychiky odpovídající za soucit, jednání vedoucí ku prospěchu obou stran, porozumění a intuici, nikdy nebudeme moci vytvořit takový celosvětový tým, který by si dokázal poradit s problémy, jako je změna klimatu, energetická krize, hospodářský chaos, společenská nespravedlnost a terorismus. Přijetí a zdůrazňování socioekonomické hodnoty rovnováhy mezi ženskou a mužskou energií má větší šanci uspět jako argument pro změnu než pouhá strategie „spravedlivosti k ženám“. Budoucnost udržitelnosti lidstva totiž může
záviset právě na tom.

Ženy a světové hospodářství

Zkoumání výhod, které přináší účast žen na vrcholném rozhodování, bylo předmětem studie společnosti McKinsey & Company. Ve své studii The Power of Parity (Síla rovnosti) z roku 2015 odhadují, že zrovnoprávnění žen by mohlo do roku 2025 posílit celosvětový růst o 12 bilionů USD. Ve své předchozí studii z roku 2010 zjistili, že firmy, v jejichž vedení byly ženy, měly o 56 procent vyšší ziskové rozpětí než firmy bez žen na vedoucích pozicích. A nejen to, i jejich rentabilita byla o 41 procent lepší, což jen potvrzuje, že rovnováha mezi mužskou a ženskou energií v řízení přináší podstatné ekonomické výhody.

Autor: James A. Cusumano

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!

Tato stránka využívá služeb Google reCAPTCHA, na kterou se vztahují Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google.