Jan Lucemburský. Král, který létal

Sedm set let od nástupu Lucemburků na český trůn připomíná toto období výstava nazvaná Král, který létal.

O králi Janu Lucemburském, který vládl v Čechách v letech 1310 až 1346, si lidé vyprávěli legendu. Ta říkala, že král, protože se rychle přesunoval z místa na místo, nejezdil na koni, ale létal. Podle této legendy nazvali autoři výstavu, která se koná v Ostravském muzeu. „Návštěvností jsem velmi mile překvapena. Navíc lidé opravdu poctivě pročítají všechny popisky a texty. Někteří stráví v muzeu velmi dlouhý čas,“ říká ředitelka Ostravského muzea Jiřina Kábrtová.
Výstava je rozdělena do čtyř částí. První je První rytíř Evropy, druhá Ostrava středověká, třetí čast autoři nazvali Král cizinec a čtvrtou Král diplomat. Denně přijdou do muzea na Masarykově náměstí přes dvě stovky návštěvníků. Vystavené předměty se obměňují, a proto se lidé vracejí. V těchto dnech je k vidění vzácný Gelnhausenův kodex věnovaný hornímu právu z přelomu 14. a 15. století. „Na kodexu je jedno z prvních vyobrazení Jana Lucemburského,“ vysvětluje Kábrtová. Mezi vzácnými exponáty lze jmenovat kolekci pohřebních královských insignií Přemysla Otakara II. i pohřební insignie krále Rudolfa I. Výstava skončí 31. března.