Je krajská nemocnice Titanic nebo ledoborec? Odborníci se přou | E15.cz

Je krajská nemocnice Titanic nebo ledoborec? Odborníci se přou

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
V posledních týdnech stáli proti sobě. Teď odpovídají vedle sebe – na stránkách Sedmičky.

Bývalá krajská radní Berenika Podzemská a generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice (KKN) Jiří Fojtík. Oba chtějí dobře fungující zdravotnictví, přičemž oba se kvůli tomu ocitli ve víru sporů a různých obvinění. Teď se ke všemu vyjadřují. Nezávisle na sobě.

V tisku se objevily zprávy o emailu od VZP, jehož znění jste prý poupravila tak, aby poškodilo generálního ředitele KKN, a pak ho přeposlala dál. Vyjádříte se k tomu?

Podzemská: Je to nesmysl. Šlo o soukromou korespondenci mezi mnou a VZP, ve které jsem si postěžovala na některé kroky pana Fojtíka a požádala pojišťovnu o její pohled. Body, které mi pak ing. Krenkelová poslala, jsem předložila dozorčí radě s návrhem na odvolání generálního ředitele z pozice předsedy představenstva. To dozorčí rada odsouhlasila. Pak, den poté, co jsme uspořádali tiskovou konferenci, na které jsme upozornili na některé nesrovnalosti ve výběrových řízeních, se najednou v tisku objevilo, že jsem dopis od VZP zfalšovala. Chtěla jsem se obrátit na policii, pak jsem si ale řekla, že to neudělám. Nepřistoupím na jejich špinavou hru, mohla bych se také ušpinit. Ten, kdo mě zná, ví, že podvodů nejsem schopná.

Média informovala také o dopisu místopředsedy představenstva KKN Vilibalda Knoba, který vás osobně spojil s korupčním chováním a pletichami při některých výběrových řízeních.

Fojtík: V první chvíli mě dopis pana Knoba zaskočil. Později jsem si ale uvědomil, že v něm není nic tak zásadního. Celý je napsaný v duchu: „Chodí se, šeptá se a celé je to divné.“ Na jeho konci mi pak nasazuje psí hlavu i za věci, na které jsem reálně neměl vliv. A protože pan Knob tyto věci ví, napadlo mě, že asi není jediným autorem dopisu. Několik dnů jsem přemýšlel o motivu a napadlo mě, že všechno je možná prozaičtější, než se zdá. Že za vším jsou jen nenaplněná očekávání ve vztahu k veřejným zakázkám, protože některé nedopadly podle něčích představ. Vytvořil jsem totiž systém vnitřních norem i kontroly. Dříve zakázky vyhodnocovaly stále stejné komise, dostávaly je stále stejné firmy a nákupy byly předražené. Od roku 2009, co jsem ve funkci, se tady nic z toho neděje. Zakázky dostávají různé firmy, lidé v komisích jsou pokaždé jiní, většinu nákupů jsme pořídili levněji, než je cena obvyklá. A díky tomu jsme do této chvíle nemocnici ušetřili už zhruba sedm milionů korun. K dopisu jsem napsal vysvětlení a společně s trestním oznámením ho předal státnímu zastupitelství.

Doktoři chtěli odvolat generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice, pana Fojtíka. Proč?

Podzemská: Je to námi nominovaný krizový manažer, pověřený na dobu šesti měsíců. Měla jsem povinnost, uloženou radou kraje, vypsat výběrové řízení na generálního ředitele. Nemocnice, aby se dál rozvíjela, potřebuje zkušeného manažera, který nemocnici uchrání před nekompetentními zásahy politiků.

Rok po volbách se rozpadla krajská vláda. Odstartovala její pád strategie krajského zdravotnictví?

Podzemská: Jistě, částečně určitě. Aby se zdravotnictví dál nerozpadalo, jsou nutné změny. V nemocnici v Karlových Varech, která má nejblíž ke krajské, je nutná centralizace specializované péče a personálu. Navrhovali jsme přeměnu sokolovské nemocnice na doléčovací nemocnici a rozvoj základních oborů v Chebu. Jen tak KKN využije stávajícího personálu a ušetří peníze za na nákupy drahých technologií do tří nemocnic. Jen tak udržíme objem nasmlouvané péče s pojišťovnami. Tady se ale proti smysluplnému a odbornému řešení problémů postavili politici z ČSSD. Ačkoliv jsme mnohokrát opakovali, že stávající stav je neudržitelný, oni trvali na neřešení problémů. Dalším důvodem rozpadu koalice bylo naše opakované upozorňování na nestandardní průběhy výběrových řízení na prakticky všechny velké stavební zakázky. Fojtík: Strategie sama o sobě není špatná. Špatné ale bylo, že zastupitelstvo něco odhlasovalo a něco jiného se pak dělo. Na jedné straně zastupitelstvo odsouhlasilo, a pro byla i paní doktorka Podzemská, že kraj do doby výstavby nové nemocnice zachová stávající rozsah péče ve všech třech nemocnicích. Na druhou stranu pak paní doktorka podnikala kroky v rozporu s tímto usnesením.

Šlo o počet nemocnic do doby, než se postaví nová. Takže dvě nebo tři nemocnice?

Podzemská: Na koaličním jednání, které se týkalo návrhu na usnesení zastupitelstva, jsme důrazně tvrdili, že je obelháváním občanů, pokud tam vyjmenujeme, že zachováme všechny obory. Na to nám naši koaliční partneři řekli, že to musíme alespoň deklarovat.
Fojtík: Podstatou věci je, že hlavním zdrojem příjmů KKN jsou výnosy ze zdravotního pojištění. Zdravý systém funguje tak, že výnosy ze zdravotního pojištění pokryjí jak provozní, tak investiční náklady nemocnic. V českých podmínkách však jen stěží stačí na pokrytí běžných provozních nákladů, a proto kraj hradí ztráty nemocnicím. Taková je první rovina. Druhou rovinou je návrh Hnutí Doktoři ve smyslu „kraj nemá dost peněz, neudrží tři nemocnice“. To je iluze, protože nemocnice dostává peníze za poskytování zdravotní péče. Pokud převedeme personál a neposkytneme zdravotní péči, přijdeme o výnosy ze zdravotního pojištění. Navíc kapacita lůžek v karlovarské nemocnici naní nafukovací, všechna sokolovská lůžka se do ní nevejdou. Takže pokud chceme výnosy ze zdravotního pojištění, jsou dvě řešení. Buď výstavba nové nemocnice, kam sloučíme sokolovskou a karlovarskou, zachováme rozsah péče a zároveň navýšíme lůžkovou kapacitu, anebo postavíme v Karlových Varech nový pavilon. Tam pak převedeme péči, aniž bychom přišli o výnosy ze zdravotní péče. Kdybychom teď zrušili jakoukoliv péči, KKN by se během sedmi měsíců ocitla v konkurzu.

Nakolik tedy přililo olej do zdravotnického ohně rozhodnutí o stavbě nové nemocnice?

Fojtík: Osobně jsem velkým zastáncem nové nemocnice, respektive centralizace péče. To je totiž správné systémové řešení. Jestliže máte péči roztříštěnou na více místech, je vždycky dražší. Nová nemocnice bude provozně daleko levnější. Problém je tam jediný, totiž místo, kde se nemocnice postaví.
Podzemská: Stavba nové nemocnice jako betonového pomníku nic neřeší. Návrh odborníků je pro centralizaci akutní lůžkové péče ze tří nemocnic do dvou. Nová nemocnice mezi Sokolovem a Vary vyřeší úsporu peněz, bude dostupná pro oba okresy a kraji ušetří peníze na přestavby nevyhovujících areálů.

Kde je tedy nejvhodnější místo pro novou nemocnici? Blíž Varům nebo Sokolovu?

Fojtík: Když to bude blíž Sokolovu, Karlovy Vary řeknou: Přišly jsme o nemocnici. A obráceně. Proto se mi úvaha o nemocnici na půl cesty, někde u Nového Sedla, zdá dobrá.
Podzemská: Na takovém místě, které po dostavbě umožní zrušení nemocnic v Karlových Varech a v Sokolově. Při tvorbě strategie jsme si ho představovali někde u obce Hory. Pokud bude v místě současného areálu v Karlových Varech, pak politici nezdůvodní zrušení nemocnice v Sokolově. To platí také naopak. Pokud ale nezrušíte obě nemocnice, nenaplníte tu novou. To je velice jednoduchá matematika.

V souvislosti s výstavbou nové nemocnice panují rozpaky kolem výstavby nového pavilonu akutní medicíny a centrálního příjmu v Karlových Varech. Nejde o plýtvání veřejnými miliony, když možná už za dvanáct let bude nová nemocnice?

Podzemská: Pokud bude nová nemocnice až za dvanáct let, pak stavba pavilonu v Karlových Varech smysl má.
Fojtík: Záleží na úhlu pohledu. Pokud jasně řeknu, že za sedm nebo osm let zcela určitě dokončíme novou nemocnici, pak už je asi skutečně lepší soustředit možné zdroje peněz směrem k nové nemocnici. Na druhé straně se podívejme do minulosti a poučme se z ní. Jak dlouho už se ve Varech hovoří o nové nemocnici? Od padesátých let. A jak dlouho se připravovala dostavba karlovarského areálu? Z pragmatického hlediska jsem tedy pro nový pavilon.

Proč tedy teď krajské zdravotnictví připomíná minové pole? Týdny se hovoří o osobních sporech mezi vámi dvěma, o neshodách v koalici, o sporech lékařů. Jaký podíl na tom máte právě vy?

Podzemská: Tak to interpretují média. Mylně. Za rok, co jsme byli součástí krajské koalice, se zdravotnictví podstatně nezměnilo proto, že jsem neměla kompetence k prosazení reformy. Navíc do zdravotnictví mluvili všichni a prosazovali z mého pohledu osobní zájmy a lokální patriotismus. Přesto jsme personálně stabilizovali nemocnice v Karlových Varech a Chebu. Začali jsme uplatňovat motivační programy pro zaměstnance, lékaři a sestry dostali přidáno na platech. Prosadili jsme investice z regionálních operačních programů do všech nemocnic v nevídané výši 141 milionů korun. Také jsme sjednotili nekoncepční a problematické poskytování lékařské služby první pomoci. To je významný posun k lepšímu.
Fojtík: Každý z nás nese svůj díl viny, i když z našeho pohledu jsou všechny věci kolem nemocnice mnohem jednodušší, než se vám zvenčí třeba zdá. Já tady vidím čtyři linie – ekonomickou, investiční, personální a dotační. A nemocnice je jakýsi ledoborec, který po těcho liniích pluje. Pro mě není krajské zdravotnictví minovým polem, ale jen složitým resortem. Je to silné politické téma, ostatně jako kdekoliv jinde v Evropě. Protože optimální řešení asi neexistuje, všichni hledáme to nejlepší možné.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video