Jedna rakev v kryptě zůstala prázdná

Poprvé dostali lidé možnost podívat se do krypty katedrály svatého Václava, kde jsou uložené rakve s ostatky biskupů.

Tři cínové a jedna měděná rakev stojí v dolní kryptě katedrály svatého Václava, kde vzniklo unikátní Mauzoleum olomouckých biskupů. Do prostor hrobky se teď lidé dostanou úplně poprvé. „Dolní krypta nebyla veřejnosti přístupná. Teď mají možnost si ji návštěvníci prohlédnout,“ řekl Jindřich Suchánek z Metropolitní kapituly svatého Václava. V hrobce jsou uložené opravené sarkofágy církevních hodnostářů Františka z Ditrichštejna, Viléma Jana Vojtěcha Kolovrata-Libštejnského, Karla II. z Lichtenštejna a kardinála Marii Tadeáše z Trauttmansdorfu. Restaurátoři museli doplnit chybějící části, ozdobné prvky i erby. Na své původní místo se opravené rakve vracely postupně. Ostatky církevních hodnostářů byly do hrobky znovu uložené začátkem listopadu.

Rakev jednoho z nejvýznamnějších českých politiků 17. století, kardinála Františka z Ditrichštejna, ale zůstala prázdná. Přestože byl podle svého přání pohřbený v kryptě olomoucké katedrály, jeho tělesné ostatky se nenašly. Možná už v josefínské době se ocitly ve společném hrobě na veřejném olomouckém hřbitově, kde nyní stojí část vlakového nádraží. „Nikdo netuší, kam pozůstatky zmizely. Existuje řada hypotéz, ale nikdo neví, která je opravdu pravdivá,“ připomíná Suchánek.

Kromě rakví olomouckých biskupů uvidí návštěvníci v dolní kryptě také zrestaurované předměty, obrazy a sochy. „Mauzoleum bude otevřené každý den přes vánoční svátky až do 2. ledna,“ upřesnil Suchánek s tím, že potom se prostory pro návštěvníky zavřou. Běžně bude možné do těchto míst opět nahlédnout v sezoně od března do listopadu.
Práce na obnově interiérů katedrály svatého Václava začaly v loňském roce a stály pětadvacet milionů korun. Jejich součástí bylo také restaurování fresek, předmětů a nábytku.