Konec povodním ve Zlíně? Přehrada zadrží desetitisíciletou vodu | e15.cz

Konec povodním ve Zlíně? Přehrada zadrží desetitisíciletou vodu

Světlana Divilková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Město chrání před přívalem vody hráze přehrad, nové jezy a další úpravy na řece Dřevnici za více než sto milionů korun.

Několikrát v letošním létě potrápily Zlínsko přívalové deště. Přestože několik menších obcí postihly párkrát povodně, Zlín zůstal velkých škod uchráněný. Vděčí za to řadě protipovodňových opatření, která vybudovali stavbaři od roku 1997, a dvěma přehradám - Slušovicím a Fryštáku.
Například letos při silných deštích na konci srpna Zlín zachránila fryštácká přehrada, když zvládla dvousetletou vodu.
„Díky úspěšným manipulacím na fryštácké přehradě nemusela povodňová komise řešit ničivé následky v ohrožených částech Zlína. Ve Fryštáku zvládli transformovat extrémní průtok dvousetleté vody, což je osmdesát kubíků za sekundu, na neškodnou vodu dvouletou, tedy jedenáct kubíků za sekundu. Hodnoty na přítoku byly přitom dokonce o pětadvacet kubíků za vteřinu vyšší než v roce 1997, kdy se přes území Moravy přehnaly ničivé povodně,“ popsala mluvčí Povodí Moravy Veronika Slámová.
Právě teď na vodním díle Fryšták probíhají opravy, aby přehrada dokázala zvládnout i desetitisíciletou vodu. Povodí Moravy zahájilo rekonstrukci skluzu bezpečnostního přelivu, doplněnou o opravy takzvaného vývaru, do kterého skluz ústí.
„Jedná se o umělé betonové koryto, do něhož teče voda ve chvíli vysokých povodňových průtoků. Rozšíříme jej tak, aby zvládl transformovat až desetitisíciletou vodu,“ vysvětlil ředitel Závodu Střední Morava Pavel Cenek.
Stavbaři opraví i odpadní šachtu. Stavba potrvá zhruba tři až čtyři měsíce a vyjde na 2,5 milionu korun.

Úpravy na Dřevnici

Oprava fryštácké přehrady je však jen jedním z desítek protipovodňových opatření, které udělalo Povodí Moravy na území takzvaného velkého Zlína od roku 1997. Všechny stavby a opravy na Zlínsku stály zhruba 130 milionů korun. Už v letech 1999 až 2001 čistili pracovníci povodí od nánosů koryto řeky Dřevnice v délce sedmi kilometrů v úseku Příluky-Louky. Zároveň opravili opevnění koryta.
Zásadní investicí byla v roce 2002 rekonstrukce jezu Příluky, kdy ho přebudovali z pevného na pohyblivý, takže zvýšili kapacitu koryta Dřevnice nad jezem. Při průchodu větších vod registruje čidlo na jezu úroveň hladiny a automaticky sklápí nebo zvedá vzdouvací klapku jezu. Úroveň hladiny vody v korytu se tak během osmdesáti sekund může snížit o 1,2 metru.
„Rekonstrukce jezu začala v roce 2001. A právě v červenci téhož roku se po prudkých deštích zvýšila hladina v řece. Protože nebyl jez ještě dokončený, zaplavila voda část Příluk a sídliště Bartošova čtvrť. Takže se opět potvrdilo, že Příluky i Bartošova čtvrť nutně potřebují protipovodňovou ochranu,“ vzpomíná Jan Šiška ze Zlína. Jez zkolaudovali v březnu 2002.

Klid v Bartošově čtvrti

V roce 2004 práce v Přílukách pokračovaly. Kolem řeky vznikly betonové zdi a zároveň Povodí Moravy vybudovalo zemní hráz, která chrání před zaplavením Bartošovu čtvrť. Při povodních se totiž většinou voda z Dřevnice rozlila do oblasti Boněcka a odtud do Bartošovy čtvrti. Hráz vede od jezu Příluky k železniční trati a je dlouhá 406 metrů. Šířka v koruně je minimálně tři metry. Výška hráze se pohybuje od půl metru do metru osmdesáti centimetrů a chrání jedno z nejhezčích sídlišť ve Zlíně.
„Když jsem si v roce 2008 chtěla koupit nový byt, bylo jasné, že Bartošova čtvrť je favoritem. Klidné sídliště s veškerou vybaveností, hezké prostorné byty, hodně zeleně, cyklostezka. Navíc tehdy už byly domy v Bartošově čtvrti chráněné před velkou vodou, a to rozhodlo,“ řekla Marta Páleníčková ze Zlína.
V roce 2006 ještě upravovali pracovníci Povodí Moravy koryto Dřevnice v Želechovicích a Lůžkovicích. Postavili ochranné hráze a opravili jez Lůžkovice, který se rovněž změnil z pevného na pohyblivý.

Vyšší hráz ve Fryštáku

Úpravy čekaly i obě přehrady, které zadržují vodu nad Zlínem. Například ve Fryštáku loni stavbaři rekonstruovali korunu hráze, včetně opravy silnice, a navýšili hráz o dvacet centimetrů. Na hrázi je nová betonová zídka, ocelové zábradlí i branky.
Přehradu ve Slušovicích opravovali v roce 2008, příští rok plánují opravy přelivné hrany bezpečnostního přelivu a rekonstrukci odběrné věže.
Další protipovodňová opatření budoval na území města i zlínský magistrát. V roce 2004 vybudovalo město Zlín na březích Dřevnice v Bartošově čtvrti a v ulici Přístav v Přílukách celkem čtyři takzvané hradítkové komory.
„Jsou to betonové šachty vybudované na dešťové kanalizaci. Uvnitř šachty je hradítko, které se ručně spouští v případě, že voda v Dřevnici vystoupá tak vysoko, že by se kanalizací dostala zpětným vzdutím zpět a zaplavila by sklepy domů. Při spuštěném hradítku se pak voda z komor čerpadly odčerpává zpět do řeky. Obsluhu komor zajišťují městští hasiči, kteří rovněž provádějí pravidelné kontroly a údržbu,“ informovala Martina Vašátková z odboru životního prostředí zlínské radnice. Právě díky pravidelným kontrolám přestaly nutrie na Dřevnici v Přílukách stavět svá hnízda v této komoře.
Kromě nejrůznějších hrází, komor a jiných stavebních opatření na Dřevnici nechala zlínská radnice zpracovat povodňové plány pro město a vlastníky nemovitostí v ohrožených oblastech. Hladinu řeky Dřevnice hlídají i vodočetné latě rozmístěné podél toku. Jednu z nich, u mostu na Cigánově, snímá kamera městské policie a informace o stavu vody může mít kdykoliv k dispozici povodňová komise.
Navíc jsou centrum Zlína a přilehlé městské části vybaveny varovným systémem, takže v případě povodně se rozezní sirény a ozve se hlášení městské policie o hrozícím nebezpečí.

Fryštácká přehrada

- Začali ji stavět v roce 1932, aby měl Zlín dostatečný zdroj pitné vody. Vodárenskou část (odběr z nádrže, akumulace a rozvod vody) dokončili v roce 1934. Stavba nádrže skončila až v roce 1938.
-Současně s dostavbou nádrže projektanti navrhli úpravnu vody Kostelec. Stojí přímo pod hrází přehrady a je nejstarší úpravnou vody na Zlínsku. V současné době je mimo provoz.
-Ani vybudování vodního díla Fryšták nepomohlo vyřešit špatné zásobování Zlína pitnou vodou. V roce 1945 byla situace tak kritická, že musel být narychlo vybudován přívod vody z Tlumačova.
-V letech 1971-1976 vznikla nová vodárenská nádrž Slušovice, která leží na Dřevnici u Slušovic. Vodu z nádrže Slušovice upravuje úpravna vody Klečůvka. Počátkem devadesátých let byla vodárenská nádrž Fryšták vyřazena z provozu.

Autor: Světlana Divilková

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery