Konec zákona o OZE: Senát zpečetil odbourávání právního státu v ČR | E15.cz

Konec zákona o OZE: Senát zpečetil odbourávání právního státu v ČR

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Senát PČR schválil dne 11.1.2012 hlasy 66 ze 73 přítomných senátorů návrh zákona o podporovaných zdrojích energie, zřejmě nejhorší legislativní předlohu přijatou po roce 1989. Senát návrh schválil přesto, že proti němu intervenovala u ministra průmyslu a obchodu Evropská komise. Platforma pro OZE varuje, že nejde jen o bezprecedentní porušení principů právního státu, kterého se návrh dopouští. Alarmující je také netransparentní taktika, pomocí které předkladatel předlohu kormidloval Parlamentem, a mizivá ochota zákonodárců principy právního státu bránit.

Schválená předloha ruší plošně všechny smlouvy o podpoře podložené patnácti‐ až dvacetiletými
zárukami mezi provozovateli zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a provozovateli sítí.
Jde o prolomení základního principu demokratického právního státu – nedotknutelnosti
soukromoprávních smluv. „Naposledy se takovéto zvůle zřejmě dopouštěla komunistická diktatura
v 50. letech. Šokující je lapidární zdůvodnění, které k tomu podal na veřejném jednání výboru
zpravodaj návrhu senátor Jiří Bis (ČSSD). Doslova uvedl, že ty smlouvy by stejně byly porušeny, takže
se to takto pročistí,“ říká Dr. Neela Winkelmann‐Heyrovská, koordinátorka Platformy pro OZE.
„Schválením tohoto návrhu dojde k dalším plošným, svojí povahou retroaktivním změnám podmínek
podnikání v oblasti využívání OZE. Je téměř nepochybné, že budou poškozeni všichni stávající
investoři v oboru, zejména pak ti, kteří mají na uzavřené smlouvy navázáno financování projektů. To
s sebou logicky nese rozsáhlou hrozbu arbitráží a žalob proti státu. Jedná se o další významný signál,
že zákonodárce přestává ctít základní zásady demokratického právního řádu,“ komentuje JUDr.
Jakub Hájek z AK NH Partners, právní poradce Platformy pro OZE.
Návrh dále zakotvuje tzv. solární odvod, jehož ústavnost je v současné době na základě senátorského
návrhu přezkoumávána Ústavním soudem. „Je zarážející, že zákonodárce přistoupil k opětovnému
zakotvení solárního odvodu před rozhodnutím Ústavního soudu. Učinil tak při plném vědomí, že
takový postup může v konečném důsledku vést ke znemožnění tohoto rozhodnutí. Důvodem je, že
senátorský návrh směřuje proti původnímu zákonu o OZE, který je zákonem o podporovaných
zdrojích energie rušen. Senátorský návrh se tak může stát z formálních důvodů ve vztahu k solárnímu
odvodu bezpředmětným. Senátoři uvedeným způsobem popřeli svou předchozí vůli po přezkumu
ústavnosti solárního odvodu. Parlament jako celek pak vytvořil nebezpečný precedens do budoucna.
Jedná se o zasahování do nezávislé činnosti Ústavního soudu, a tedy o další flagrantní porušování
základních principů demokratického právního státu,“ varuje JUDr. Hájek.
„Zarážející je, že žádný z 19 senátorek a senátorů, kteří požádali Ústavní soud o přezkum ústavnosti
solárního odvodu, nepodal návrh na zamítnutí předlohy, a to ani ve výborech, ani na plénu Senátu,“
dodává Dr. Winkelmann‐Heyrovská.
Senát schválil také rozšíření retroaktivního solárního odvodu na rok 2012 i na fotovoltaická zařízení
do instalovaného výkonu 30 kW, která byla dosud od odvodu osvobozena.
V návrhu jsou obsaženy minimálně další dva velice sporné momenty. Speciálním bonusem má být
podporován biometan, bioplyn vyčištěný na kvalitu zemního plynu. V současnosti taková výroba
u nás není rozšířena, a není žádná záruka, že se za biometan nebude deklarovat obyčejný zemní plyn.
Proti podpoře biometanu v předloze protestuje Energetický regulační úřad. Velké pochybnosti
vyvolává i nová úprava likvidace solárních panelů. Všichni současní provozovatelé solárních elektráren budou nuceni v následujících pěti letech složit na účet třetí osoby neznámý obnos, který
se má údajně cca 15‐20 let poté (po skončení životnosti panelů) použít na jejich likvidaci.
Návrh zákona o podporovaných zdrojích energie přinese konec investic do oboru výroby elektřiny
z OZE v České republice. Podpora výroby elektřiny z OZE je přitom prioritní politikou Evropské unie
a opírá se o silné nástroje komunitárního práva. Návrh chce namísto toho zavést doživotní podporu
pro výrobu elektřiny z odpadu ve spalovnách a uhelných elektrárnách, která v evropském právu
žádnou oporu nemá. Ta naopak může znamenat nedovolenou státní podporu.
„Způsob přijímání tohoto zákona je naprosto nestandardní a vymyká se základním ústavněprávním
pravidlům. Do dnešního dne nebyl vyhodnocen soulad normy s ústavním pořádkem ani
s komunitárním právem. Návrh zákona byl v průběhu projednávání Parlamentem ve spolupráci
s Ministerstvem průmyslu a obchodu několikrát předložen ve formě nového „komplexního
pozměňovacího návrhu“ s principiálně stejným obsahem. Tím byla výrazně ztížena orientace
zákonodárců. V hospodářském výboru Poslanecké sněmovny a zejména ve výborech Senátu pak
zákonodárci předlohu schválili jednomyslně, dokonce bez hlasů proti nebo abstencí. Vzniká důvodná
obava, že čím horší je předloha, tím větší je strach zákonodárců ji odmítnout nebo se jí účinně
postavit,“ komentuje Dr. Winkelmann‐Heyrovská varovný jev.
S rostoucím znepokojením sleduje nepřijatelný stav rámcových podmínek pro obnovitelné zdroje
energie v ČR Evropská komise. Komisař pro energetiku Günther Oettinger poslal ministru Kubovi
v prosinci dopis, ve kterém jej upozorňuje, že rozsáhlé retroaktivní změny mohou odradit investice
do oboru i v evropském měřítku a poškodit evropskou politiku.
Návrh byl vrácen Sněmovně, ale vše nasvědčuje tomu, že jeho přijetí dolní komorou už bude pouhou
formalitou. Na jeho schválení v Senátu se významně podílelo Ministerstvo průmyslu a obchodu a
senátoři si přizvali na jednání zástupce vládní koalice ze Sněmovny, se kterým byla „průchodnost“
Sněmovnou zkonzultována.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video