Krize donutí stavební firmy pracovat efektivněji | E15.cz

Krize donutí stavební firmy pracovat efektivněji

V období hojnosti byly úspory přímých nákladů a efektivita řízení v pozadí zájmu stavebních firem. Nejrychlejší a nejpohodlnější cestou k zisku bylo stavbu získat a následně ji rozprodat subdodavatelům. Z řady stavebních firem se postupně staly víceméně obchodní společnosti.

Omezení investičních prostředků přiostřuje boj o stavební zakázky, cena staveb se tlačí dolů a uspějí pouze firmy, které nejen zakázku získají, ale hlavně ty, které sníží náklady na výstavbu. Efektivita práce stavebních firem pokulhává za strojírenskou výrobou. Nové technologie a materiály sice výrazně zkrátily lhůty výstavby, ale stále se staví nehospodárně. Předražené stavby nenutily stavební firmy zvyšovat efektivitu práce a paradoxně stavbařům ublížily. Snadný zisk odvedl pozornost od přímých nákladů staveb, kalkulace se nezpracovávají a všichni se soustředili na licitaci odbytové ceny s investorem. Pokud se ale odbytová cena kvůli boji o zakázky stlačí pod náklady na realizaci staveb, riziko stavbařů výrazně vzrůstá.

V tomto tvrdém boji uspějí pouze firmy, které změní svůj stávající způsob řízení. Právě ve způsobu řízení a ve zvýšení efektivity práce mají stavbaři stále ještě obrovské rezervy. Pokud v současné době nevede cesta k zisku přes zvyšování ceny na investora, je jedinou cestou k zisku stavební firmy druhý směr, a tím je snížení nákladů na realizaci stavby, včetně snížení režie. Vyvíjet tlak na snižování nákladů je sice nepopulární záležitost, ale kdo nezačne včas, nemá na stavebním trhu šanci na úspěch.

#####Procesní nákladové řízení – cesta k zisku

Změnit zaběhnuté způsoby práce je velmi náročné a firma musí pro úspěšný přechod vytvořit vhodné podmínky. Především je nutné pochopit, že v současné době vede cesta k zisku pouze přes snížení nákladů, že o výši nákladů stavby rozhoduje efektivní práce všech zaměstnanců firmy, že je třeba zpracovávat kalkulace a odměňovat za skutečnou úsporu nákladů. Aby bylo možno motivovat pracovníky firmy na úsporách nákladů, musí mít stavební firma trvalý, aktuální přehled jak o plánovaných, tak i o skutečných nákladech v čase. Efektivně pracovat s veškerými informacemi v čase již dnes nejde bez využití výpočetní techniky. Zde mají stavební firmy velké mezery a zcela zbytečně se zaměstnávají ručním zpracováním informací, a velmi často rozhodují na základě nepřesných informací. Vzletně tomu stavbaři říkají operativní řízení, ale jde spíš o zachraňování než o skutečné efektivní řízení staveb i celé firmy.

Rychlým řešením tohoto problému je nasazení procesního nákladového řízení. Procesní nákladové řízení propojuje uvnitř firmy veškeré technické i ekonomické informace v průběhu výstavby, od zpracování nabídky, kalkulace nákladů, harmonogramů výstavby, dodavatelského systému, zpracování výrobní i odbytové fakturace přes zpracování veškeré ekonomické agendy, s vyhodnocováním těchto informací v čase. Provázání veškerých procesů, souvisejících s realizací stavby v jediném informačním systému, zavádí do stavební firmy velmi jasná a pevná pravidla, minimalizuje rizika a snižuje zbytečné režijní náklady.

#####Ukázka efektivního způsobu řízení stavební firmy

Pokud chápete, že se podmínky pro podnikání ve stavebnictví razantně změnily a že i vy budete muset změnit svůj stávající způsob práce, využijte příležitost a seznamte se s efektivním způsobem řízení stavební firmy, s podporou procesního nákladového řízení. Firma IPOS-SOFT, která se již dvacet let specializuje na dodávání informačních systémů do stavebních firem a vyvinula komplexní informační a řídicí systém IPOS, postavený na principech procesního nákladového řízení, pořádá pro stavební firmy bezplatné semináře na aktuální téma „Řízení stavební firmy v podmínkách finanční krize“. Současná krize, která teprve nyní dopadá na stavební firmy, vyčistí stavební trh od neefektivně pracujících firem, a naopak některé firmy vyjdou z této krize výrazně posíleny. Budou to ty, které včas zvládnou uskutečnit nutné změny nejen ve způsobu řízení, ale i ve způsobu myšlení.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!